25 септември, 2022

Към днешна дата кандидатури са подадени в 4 от категориите на конкурса. Най- много са участниците, които се надпреварват за Образователна награда. Същият брой подадени кандидатури има и в Журналистически принос към момента.

Все още БАИТ очакват кандидатури за STARTUP компания, Успешен български ИКТ продукт/услуга и Успешен ИКТ проект в полза на българската икономика. Кандидатстването е отворено до 11 януари 2022 г. като регистрацията е безплатна и може да се направи от тук.

В конкурса могат да участват:

  • Преподаватели или образователни институции – в категория „Образователна награда“;
  • Ученици или студенти – в категория „Младежка награда“;
  • Журналисти – в категория „Журналистически принос“;
  • Публични администрации (държавни или общински) – в категория „Публична администрация“;
  • STARTUP компании;
  • Български компании – разработчици – в категория „Успешен български ИКТ продукт/услуга“;
  • Компании, регистрирани в България, с успешно внедрено ИКТ решение, което е ново за българския пазар – в категорията „Успешен ИКТ проект в полза на българската икономика“.

Можете да намерите условията за участие от тук.

Наградата за специален принос се връчва по решение на журито, чрез вътрешни номинации, като за тази категория не се подават кандидатури.

Отличените в конкурса участници ще получат пакет за Agile Project Management Multi Training програма, коята включва 8 семинара с фокус върху конкретна тема от сферата на управление на проекти с гъвкави методологии, осигурени от bTalks Live Training Platform; 4 продукта „Сиела Норма“ и 4 ваучера за книжарници „Сиела“. Ардес Информационни Технологии (Ardes.bg) ще осигурят на наградените различни електронни устройства.

Наградите ще бъдат връчени на официална церемония на 24 февруари 2022 г.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Nikoleta Yanakieva Editor at DevStyleR International