7 октомври, 2022

Google обяви създаването на Open Usage Foundation и незабавно прехвърли търговските марки на Istio заедно с Angular и Gerrit. Според съобщението:

Open Usage Commons помага на проектите да защитават своята идентичност на проекти чрез програми като управление на запазените марки и указания за употреба. Ние се ръководим от отдаденост към отворен код, страст към отворена употреба и ангажимент да бъдем организация, създадена в услуга на проекти с отворен код.

Изненадващото е, че Google изпитва нужда да създаде нова фондация, когато вече съществуват много съществуващи хостинг фондове с отворен код – като Apache Foundation, Eclipse Foundation и, разбира се, Cloud Native Computing Foundation (CNCF), който е домакин на много съществуващи проекти, свързани с облаци като Kubernetes, Prometheus, Envoy и много други. Всъщност, работил върху Istio заедно с Google, IBM беше изненадан, че CNCF не е очевидният дом на проекта:

В началото беше постигнато споразумение проектът да бъде допринесен за CNCF. IBM продължава да вярва, че най-добрият начин за управление на ключови проекти с отворен код като Istio е с истинско отворено управление, под егидата на реномирана организация с равнопоставени условия за всички участници, прозрачност за потребителите и неутрално управление на потребителите лиценз и търговски марки. Google трябва да преразгледа първоначалния си ангажимент и да внесе Istio в CNCF.

Проблемът се състои във факта, че докато фондацията може да има контрол върху търговските марки, тя не е дом на самите проекти с отворен код. Те продължават да се ръководят от Google и не следват неутрален от доставчиците подход за хостинг на проекти, а това е едно от изискванията за преминаване към съществуваща фондация с отворен код е да има проекти, базирани на меритокрация.

 

Тагове: , , , , , , , , , , ,