6 октомври, 2022

Държавните горски предприятия са увеличили приходите си с близо 35 млн. лв. благодарение на изградената от „Информационно обслужване“ АД (Информационно обслужване) уеб платформа за провеждане на електронни търгове за продажба на дървесина. Допълнителните средства са реализирани от увеличението на първоначално обявената цена на дървесината, която е предложена на търг. С платформата работят три от шестте държавни горски предприятия, които продават дървесина, добита от държавните горски територии.

„Изградената платформа за електронна продажба на дървесина елиминира възможността за предварителни договорки между участниците в търговете, което значително увеличи приходите на държавните горски предприятия“, каза изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ АД Ивайло Филипов, цитиран в блога на компанията-разработчик.

По думите му е постигната пълна прозрачност на процеса и значително увеличаване на конкуренцията, тъй като онлайн базираната система позволява на всички регистрирани дървопреработвателни компании от страната да участват в дадено наддаване.

“Разработката започна в края на ноември 2015 г. Беше извършен бизнес анализ на нуждите на възложителя и нормативната уредба, разработване на платформата, тестване, внедряване и обучение на служители от страна на възложителя”, разказаха още Информационно обслужване.

От компанията споделиха още, че първият търг е бил направен на 7 април 2016 г. и оттогава са правени само няколко промени в системата, които са били свързани с промяна на нормативната уредба, което води и до промяна в начина на провеждане на тръжните процедури.

“Цялата платформа е изцяло уеб базирана и не изисква потребителите да инсталират нищо допълнително на компютрите си, за да могат да участват в търга. Необходими са единствено браузър, сертификат за квалифициран електронен подпис (КЕП) и софтуер за отваряне и подписване на PDF файлове. Основната част на платформата представлява уеб сайт, който включва регистрация на потребителите за участие и подаване на документи, както и преглед на информация за предстоящи търгове, проведени процедури и др. Всички събития се удостоверяват и чрез технология за сигурно удостоверяване на време Secure Timestamp”, заявиха още от Информационно обслужване.

От компанията са се ръководили от наложените стандарти при разработката корпоративни уеб приложения. От там поясниха:

“За бърза комуникация между потребителите на платформата и уеб сървъра се използва технологията Websocket, която прави комуникацията почти в реално време и изключително бърза, а в случай, че Websocket не може да се отвори от браузъра системата автоматично преминава в режим на изпращане на данни през AJAX. Всяка стъпка при наддаването се подписва с печат за удостоверяване на времето (Secure Timestamp), което гарантира, че не е възможно някой да вмъкне ценово предложение със задна дата след приключването на търга.”

Системата автоматично извършва класиране на база най-висока предложена цена. За да се гарантира равен достъп на всички участници, ако цената се промени в последните секунди от търга, времето за провеждането на търга автоматично се удължава, за да имат време всички участници да реагират и ако желаят да дадат своите нови предложения.

Общият размер на реализираните приходи от електронни търгове на дървесина надхвърля 146 млн. лв., като само за последната година те са над 60 млн. лв. От пускането в експлоатация на платформата през 2016 г., досега са проведени близо 2500 електронни търга. Средният брой стъпки за наддаване на търг е 28, а най-оспорваният търг е бил с 503 стъпки за наддаване.

Тагове: , , , , , , ,