22 февруари, 2024

Димитър Димитров е Back-end Developer в DevriX, а езиците, с които най-вече работи са PHP, React и JavaScript. Той обича да помага на хората и да споделя своя опит, което е и основната причина да е сред менторите на тазгодишното шесто издание на Hack TUES – състезание, което дава много шансове в бъдещата кариера на участниците.

Какво е уникалното на Hack TUES? С какво се отличава?

Tова е една уникална възможност за учениците да представят техните възможности и начина си на мислене – какво могат да сътворят с познанията си. Това важи както за по-големите, така и за начинаещите, които са в началните класове на гимназията.

Как станахте ментор на състезанието?

Беше ми предложено още през февруари месец. Разбира се, приех, защото не бих отказал такава възможност. Аз съм човек, който обича да помага на хората и да ги учи, ако има на какво. Харесвам да предавам своите познания и опит на по-младите и на учениците.

Каква е ролята на ментора?

Тази година не сме разпределени по определени отбори и менторите са общи. Съответно, можем да помагаме на всички. Работата ни е да следим прогреса на участниците с техните проекти, съответно да отговаряме на техните въпроси. Разбира се, става дума за помощ, свързана с техническата гледна точка – как да използват технологиите или къде да направят проучване, за да постигнат целите си. Не става въпрос за помощ от типа на това, да измислим проектите вместо тях.

Това значи, че всички ментори сте на линия за помощ на всички отбори? Преглеждате проектите им и ако някой от тях има проблем се свързва с вас?

В повечето случаи комуникацията се случваше през Discord сървъра. Имаше “ticket” система, в която менторите са регистрирани и чрез подаване на “ticket” за определен проблем, даден ментор може да поеме заявката, така да се каже – да поеме ангажимент и да помогне. Всеки отбор участник си имаше отделен канал в Discord, в който можеше да задава своите въпроси. Съответно и ние менторите следяхме за статусите на проектите – дали има качен код в даден Git, където може да се види и провери докъде са стигнали, а и да се прегледа самият код.

Какви интересни проекти могат да се видят на Hack TUES тази година?

Най-интересното за мен е, че доста от участниците са решили да правят проекти, свързани с COVID-19. Дори вече имам впечатления и фаворит за проект. Също така забелязах, че всички са много ентусиазирани и имат огромно желание да се занимават с технологии и да представят своите способности. Като цяло в дните, в които трябваше да завършат проектите си, всички се движеха много добре. Поне аз като ментор успях да забележа добри темпове.

А какво се случва с Hack TUES към момента?

Реално, проектите са предадени вече. Всичко е завършено и сега остава работа по презентацията им. Разбира се и ние, като ментори, да ги разгледаме и да изберем фаворити.

Прави впечатление, че има доста теми, свързани със Smart City – Smart Energy, Smart Transportation, Smart Communication, Smart Home и т.н. Вие споменахте, че доста отбори са се насочили към COVID-19, но все пак, какви са особеностите при разработването на Smart решения?

Наистина много отбори са насочени към COVID-19. Но от Smart City гледна точка, може да се приеме едно от тях. Става въпрос за приложение за Android, където в крайния му резултат целта е да алармира граждани, които може би са имали досег до болни от коронавирус. Цялото това нещо използва Bluetooth технологията на телефона и съответно други хора, които използват приложението могат да се отбелязват, че са се заразили. Съответно – даден потребител на платформата получава нотификация, че може да е бил в контакт с даден разболял се, на някакво място – магазин, градски транспорт и т.н. Това, всъщност, преспокойно може да се отбележи към категория Smart City, защото ще се използва в градската среда и ще е полезно за хората.

В какви насоки могат да се затруднят участниците в такъв тип разработка?

За хора, които нямат опит и не са се занимавали с подобно нещо или пък такива, които навлизат в дебрите на Android програмиране, било то и най-базови неща за Web – ако си в началото, е напълно нормално всичко да ти е трудно. Видя се и в хода на състезанието, и моят съвет към всички е – проучване. Research and Development е правилният ход, за да ти бъде най-лесно когато програмираш нещо подобно.

Колко точно е полезно участието на учениците в подобни мероприятия? Ето, че те още не са завършили, а вече са ангажирани със сериозни проблеми и предизвикателства като COVID, умни градове, енергетика, обществен транспорт и т.н. Това дава много сериозна заявка за бъдещето им.

ИТ компаниите, които са спонсори, но и не само, със сигурност наблюдават Hack TUES. Убеден съм, че отсяват участниците и дори някой да не е спечелил, то се оценяват неговите възможности, знанията и това, което е направил. Участниците определено имат една крачка пред другите в намирането на работа след завършването си. Това е един огромен плюс и много компании взимат Hack TUES много сериозно. Това е от полза при интервю за работа.

Което е хубаво, защото не е задължително да си спечелил, за да блеснеш…

Абсолютно. Точно така е и на Hack TUES.

Интервюто проведе Пламен Михайлов

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Author