24 март, 2023

Георги Георгиев е част от технологичния център на Management Financial Group (MFG) – Smart IT, от 2015-а година, като от две години е мениджър софтуерно развитие. Има бакалавърска степен по софтуерно инженерство от СУ „Св. Климент Охридски“ и е с над 10-годишен опит в разработването на софтуер и предоставянето на технологични решения за бизнеса в областите на финансите, застраховането и управлението на риска. Фокусът му в технологичния хъб на MFG е върху предоставянето именно на технологични решения, които да отговарят на бизнес нуждите на компаниите в групата и плановете за ръст на операциите и геоекспанзия. Като мениджър софтуерно развитие Георги води екип от талантливи софтуерни архитекти, които водят дигиталната трансформация на компаниите в MFG.

Г-н Георгиев, разкажете ни каква е ролята на Smart IT в групата MFG?

Още от самото начало на първата компания от групата преди повече от 16 години, технологиите са дълбоко интегрирани в бизнеса. Софтуерните системи и технологичната обезпеченост са една от основните причини за успеха и ускореното развитие на компаниите в MFG. Като технологично ядро на групата, в Smart IT осигуряваме конкурентно предимство на нашите партньори, като отговаряме за технологичната стратегията и развитието на технологичните решения в синхрон с бизнеса. Нашата основна цел е да обезпечим и да стимулираме хоризонталния и вертикален растеж на групата като постоянно еволюираща финтех екосистема.

Опитът Ви във финансовия сектор е значителен. Бихте ли споделили през погледа Ви на Software Development Manager, как се разви той през последните 10 години?

Дигитализацията на финансовия сектор препуска с бясна скорост и постоянна жажда за иновации. Вече е трудно да си представим финанси без технологии. През последните години всички станахме свидетели на финтех революцията. Финтех е навсякъде около нас – в магазина, в метрото, в социалните мрежи, в телефоните и дори в часовниците ни. Наблюдава се тенденция на разчупване на финансовите услуги и излизане от стереотипите на традиционното банкиране. Всеки ден се появяват нови и нови финтех компании със смели идеи за решаване на даден проблем и подобряване на финансовия живот на хората. В началото се предлагаха множество независими решения и финансови услуги. С времето някои компании започнаха да се фокусират върху комбиниране на две или повече такива услуги в един краен продукт, който да добавя допълнителна стойност за крайния потребител, обхващайки по-голяма част от неговото ежедневие. Интеграцията на различни решения, обаче, е скъпа и трудоемка. Често на пазара се появяват по-добри версии на вече съществуващи финансови решения, които изискват нова интеграция, заедно със съпътстващите я процедури и усложнения. Съответно, напълно естествено, нещата поеха към следващата стъпка в посока изграждането на световна финтех екосистема – стандартизацията. Първото по-значително действие и добър пример в тази посока беше Open Banking стандартът, който задължи всички банкови институции да предложат стандартизиран интерфейс за достъп до предлаганите от тях услуги.

Какви са новостите по отношение на софтуерната разработка за финтех сектора? От какво има нужда пазарът? Как се достига до т.нар. “Future-proof” технологични решения за финтех сектора?

Финтех секторът е един от най-бързо развиващите се в световен мащаб. Конкуренцията е меко казано сериозна. Има огромен фокус на инвестиции в областта. Постоянно на пазара се пускат нови решения. Това ни води до основната нужда на финтех пазара – скорост. Time-to-market е от ключово значение за конкурентоспособността и дори съществуването на всяка финтех компания. Нужни са висока адаптивност и гъвкавост на техническите решения, които да са в синхрон със спецификите на сектора. Модерните финтех бизнеси се изграждат на базата на множество партньорства с други компании. В повечето случаи е по-бързо да се закупи готов софтуер, обезпечаващ конкретен бизнес домейн, или този домейн да се обезпечи от използването на външна услуга, отколкото да се разработи нова система in-house. Това поражда нужда софтуерът да позволява бърза и лесна интеграция с външни системи в двете посоки. Разбира се, работата с финансови инструменти и услуги неминуемо изисква високо качество и сигурност на разработваните решения.
В така описаната среда, подходящо е изграждането на силно модуларни и фрагментирани софтуерни системи с разширени възможности за конфигурация на поведението и бизнес процесите, които обезпечават. Голяма популярност набират микросервизните архитектури. Задължително е и наличието на добре обособени интеграционни слоеве, които да ни дават гъвкавост при външни партньорства или нужда от смяна в посоката на компанията. Подобен вид архитектура прави нашето технологично решение „Future-proof“, защото ни позволява да добавяме и премахваме лесно нови функционалности и услуги, технологично и платформено независимо е, силно скалируемо е.

Бихте ли ни разказали повече за спецификата и предизвикателствата във Вашата работа? Разработвате софтуерни решения за компаниите от групата MFG, всяка от които е свързана с финанси, застраховане, кредитиране, управление на риска, а това е сериозен обем от работа, данни, процеси и т.н.

В Smart IT изграждаме модулна финтех платформа за опериране на финансовите бизнес модели в групата – настоящи и бъдещи. Различните компании имат своите специфики, но в голямата си част са изградени от близки бизнес домейни, които компонентите на платформата успяват да покрият. Като компания, която до голяма степен отговаря за технологичното развитие на останалите в групата, в Smart IT познаваме бизнес моделите и процесите на повече от 15 различни компании. Наша основна задача е да асимилираме всичкия този know-how и да го използваме за изграждане на централизирани конфигурируеми решения за бизнеса, които да се използват от всички. Именно това е и основно предизвикателство при нас – да намерим едно общо решение за 15+ модела на работа, като допълнително подсигурим възможност за бъдещо разширяване и поддръжка на допълнителни случаи.

