25 септември, 2022

Тази година се навършват 20 години от учредяването на Българската асоциация на софтуерните компании – БАСКОМ. През 2001 г. 15 компании полагат началото на професионалното браншово сдружение, в което сега членуват над 95 компании и над 120 асоциирани члена, сред които университети, академии, креативни центрове, фондове за рисково финансиране, стартиращи иновативни компании и др. Това превръща БАСКОМ в устойчива общност от съмишленици, която вече 20 години обединява напредничавата технологична мисъл и предприемаческа култура на страната.

Конкретните проблеми в началото на 21 в., които провокират създаването на БАСКОМ, са свързани с възстановяването на ДДС при износ на софтуер, подобряване на инфраструктурата и комуникациите, повишаване на конкурентоспособността на световните пазари, както и целта софтуерната индустрия да достигне 1 млрд. долара годишен приход.

20 години по-късно софтуерната ни индустрия продължава да работи за световните пазари, и практически няма софтуерни продукти или услуги без българско участие, а приходите от индустрията надхвърлят 4 млрд. лв. предимно от износ. Към момента в сектора в България работят над 38000 специалисти, при под 12000 през 2010 г., като за последните 10 години оперативните приходи нарастват близо 4 пъти, а делът им спрямо БВП на страната се увеличава над 3 пъти. Тези и всички други данни, с които борави БАСКОМ, се основават на БАСКОМ Барометър – едно от най-авторитетните ежегодни проучвания за състоянието и тенденциите в софтуерния бранш, което БАСКОМ осъществява заедно с CBN Pannoff, Stoycheff & Co.

Равносметката ни за последните 20 години е повече от положителна – БАСКОМ успя да спечели общественото мнение на страната на новите технологии и модерните решения, създаде и поддържа имиджа на софтуерния сектор като основополагащ в дигиталните процеси и затвърди убеждението у софтуерните компании, че трябва винаги да задават пулса на новостите, за да продължат да бъдат естествените икономически лидери. Тъкмо затова се спряхме на надслова – „програмираме бъдещето“, казва председателят на БАСКОМ Доброслав Димитров.

Упоритата работа, нестандартно мислене и действия и позитивният и конструктивен дух през изминалите 20 години са причините днес не без гордост да твърдим, че общността на БАСКОМ се ползва с авторитет, влага много енергия в развитието на екосистемата, бизнес и социална среда в България и е двигател на модернизацията в обществото и икономиката“, отбелязва на свой ред един от основателите на БАСКОМ и пръв председател на асоциацията – Георги Шарков.

Георги Брашнаров и Стамен Кочков са другите председатели на УС на БАСКОМ през годините, с които се свързват редица спечелени битки на БАСКОМ като позиционирането на България като качествена софтуерна дестинация на световната ИТ карта, привличането на големи международни софтуерни компании в страната, повишаване нивото на организационните и управленски процеси във фирмите, сертифицирането по международни стандарти, извеждането на образованието като приоритет на националната политика,
развитието на предприемаческата и стартъп културата и др.

За това време БАСКОМ се позиционира като активен фактор на регионално и европейски ниво и стана инициатор и учредител на Европейския софтуерен институт – Център Източна Европа (ESI CEE), на Европейската организация на малките и средните предприятия в ИКТ – European DIGITAL SME Alliance и на националната работодателска организация на индустриите с висока добавена стойност – БРАИТ.

Междувременно с БАСКОМ се свързват няколко програми от международно и национално значение, които повлияват съществено за ползотворното развитие на средата – програмата за регионална конкурентоспособност „SEE IT“, създадена съвместно със софтуерните асоциации на Молдова, Македония, Сърбия, Косово, Албания, както и донорски програми USAID/RCI, UNDP и две национални програми със съществен принос за модернизиране на обучението по ИТ в България – „Обучение за ИТ Кариера“ в партньорство с Министерство на образованието и науката, БАИТ, АИБЕСТ и ИКТ Клъстер и „ИТ бизнесът преподава“ – програма, чрез която учители имат възможност да се докоснат до най-новите технологии в
практиката и същевременно служители на софтуерни компании да участват в образователния процес.

БАСКОМ участва в актуализиране на учебните планове и учебното съдържание в средното и висшето образование спрямо изискванията на бизнеса. Членовете на БАСКОМ са двигател и на редица академии, обучителни и стажантски програми, сред които Телерик Академия, СофтУни, ИТ Таланти и др.

Към това се добавя и участието през годините в десетки форуми, проекти и инициативи с цел усъвършенстване на сектора, като едни от най-запомнящите се сред тях са: международните изложения CeBIT Hannover, CEBIT Bilisim, Systems Munich, GITEX Dubai, бизнес мисии и roadshows в Европа, САЩ и Близкия Изток; проекти за реформиране на политиките за научни изследвания (FORSEE); за подкрепа на стартиращи иновативни компании в селското стопанство, базирани на платформата Интернет на бъдещето (FRACTALS и SmartAgriHubs); за повишаване на знанията и уменията на заетите в софтуерните компании в сферата на IoT и Data Science (SEnDIng); за осигуряване на заетост в софтуерни компании на младежи с разстройства от аутистичния спектър (SWITCH YOU) и мн. др.

Вярвайки че софтуерният сектор може и трябва да бъде положителният пример за развитие,основано на принципи като прозрачност, почтеност, проактивност, талант, бизнес етика и любопитство към новите идеи, БАСКОМ създава и подкрепя ярки обществени каузи като „ЗАвръщането“, „ИТ родители“, редица конкурси, турнири и състезания като наградите „Джон Атанасов“ за млади български изследователи в областта на компютърните науки; „Академия за иновации“, турнир по информатика и програмиране CodeIT, Hack TUES и мн. др.

Запазване на данъчната и осигурителна система в България като основна предпоставка за растежа на сектора и съхраняване на стратегическите предимства на страната; дългосрочна и последователна инвестиция в образование, което да задоволи все по-големия глад за кадри в сектора и да поддържа висока конкурентоспособност на икономиката от ново поколение, фокус върху развойната дейност с цел създаване и повишаване нивото на собствени софтуерни продукти, които да достигнат нивото на качество на предлаганите
услуги в сектора – това са основните приоритети, върху които БАСКОМ ще се фокусира в следващите години.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,