24 февруари, 2024

Георги Захариев е Business Development директор в СофтУни. Той коментира влиянието на световната пандемия върху ИТ сектора и върху учебните центрове в страната. Георги Захариев прогнозира активно преструктуриране на пазара, динамика в търсенето в кадри, но е оптимист и очаква сериозен ръст в ИТ сферата през следващите години.

Промени ли се бизнесът на СофтУни и останалите професионалните учебни центрове в условията на пандемията? По какъв начин и в каква посока?

Световната пандемия от коронавирус беше безпрецедентна в новата история на света. Разбира се, тя оказа огромно влияние върху социални, икономически и най-вече поведенческите процеси в цели общества. СофтУни и останалите учебни центрове са част от една цялостна екосистема и когато ядрото ѝ бива засегнато без значение от причините, всички усещаме ефектите или дефектите. За радост като най-голямата академия за кадри в дигиталната сфера в България ние отдавна предлагаме онлайн модел на образование. В този смисъл нашите студенти и партньори не бяха засегнати толкова тежко, дори напротив – интересът към образованието, което предлагаме се засили. Във времена, като днешните, хората се осъзнават и осъзнават колко уязвими са без наличието на дигитални умения и знания.

По какъв начин се промени пазарът на кадри в условията на извънредното положение? Усети ли се намаляване в търсенето на специалисти? 

Трудно е да се дава категорична оценка за промяна на пазара, предвид че ситуацията все още не се е нормализирала напълно и светът все още не функционира пълноценно. За оценки можем да говорим, когато имаме начална дата и крайна дата на дадено събитие в глобалната или националната история. За това аз намирам ситуацията, породена от COVID – 19, за процес. Наблюденията ми включват активно преструктуриране на пазара, както на ИТ услуги, така и на кадри. Видяхме компании, които не успяха да се справят с предизвикателствата, поради естеството на проектите и партньорите, с които работят. Свидетели сме и на обратното – компании, които имат ръстове на оборотите в пъти. Тази социална динамика се отразява и на търсенето на кадри. Едно е сигурно – мотивираните и добре обучени специалисти винаги ще намерят своето работно място в дигиталния свят без значение дали се намираме в условия на рецесия, стагнация или икономически бум. В този смисъл – Извънредното положение даде шанс на мнозина да се докажат и да израснат още по-бързо в работен план.

Какво очаквате да се случи с пазарът на кадри сега, когато извънредното положение приключи?

Извънредното положение представлява държавна рамка. Неговото начало или край за съжаление не са обвързани с решаване на здравния казус с коронавирус и разпространението му. Въпросът е по-скоро – кога и дали ще успеем да нормализираме работните процеси. Въпреки рецесията, която предстои и здравните предизвикателства пред света, аз съм оптимист. Пандемията доказа, че бизнесът трябва да бъде максимално дигитализиран във възможно най-кратки срокове. Кадрите в ИТ сектора са точно специалистите, които извършват този процес. Работата и възможностите пред тях предстои да се отворят в още по-широки рамки и с по-голяма скорост. По-адаптивните и мотивирани специалисти ще имат шанса в сегашната среда да растат професионално с още по-бързи темпове. В исторически контекст – всяка криза води до възможности, временни трудности и нужно преструктуриране на пазарите, за да може да се достигне нов пик. Студентите на СофтУни са хората, които след период от 5-8 години ще помогнат на българската икономика да достигне следващия си пик след излизане от рецесията.

Засили ли кризата любопитството към по-силните технологии по време на COVID-19, като например такива, свързани с “cloud”и други? И въобще – промени ли се търсенето на курсове спрямо ситуацията?

Интересът на хората включва глобалните и локалните тенденции. При нас не е имало понижен интерес към курсовете и кариерните умения, които предоставяме. Разбира се, в момента теми, като Machine Learning, Data Science, Cybersecurity и т.н. продължават да се радват на голям интерес.

Каква поука си взе бизнеса от случилата се световна пандемия? 

Всички компании осъзнаха, че максималната дигитализация не е въпрос на избор, а на оцеляване. От гледна точка на ИТ сектора – бизнесът беше принуден да изпробва работа от вкъщи и да оптимизира процесите си максимално. В дългосрочен план вярвам, че дефектът ще се превърне в ефект. Служителите доказаха, че могат да работят ефикасно от вкъщи без значение дали се намират в София, Пловдив, Сунгуларе или на Малдивите. За мен е важно да се разгледат психологическите ефекти на работата от вкъщи. Всяка компания трябва да обърне внимание на проблемите, които липсата на социализация е породила и ще породи през близките месеци.

Какви специалисти са предпочитани сега и какви ще бъдат предпочитани непосредствено след края на пандемията – по-опитно, но скъпоплатени или начинаещи, които тепърва да се изграждат в дадена компания? 

ИТ секторът успя през последните години да изгради устойчива бизнес среда, в която всеки мотивиран и компетентен кадър може да намери своето място. Хората с по-малко и повече опит трябва да бъдат разглеждани като скачени съдове. Колкото повече се инвестира в хората с потенциал, толкова повече опитни кадри ще има цялата ни екосистема в бъдеще. Разбира се подобна инвестиция не е свързана единствено с финансови ресурси, а с време от страна на кадрите с повече проекти зад гърба си.

И по какъв начин това ще повлияе специално на СофтУни, която е може би най-популярната академия за преквалифициране и генериране на Junior кадри? 

