24 март, 2023

Според анализаторската компания Gartner се очаква глобалните ИТ разходи да нараснат с 5,1% тази година до близо 4,5 трилиона долара. Анализаторите твърдят, че най-много ще се повишат разходите за корпоративен софтуер, ИТ услугите и центровете за данни.

Gartner още добавя:

  • Корпоративния софтуер се очаква да отбележи най-висок ръст именно балгодарение на облачните решения като скочи от от 11% и стигне до $672 милиарда.
  • За пръв път пазарът на облачен софтуер се очаква да надвиши необлачния по обем. Компанията отбелява, че до 3 г. разликата вече ще бъде двойна.
  • Тази година се очаква облакът да осигури почти целия ръст в разходите за корпоративен софтуер, поради това, че все повече от организациите разчитат именно на SaaS решенията.
  • Комуникационните услуги се очертава да заемат най-голям дял от ИТ разходите за 2022г като достигнат 1,46 трилиона долара- ръст от 1,3% в сравнение с 2021 г.
  • Пазарът на  управлявани и консултантски ИТ услуги е много вероятно да заеме второ място по ръст на разходите за тази година, като добави 7,9%. Сегментът се очаква да достигне 1,28 трилиона долара за една година, поради това, че предприятията повече и повече разчитат на помощта на външни консултанти при интегрирането на облачни стратегии.
  • Оборудването ще бъде финансирано с близо 814 милиона долара (+3,3% на годишна база), като това е единственият сегмент, който се очаква да спадне през идната година.

Gartner още прогнозира, че по-голяма част от организациите се очаква да наемат външни консултанти, за да развият своите облачни стратегии.

Анализаторите също така отбелязват, че през настоящата година се очаква ИТ директорите да се съсредоточат повече върху своите дългосрочни професионални стратегии, като сведат губенето на време върху краткосрочни проекти до минимум.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , ,
Nikoleta Yanakieva Editor at DevStyleR International