10 август, 2022

Елена Маринова е Президент на Мусала Софт. Фокусът й е върху фирмената стратегия, дух и култура, както и имиджа и позиционирането на компанията пред клиенти, партньори и ИТ общността като цяло. В обществената си дейност Елена Маринова е посветена на развитието на българския бизнес климат, инвестиции в ИТ образование, наука, иновации, изграждане и привличане на висококвалифицирани ИТ специалисти в страната.

Какви са възможностите за развитие в различните точки на страната?

Този въпроси има 3 подвъпроса:

Къде може успешно да се изгради талант и да се стартира работа в ИТ?

Това зависи най-вече от наличието на силна среда – училища, университети, семейство, учители, достъп до стажове. Съответно, най-добри са възможностите в големите градове. В началото, въпреки многото онлайн възможности, физическото присъствие не може да се компенсира.

Откъде може да се реализира успешно подготвен ИТ специалист?

Отвсякъде. Търсенето е огромно, възможностите са на практика неограничени, болшинството от компаниите предлагат позиции независещи от локацията на изпълнение. Зрелостта на инфраструктура и процеси е различна – в Мусала Софт се подготвяхме за смесения модел на работа от години, много преди ковид кризата и това ни позволи да бъдем напълно адекватни сега. При търсене на работа е добре да се проучи по-детайлно този аспект, което води до третия подвъпрос.

Къде може да се развива най-успешна кариера?

Отвсякъде, но има леко предимство в големите центрове, заради по-лесния физически достъп до ментори и обучения подпомагащи кариерата, вътрешнофирмени и общностни срещи, интеграция с проектните екипи и в компанията. Липсата на физически контакт може да се компенсира в много голяма степен от добре организирана инфраструктура и процеси от страна на компанията и изграден професионализъм от страна на служителите, като са важни твърдите умения, но обикновено предизвикателствата идват в меките – комуникация, дисциплина, работа в екип. Това, което видимо не се компенсира, са „ad hoc” срещи, разменени идеи и споделени мисли до кафе машината, тенис масата, на по бира или просто разминавайки се из офиса. Все още няма количествени проучвания за ефекта върху възможностите за развитие на хората и компаниите, но със сигурност физическата дистанция отнема от спонтанността и неочакваните възможности.

Разбира се, всяко правило си има изключения, но когато говорим за мащаб, това са принципите.

„И все пак, физическите общности имат своето място и няма да бъдат изместени скоро от напълно виртуални екипи. Офисите обаче се трансформират и тепърва предстои да видим кои ще са успешните модели.“

Какво е мястото на България на европейската и световна ИТ сцена? 

Нишата, в която България има шанс, е географски, демографски и политически предопределена – ние сме малка държава, част от ЕС. Това, в което можем да бъдем добри, са продукти и услуги с висока добавена стойност. Мусала Софт като компания е с този фокус от създаването си и екипа ни, портфолиото от клиенти, проекти и бизнес резултати го доказват като успешна стратегия. Считам, че като цяло браншът се движи в правилна посока също, но конкуренцията на България не „спи“. За да бъдем успешни, са необходими непрекъснати инвестиции и фокус върху цялостната икономическа среда, образованието и позиционирането на България като атрактивна дестинация за ИТ хора и бизнеси. В следващите години определящи за успеха ще са повече от всякога хората, така че стратегическото мислене трябва да бъде и от гледна точка на задържане и привличане на висококвалифицирани специалисти, които да станат част от компаниите тук или да създадат свои.

Какъв е дигиталният прогрес на страната в последните години?

С една дума – неизбежен. Може много да се говори за пропуските, за предстоящата работа, но е факт, че тенденцията е позитивна и ковид епидемията беше катализатор в това отношение.

Ако желаете да прочетете цялото интервю с Елена Маринова и още много истории за успеха и развитието на технологичния сектор в България, присъединете се към общността на DevStyleR от #Тech професионалисти, иноватори и ентусиасти тук.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,