Вие ръководите екип. Можете ли да споделите какви практики използвате за поддържане на високия дух и продуктивност, които са ключови в създаването на висококачествени продукти за компаниите, част от MFG?

Във финтех сектора скоростта е от съществена важност. Динамиката е изключителна. Регулациите са тежки. Нещата в Smart IT не са по-различни и следват тенденциите. Ежеседмично се говори за нови проекти, срокове и предизвикателства пред бизнеса. В такава среда е много лесно да допуснем да бъдем затрупани от ежедневните задачи, които отнемат 100% от фокуса. Важно е да можем от време на време да спрем и да се огледаме какво се случва около нас, къде се намираме в голямата картинка, накъде вървим, с какво нашата работа е важна и какъв е нейният смисъл. Хората имат нужда не просто да работят с най-новите технологии в най-готиния екип. Всички ние имаме нужда да бъдем част от успеха на нещо голямо и значимо. Важно е да знаем какво правим и как, но най-важно е да знаем защо го правим.

Работите с множество чувствителни данни. Как подсигурявате сигурността им и можем ли да кажем, че поверителността е основна грижа за финтех сектора?

През последните няколко години във всички сектори основна тема стана поверителността на личните данни. Финтех не е изключение, като добавя и допълнителни регулаторни изисквания, свързани със сигурността на финансовите данни и операции, както и изисквания към методите за верификация на клиентите на компаниите. За небанковите финансови институции сигурността и доверието на крайните клиенти е от критично значение. Подронването на авторитета на едно такова дружество в тази посока може да бъде фатално за него. В Smart IT следим и спазваме добрите практики за сигурност, като имаме специално квалифицирани хора, на които това е основна задача и цел.

Какъв е процесът на технологичния подбор и какви технологии използвате в работата си?

Като Enterprise бизнес, системите и технологиите, които участват в изграждането на нашата enterprisegrade платформа трябва да отговарят на определени изисквания. Стремим се да използваме новите технологии, но в същото време всяка избрана технология или технологична версия трябва да се е доказала като надеждна и стабилна. Потенциален проблем в продукционна среда с нестабилна технология би могъл да доведе до сериозни неприятни последици за бизнеса. Технологиите се избират след известно проучване, като се изготвя POC (proof of concept) на избраната технология, за да се прецени дали и как би се вписала в нашите системи. Всяка новоизбрана технология задължително трябва да отговаря на стандарта за сигурност на компанията. Работим основно с Microsoft технологичния стек, като напоследък все по-често въвеждаме доказани технологични решения извън него в сфери като Message Brokers, Non-relational Databases, Logging and Monitoring и други.

Финтехът е обвързан с множество прогнози, че в него се крие бъдещето на финансовия свят. Това звучи като разумна и дори неизбежна прогноза. Но от друга страна възможно ли е всички да преминат към дигиталните финанси, така че да изместят традиционните от ежедневието си? Налична ли е необходимата дигитална грамотност за това?

Да, напълно възможно е преминаването към дигитални финанси и изместването на традиционните. Това дори е напът да се изпълни в някои от по-развитите страни. Разбира се, в страна като България, с дигитална грамотност под 30%, подобна трансформация се случва доста по-бавно. Въпреки това през последната година, покрай пандемията, наблюдаваме значително покачване на дигиталната култура на хората и засилване на процесите по дигитализация в повечето сектори.

Какви са следващите дигитални таргети пред вас? Какво ново предстои от технологична гледна точка и какво развитие очаквате в близко бъдеще?

В момента сме в процес на ускорена дигитализация на бизнесите в групата. Основни бизнес процеси се заменят с дигитални такива и се подобрява потребителското изживяване и достъпността до финансовите услуги, които предлагаме. В MFG стартираха интересни нови финтех компании с изцяло дигитална насоченост. Засилва се и фокусът върху обработка и анализ на данни, вземане на решения от machine learning алгоритми и други. От технологична гледна точка работим в посока Cloud readiness на цялата ни платформа – containerization, container orchestration. Също така отваряме платформата за външни разработки, като даваме възможност за изграждане на нови модули с различни от досегашните технологии и съответно от екипи с различна технологична експертиза.

Какви са цялостните ви прогнози за финтех сектора? На какво предстои да станем свидетели?

Смятам, че финтех секторът ще продължи агресивното си развитие в посока разчупване на традиционните подходи и стереотипи и все повече нови компании ще успяват да достигнат до крайните потребители, правейки живота им по-лесен и спокоен. Ще се предлагат все по-достъпни и дълбоко интегрирани във финансовия живот на хората услуги. Персонализирани приложения ще вземат решения вместо нас за неща, които дори не подозираме, че са ни необходими, превръщайки се в персонални финансови асистенти. С развитието на стандартизацията в сектора, ще се появяват все повече комбинирани услуги от различни доставчици, които носят допълнителна добавена стойност към крайните потребители. С цялата си динамика и разнообразие, финтех е към момента един от най-проспериращите и вълнуващи сектори. Макар и посоката на развитието му да изглежда сравнително ясна, винаги можем да очакваме приятни изненади.

Интервюто с Георги Георгиев е част от специалното издание на DevStyleR „Fintech:: Възходът“. Цялото издание може да намерите на следния ЛИНК.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Author