29 март, 2023

Проучването „Заплатите в софтуерния бранш 2021“ постигна забележителен успех и предизвика силен интерес към своята анкета, в която се допитахме до ИТ специалистите по множество актуални теми и въпроси, свързани с работата в сектора. Как се определят заплатите в бранша и важен ли е опитът за определянето на възнаграждението? Това е основоположен казус за бранша и е любопитно какво отговарят участниците в анкетата.

Резултатът е крайно красноречив и може би алармира към един по-сериозен проблем на софтуерната индустрия, за който говорят и редица специалисти – гладът за кадри и реалността, че търсенето изпреварва предлагането.

76.8% от отговорилите на въпроса важен ли е опитът за заплащането в ИТ сектора, посочват възможността „Опитът няма значение – важно е колко силна нужда има дадена фирма от даден специалист. Цената се определя от необходимостта“.

Една 18.5% пък отговарят „Опитът е най-важен, защото с него идват и придобитите умения и качества“.

4.6% посочват „Друго“.

Тук е редно да припомним, че в анкетата се включиха над 10 000 заети в сектора, което прави резултатите изключително релевантни.

Това повдига въпроса, с наличието на все повече кадри какво ще стане със заплащането? Ще продължи ли да расте със същите темпове или ще се нормализира в определени нива? Също така – с все по-голямата дигитализация и технологизация, възможно ли е въобще скоро да станем свидетели на уравновесяване между търсенето и предлагането?

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Author