Действително СофтУни е най-голямата академия в България и като лидер на пазара ние се грижим възможностите пред нашите курсисти да се увеличават устойчиво. Нашите партньори напълно осъзнават нуждата от добре структурирани екипи, в които има място и за двата типа профили. Този подход винаги дава дългосрочен резултат, приемственост и минимизиране на рисковете от гледна точка на човешки капацитет. В този смисъл ние продължаваме да предлагаме богат набор от възможности за стартиране на работа и стажове, въпреки ситуацията с COVID – 19. СофтУни се е доказал като дългосрочен стратегически партньор на водещи компании от софтуерната индустрия и сегашната ситуация единствено надгражда подобни отношения.

Имате ли информация за фалирали учебни центрове (не само в България) и доколко е важно за живота на такъв център в развитието на такава криза, да създава свой собствен продукт, извън учебната си дейност?

Не съм запознат със случаи на фалирали учебни центрове в България. Ако даден бизнес не успее да издържи период от 2-3 месеца със занижени приходи, бих посъветвал генерално преосмисляне на бизнес модела и валидация на стойността, която този бизнес носи за курсисти и партньори. Създаването и развитието на продукт е въпрос, който заляга в стратегическите цели на дадена организация и зависи от различни фактори.

Кое е по-правилното решение за един учебен център в такава ситуация – намаляване на таксите и преминаване изцяло в дигитален формат, или отлагане на учебния процес в присъствена форма? 

Всеки учебен център трябва да вземе това решение самостоятелно. Не мисля, че има правилен или грешен вариант – има контекст и бизнес среда. СофтУни от дълго време предлага онлайн обучение, което дава възможност на всеки без значение от града, в който живее да се запознае отблизо с професията на софтуерен разработчик. За нас тази гъвкавост е ключова и ситуации, като тази, в която се намираме доказва, че сме на прав път.

В началото на извънредното положение СофтУни пусна много безплатни онлайн курсове. Това бе добър жест към хиляди хора, които – искат или не – трябва да стоят по домовете си. Можете ли да кажете каква е успеваемостта в тези курсове и доколко записалите се наистина са имали потребност да изкарат курс, а не са “кликнали” на обява, виждайки, че е безплатна? 

Когато си лидер в дадена индустрия, носиш и социална отговорност в трудните моменти. Действително в началото на извънредното положение пуснахме редица курсове напълно безплатно и интересът беше огромен. В ситуация, в която много хора останаха без работа, а други насочиха поглед към преквалификация и нови възможности, ние се чувстваме длъжни да дадем максимална стойност на всички, които ни се доверяват. Интересът към инициативата беше огромен и хиляди хора, изгледаха десетки хиляди часове образователно съдържание.

Има ли начини, по които бизнесът може да подпомогне на учебните центрове, които са пряко свързани с генерирането на специалисти именно за бизнеса? 

Разбира се бизнесът и учебните центрове трябва да намират синергия и да осъществяват тясно сътрудничество, за да върви тази част от икономиката на държавата напред. Компаниите трябва да бъдат проактивни при даването на обратна връзка за тенденциите, развитието на сектора и използваните технологии. Учебните центрове трябва да се вслушват в тази обратна връзка и да надграждат програмите си, за да предоставят по-голям шанс на курсистите си да започнат бързо и успешно работа. Друг аспект на партньорството са менторите и лекторите. По тази линия в СофтУни работим с някои от най-големите и доказани имена в сектора. Професионалисти от бизнеса с години опит предават знанията си на стотици курсисти и ги подготвят за тяхното кариерно развитие.

Необходимо ли е държавата да подкрепи ИТ бранша? Какви са удачните начини?

Държавната политика трябва да бъде последователна и целенасочена. Нека не забравяме, че ИТ бранша предоставя услуги с висока добавена стойност и осигурява едни от най-добрите условия за работа в България. Компаниите в този сектор са коректни платци на данъци и изключително директно оказват положително влияние върху състоянието на фиска и на покупателната способност на българските граждани. По мое мнение държавата на първо място не трябва да поставя спирачки на сектора, създавайки различни данъчни условия спрямо други сектори. Нужни са гъвкави законодателни и данъчни условия за технологични компании, които стартират работата си и са в рисков момент от своето съществуване. Иска ми се с времето да създадем култура на предприемачество и да я стимулираме. И не на последно място – българската държава е нужно да предприеме категорични действия в посока на дигитализация на процесите и услугите си.

Сегашното забавяне на ръста на световната ИТ индустрия може ли да означава много по-силен и целеустремен път нагоре след това – когато всички са видели необходимостта от дигитализация? 

Всички, които ме познават знаят, че съм непоклатим оптимист. Също така съм и историк по образование. В историята ясно познаваме икономически цикли, които се повтарят с различен мащаб. Сегашното забавяне по мое мнение, ще доведе до преструктуриране на пазара и появяването на нови играчи, които са се ориентирали правилно в ситуацията. В средносрочен план ще се появят много възможности, защото дигитализацията премина от графа „препоръчителна“ в „задължителна“. Ако трябва да дам прогнозата си – нашият бранш ще изживее сериозен ръст през следващите няколко години. Важно е настоящият шок да бъде разглеждан и приет като голяма възможност, а не като опция за стъпки назад.

Какво предстои за СофтУни сега, след края на извънредното положение? Ще започнете ли да се връщате към присъствената форма, или тя е риск, който е нерентабилен за поемане? 

Всички в СофтУни следим обстановката активно. Здравето на нашите курсисти и служители е абсолютен приоритет за организацията. На този етап със сигурност мога да потвърдя, че сме много активни в навлизането на нови пазари извън България.

 

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,