25 септември, 2022

Международната верига школи по програмиране Logiscool в партньорство с образователната организация “Заедно в час„, започва да отпуска стипендии за деца в неравностойно положение. Учениците ще могат да посещават напълно безплатно курсовете по програмиране в школите на Logiscool в София и Пловдив, както и онлайн.

На децата в неравностойно положение също им предстои съзряване и навлизане в живота, но често – без необходимата подкрепа, която останалите подрастващи имат. Затова е от ключово значение всички ние да помогнем на тези деца да се подготвят за живота по най-добрия начин. А след като пораснат – да се превърнат от част от проблема, в част от решението“ – споделя Ива Янкова, управител на Logiscool България.

Програмирането е знанието на бъдещето и като такова, то вероятно е най-добрата отправна точка за тези младежи. В тази област те лесно могат да скъсят дистанцията между себе си и останалите, както и да се реализират пълноценно в обществото. А защо не и някой ден да се окажат решение на един ключов за ИТ бранша проблем, превръщайки се в така търсените нови качествени кадри” – добавя Николай Цонев, също управител на Logiscool България.

Към стипендиите вече са проявили интерес седем ученици от четвърти, пети, шести, седми, осми и единадесети клас на училища от различни градове на страната. Те ще имат възможност напълно безплатно да се запознаят с основите на програмирането, както и да научат как софтуерните инженери използват математиката, за да решават проблеми по логичен и творчески начин.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , ,