16 юли, 2024

Няма компания от ИТ сектора сред първите 26 отличени от Комисията за защита от дискриминация (КЗД)? Това стана ясно след разговор с представители на институцията.

Причина за любопитството ни стана публикация, че една от най-престижните агенции M3 Communications Group Inc. е получила престижното отличие, а именно сертификата “Работодател без дискриминация”.

Той се присъжда на бизнеси и институции, които имат принос за борбата с дискриминацията на пазара на труда у нас. Отличените се избират на базата на равноправното третиране при набиране на служители, осигуряването на еднакво възнаграждение и условия на труд, равен достъп до възможности за професионално обучение и др.

„Работодател без дискриминация“ се получава въз основа на недопускането на дискриминация на работното място. Ръководителят на дружеството гарантира за равното третиране при набиране на служители, еднакво възнаграждение и условия на труд, равен достъп до възможности за професионално обучение, квалификация и др., независимо от пол, раса, възраст, сексуална ориентация, вяра, гражданство, убеждения и всякакви други признаци, установени в Закона за защита от дискриминацията.

Компаниите от ИТ сектора не само в България, а и в световен мащаб, са сред най-добрите платци и се славят като работодатели, предлагащи най-добрите условия за работа. В голяма част от тех компаниите разнообразието на служителите се насърчава и дори е залегнало с тяхната политика при наемане на нови кадри. Затова е учудващо, че именно представители на тех индустрията не присъстват сред отличените от КЗД.

Не успяхме да получим коментар от Комисията за защита от дискриминация до приключване на публикацията, както списъка с отличените 26 фирми. Възможната причина за липсата на фирми от ИТ сектора се дължи на факта, че първоначалната кампания е била в по-ограничен мащаб, коментират експерти от бранша. От ведомството обаче споделиха, че най-вероятно кампанията ще се развива и в бъдеще, което съответно ще увеличи броят на номираните компании.

Тагове: , , , ,