26 февруари, 2024

С началото на тази учебна година Bosch.IO започва партньорство, заедно със Софийска Професионална Гимназия по Електроника “Джон Атанасов”. От началото на месец октомври 5 ученика от специалността „Приложен програмист“ ще продължат своето образование в дуална форма на обучение. Проектът е подкрепен от още четири компании в лицето на: Robert Bosch, Festo Bulgaria, Nemetschek Bulgaria и Lidl Digital.

Компании решиха да протегнат заедно ръка на българското образование, включвайки се в този проект. Всеки партньор на училището ще приеме в своето семейство няколко от учениците от паралелката за период от две години като част от техния обучителен процес.

Дуалната форма на обучение е една нова възможност за учениците да придобият практически умения, упражнявайки наученото в училище в реална работна среда. За период от две години учениците от специалността „Приложен програмист“ ще бъдат разпределени в петте компании, където сертифицирани ментори ще ги напътстват и запознават с необятния свят на IT технологиите. В 11-ти клас учениците ще прекарват по три дни седмично в своята гимназията, а през останалите два ще работят заедно с екипа, помагайки в създаването на иновативни IoT решения, задвижвани от AI. През следващата година ще прекарват по 3 дни в офиса на Bosch.IO и два дни в класните им стаи, подготвяйки се за своите държавни изпити в края на средното си образование. В края на всяка учебна година учениците ще преминават през задължителна практика в компанията, в която ще работят по самостоятелни проекти.

В продължение на две години учениците ще работят по специално подготвена от компанията програма, която ще им помогне да направят своите първите стъпки в бъдещата си реализация като ИТ специалисти в България. Знанията и уменията, които ще придобият, ще бъдат продължение на учебната програма, която са изучавали в СПГЕ „Джон Атанасов“. Част от темите, с които ще се сблъскат учениците от дуалната форма на обучение в Bosch.IO, включват:

Теория на програмирането
Алгоритми и структури от данни
Програмиране в реална проекти на Java
Тестване и валидиране на код
Agile and Scrum методологии и добри практики, прилагани в компанията
Разработване на „чист“ софтуер
Управление на проекти
Процеси и стандарти по време на разработването на софтуер
Работа в екип и необходими умения

В края на техния обучителен процес, заедно с дипломата си за средно образование, този пилотен клас ученици ще получи специални дипломи за завършена дуална форма на обучение и най-важното – ценни уроци, които са придобили от работата си в някои от водещите IT компании на българския пазар.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Author