24 февруари, 2024

Според експерти, сертифицираните ИТ специалисти печелят повече от несертифицираните. Освен в търсенето на работа, сертификатите могат да помогнат за повишение в настоящата таква. По-долу са изброени ИТ сертификати, които могат да помогнат на всеки да развие бързо кариерата си.

Google Cloud Platform (GCP) Cloud Architect сертификатът потвърждава способността за работа с Google Cloud технологии. Включва проектиране, разработване и управление мащабируеми и сигурни бизнес решения. Изпитът обхваща проектиране, планиране, управление, осигуряване и внедряване на облачна архитектура.

AWS Certified Solutions Architect Associate е предназначен за така наречените “solutions architects” с  повече от една година практически опит. Изпитът проверява познания за архитектурата на приложението AWS, сигурност както и способността на кандидатът да дефинира решение въз основа на изискванията на клиента.

Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) е за тези специалисти, които проектират, наблюдават, прилагат и поддържат контрола на информационната сигурност. Изпитът обхваща оценка на ИТ риска. CRISC е насочен към специалисти, които имат поне три години опит в управлението на ИТ риск.

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) доказва способността на притежателят си да проектира, внедрява и управлява програма за киберсигурност. Изпитът се предлага от Международния консорциум за сертифициране на сигурността на информационните системи, известен като (ISC) ².

Сертифициран одитор на информационни системи (CISA) е сертификат, предназначен за лицата, отговорни за одита, контрола, мониторинга и оценката на ИТ и бизнес системата с пет или повече години опит в сферата. Изпитът се предлага от ISACA и проверява опитът в процесите на одит на информационните системи и уязвимости при достъп.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,