22 април, 2024

Организацията Европейски младежки парламент е една от най-големите нестопански организации в целия свят, която организира събития под формата на конференции (сесии) за гражданско обучение, междукултурни взаимодействия и обмен на идеи. По време на тези конференции млади хора от цяла Европа се събират и измислят решения на обществени проблеми. По този начин се подпомага активното участие на младото поколение в обществото. Организацията съществува в повече от 40 държави, като всяка година организира над 500 събития с над 35 000 участници. Целта на Европейския младежки парламент е да мобилизира младо поколение да се превърнат в информирани, възприемчиви, отговорни и въздействащи граждани.

Европейски младежки парламент България е основан преди две години. Това е образователна организация с нестопанска цел, управлявана от млади хора и обединяваща ги, за да работят в активно гражданство и обмен на култури.  Мисията на ЕМП е да подкрепят развитието на демократично, спокойно, трайно и отворено общество в България, в което всеки млад човек има знанията и силата да участва активно в развитието на собствения си живот и на обществото.

“Plovdiv 2024” е втора национална сесия на ЕМП България ще се проведе от 31 март до 5 април в град Пловдив. Събитието ще събере повече от 200 млади участници от цяла Европа, включително от България, а тазгодишната тема е „Запазване на миналото и иновации в бъдещето: Почитане на нашето наследство, докато изковаваме нов път напред“.

Специално пред DevStyleR главните организатори на втората национална сесия на ЕМП – Мария Янкова и Никола Кралев, ни споделят повече за значимостта на технологичните теми сред обществото ни, по какъв начин младите хора възприемат технологиите днес, защо адаптивността е ключова, кои са иновациите на бъдещето и как сред новото, непознатото и предизвикателното се запазва и опазва миналото, и още много интересни теми, които ще прочетете в интервюто. 


 Мария Янкова

Мария Янкова е ученичка в 12. клас в Математическа Гимназия “Акад. Кирил Попов” в Пловдив. Занимава се с Европейски младежки парламент (ЕМП) от около две години. Организаторка и в отбора на първата национална сесия на ЕМП в България заедно с Никола. В момента е главен организатор на втората национална сесия на ЕМП България.


Никола Кралев

Никола Кралев е ученик в 12. клас в Американския колеж в София. Занимава се с Европейски младежки парламент (ЕМП) от около две години. Организатор в отбора на първата национална сесия на ЕМП България. В момента е главен организатор на втората национална сесия на ЕМП България.


Каква посещаемост се очаква по време на събитието?

Мария Янкова и Никола Кралев: Събитието ще събере около 150 души за 5-дневната конференция. Очакваме и граждани на Пловдив, които не са част от събитието, като гости на нашия Панаир на неправителствените организации.

Какви технологични теми ще бъдат засегнати, както и кои лектори от тази сфера ще присъстват?

Мария Янкова и Никола Кралев: Технологичните теми, които ще бъдат засегнати, са свързани с инфраструктура, култура, икономика, опазване на околната среда и иновация.

Комитетът ENVI I ще разглежда начини, по които Европейският съюз може да лимитира замърсяването на околната среда и да смекчи последствията от него.

Друг комитет, CULT I, ще дискутира как да предпазим традиционното изкуство, неговото значение и култура, докато се придържаме и до модернизирането и дигитализирането на изкуството.

ENVI II ще се фокусира върху “зелени технологии”, които да осигурят запазване на културното наследство, но и да предложат иновативни подходи към екологична устойчивост.

Комитетът REGI ще разглежда как Европейският съюз може да опази културното наследство в градовете на държавите си членки, докато прилага модерни инициативи за по-зелено бъдеще. Гост лектор на този комитет ще бъде Генади Кондарев от “Коалиция за климата”.

Участниците от комитет EMPL ще измислят как Европейският съюз може да подкрепи новите активни компании в Европа, докато предотвратява претоварването на пазара и се справя с недостатъците на инфраструктурата. Участниците ще научат повече за темата от гост лектора Александра Кишишева от “Junior Achievement”.

Комитетът AFCO ще дискутира начини за увеличаване на избирателната активност в Европейския съюз чрез иновативни мерки като електронното гласуване. Представител на “Активни политики” ще бъде гост лектор на този комитет.

