21 юли, 2024

Синиша Джукич е General Manager в Bosch.IO, като е част от компанията вече 20 години, заемайки различни инженерни и мениджърски позиции. Той работи с множество клиенти от цял свят, в областите на автоматизацията, AI, Industry 4.0 и др., използвайки сериозният си опит в разработването на продукти, консултирането и изпълняването на проекти.

Какво се крие зад дефиницията “ТОП Софтуерна Компания”?

Всяка компания, не само в софтуерния бранш, може да се счита като успешна, ако съумява да удовлетвори нуждите на клиентите си, да бъде доверен партньор, да предлага качествени продукти и същевременно, да задържа и развива своите служители. Постигане на тези цели е особено предизвикателно в икономически трудна обстановка, но именно тогава се проявяват и истинските ценности на компаниите и техните лидери. ТОП компаниите в ИТ сектора успяват да се адаптират много бързо към променящата се среда, нуждите на пазара, както и тези на своите екипи. Същевременно те успяват да бъдат последователни, да държат на хората си и да оставят положителна следа върху обществото и околната среда.

Може ли в България да се развива успешен бизнес? Какви са плюсовете и минусите?

България е интересен пазар, защото комбинира, от една страна, изключително познаване на актуалните тенденции в технологиите, дългогодишен опит в различни индустрии и глобално мислене, а от друга – остарели практики в доста процеси и сложна бюрократична среда, и всичко това в сравнително конкурентна обстановка. Доста от секторите са все още недоразвити и немодернизирани и има много възможности за по-напредничавите компании да предложат своите решения и консултации. В България имаме изключително модерни компании, ползващи последните достижения на умните фабрики за автоматизация и оптимизация на производството. Доказателство за успешни наши бизнеси са фирми, които са лидери в своя бранш, на световно ниво, във филмовата индустрия, индустриалното производството, софтуерните технологии, както и в по-нишови пазари.

Колко важен е мениджмънтът за развитието на дадена софтуерна компания? А екипът?

Успешният мениджмънт в една компания определя ясни цели, задава стратегията за развитие на бизнеса и осигурява необходимите ресурси на екипите си, за да могат те да са успешни и да постигнат целите. Успешният мениджмънт, също така, балансира здравословно между адаптацията към промените в бизнес обстановката, пазарните тенденции, нуждите на клиентите си и нуждите на хората си, и нерядко взема трудни решения, за да постигне този баланс.
Екипите от своя страна са тези, които развиват продуктите на една компания и които са в непрекъснат контакт с клиентите. Експертен, сплотен и мотивиран екип е сигурна рецепта за успешен бизнес. Конкурентни условия, съвременни инструменти за работа, открита комуникация и позитивна вътрешнофирмена култура позволяват на екипите да разгърнат потенциала си – като организация и като човешки същества.

Цялото интервю със Синиша Джукич предстои да излезе в специалното издание на DevStyleR “ТОП Софтуерните Компании”, за което можете да се абонирате безплатно. 

    Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    Author