Кои представители от технологичния бранш се очаква да посетят конференцията?

Мария Янкова и Никола Кралев: Лектори от технологичния бранш, които ще посетят конференцията, са Генади Кондарев от “Коалиция за климата”, Александра Кишишева от “Junior Achievement” и представител на “Активни политики”.

Какво да очакваме тази година от “Plovdiv 2024” – 2-рата национална сесия на Европейския младежки парламент България (ЕМП България)?

Никола Кралев: Втората национална сесия на ЕМП България е най-голямото събитие за местната ни организация досега, включвайки около 150 участници от над 20 държави в Европа. Темата на сесията ще провокира участващите да се замислят за това как историята и културното ни наследство са част от нашето настояще и бъдеще и как може да се постигне баланса между традициите и иновациите. Това ще се случи в 11 различни комитетни теми, всяка, от които представлява обществен проблем, който има някаква връзка с главната тема на събитието: опазване на културно наследство, бъдещето на регионалното и градското развитие, спасяването на застрашени форми на изкуството и т.н. Много от аспектите на конференцията ще бъдат публикувани в инстаграм страницата и на събитието (@nscplovdiv2024), както и в тази на самата организация (@eypbulgaria).

Втората национална селекционна конференция ще бъде преживяване, което насърчава интелектуалното израстване, междукултурното взаимодействие и създаването на трайни връзки с млади хора в България. Очакваме участниците ни в Пловдив за приятна седмица на подобряване на различни умения, учене и забавления!

Интересуват ли се младите хора от важните и значими теми за обществото ни, които имат технологичен характер?

Никола Кралев: Най-вдъхновяващото качество на днешната младеж е интереса ѝ към доброто, постигнато по креативни и иновативни начини. Младите хора се интересуват от важни и значими теми за обществото с технологичен характер. Технологията прониква все повече във всекидневието ни и има голямо влияние върху различни аспекти на живота ни – от образованието и работата до здравеопазването и комуникацията. Младите хора искат да бъдат информирани за новите технологии и техните възможности, както и за техните потенциални рискове и негативни страни.

Те също така са заинтересовани от начините, по които технологията може да помогне за решаването на глобални проблеми като изменението на климата, бедността и неравенството. Все повече млади хора се ангажират в различни инициативи и движения, които използват технологията за промяна и подобрение на света.

Според вашите наблюдения как младите хора днес възприемат технологиите?

Никола Кралев: Младите хора днес възприемат технологиите като неотделима част от своя ежедневен живот. Те са изключително запознати с различни видове технологии като смартфони, компютри, социални мрежи и други устройства. Младите хора са активни потребители на технологии и ги използват за комуникация, забавление, образование и работа.

Технологиите играят важна роля в социалния живот на младите хора, като им предоставят възможности за свързване с приятели, споделяне на информация и изразяване на мнение. Те също така са наясно с рисковете и предизвикателствата, които могат да възникнат при използването на технологии и са наясно как да се защитават от тях.

В образователния сектор младите хора използват технологиите за учене и развитие, като гледат образователни видео уроци, учат онлайн и използват различни ученически приложения. Изобщо казано, младите хора днес са високо адаптируеми към технологиите и ги използват активно за своите нужди и цели.

По време на събитието, какви технологични теми ще бъдат засегнати? Защо избрахте именно тях и какви са вашите очаквания?

Мария Янкова: Животът в 21-ви век е цветущ и многосъбитиен, като най-вероятно всеки от нас би могъл да напълни тези две понятия с различен смисъл. Това, което никой обаче не може да отрече, е важността на технологиите в него – животът на всеки съвременен човек е малко или много обвързан с тях. Тъй като нашето събитие се фокусира главно върху културата и история, вдъхновени от ролята на Пловдив през вековете, технологичните теми, които обхващаме, са малко по-нестандартни, но също толкова важни. Това, което правим в Европейския младежки парламент, са организирането на конференции, симулиращи дейността на Европейски парламент.

Образуваме комисии по различни теми, които са отново по подобие на тези в европарламента, и в рамките на конференцията всяка комисия обсъжда своята тема, а също така и представя резолюция по нея. Една от темите, която ще бъде разгледана, е свързана с виртуалните арт изложби и технологията като средство за запазване на изкуството. Според нас това е сравнително нова концепция, чиито предимства и недостатъци трябва тепърва да се изследват в детайли, но и с която младите не са запознати, и поради тази причина смятаме, че ще им бъде интересно да се впуснат в дълбините и. Най-интересното при такива дебати е, че никога не знаеш къде може да се озовеш, тъй като ние събираме на едно място млади хора от различен социален и културен произход, което, от своя страна, предразполага за дълбоки и вдъхновяващи дебати.

Кои са иновациите в бъдещето?

Мария Янкова: Колкото и да се бихме радвали да можем да отговорим на този въпрос с яснота и конкретика, истината е, че никой не знае какво ще се случи в бъдещето. Тръгвайки от речниковото значение на думата, под иновация разбираме всяко изменение, което се случва с цел подобрение и развитие на даден сектор, дейност или предмет. В този смисъл макар да не знае кои са иновациите в бъдещето, ние може да кажем от кого зависят те – от всички нас. Ние, хората, сами имаме възможността не само да изберем какви да са иновациите в бъдещето, но и какво да бъдещето. Заедно с Никола искрено вярваме, че именно такива форуми като нашия, където срещаме млади хора с техни връстници от различни части на континента, помагат за изграждането на бъдещите ценности.

Младите днес са тези, които ще взимат важните решения утре, и затова е важно да им дадем не само необходимото място, където да изразяват гласа си, но също така и да се уверим, че те са запознати с историята.

Всеки, който не познава историята си, е обречен да я повтори, а в крайна сметка независимо дали миналото е било хубаво, или не, то е минало с причина. Единствено и само наша е отговорността да се погрижим за светло и добро бъдеще!

Какво послание искате да отправите на младите хора и на обществото ни с тазгодишната тема „Запазване на миналото и иновации в бъдещето: Почитане на нашето наследство, докато изковаваме нов път напред“?

Мария Янкова: Поради силната ни връзка с Пловдив, решихме темата да бъде изцяло свързана със самия град. Пловдив, както всички знаем, е повод за гордост не само за България, но и за цяла Европа. Това е най-старият европейски град и един от най-старите в целия свят, тук се намира един от най-добре запазените римски театри в света, а също така и още много разкопки. Градът има богата история над 6000-годишна история и неслучайно беше първата българска европейска столица на културата през 2019 година. Освен исторически и културен център на България, Пловдив е и вторият по големина град в България, правещ го важен икономически център с важна роля за развитието на страната в бъдеще. Изхождайки от това, ние избрахме да се фокусираме върху важността на миналото върху действията в бъдещето.

Ние силно вярваме, че най-добрият начин да взимаме решения е да се вгледаме в това, завещано ни – как е станало дадено събитие, защо е станало, каква поука може да си вземем от него, всички тези въпроси могат да помогнат на всеки един проект. Това, разбира се, по никакъв начин не омаловажава ролята на иновациите и новаторството, но нека преди всеки от нас вземе решение да се замисли за начинът, по който това е въздействало в миналото.

Свързвайки миналото и бъдещето, получаваме настоящето – всички сме тук и сега. Никой от нас няма възможността да промени миналото, но бъдещето зависи само и единствено от нас. Това е и посланието, което ние искаме да отправим с нашето събитие: бъдещето се гради тук и сега и зависи само от нас. Нека бъдем активни граждани, изразяващи мнението си и борейки се за това, за което вярваме!


ГЛЕДАЙТЕ: Къде Инвестират ИТ Специалистите? Успешните Стратегии – Част 1

ГЛЕДАЙТЕ: Къде Инвестират ИТ Специалистите? Успешните Стратегии – Част 2

ГЛЕДАЙТЕ: ИТ Индустрията във Варна – част 2 | Епизод 2 | The BIG TECH #BG | DevStyleR


Прочетете още:
1. Да Предаваме Знания е Основна Част от Философията на Немечек България
2. Топ 3 Филма, които Провокират Мисълта на QA Инженерите
3. Временно Класиране в Топ Софтуерна Компания 2023


Последвайте ни във Facebook, Instagram, LinkedIn и YouTube.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Editor @ DevStyleR