21 юли, 2024

Aruba обяви интеграцията на Aruba ClearPass Policy Manager с платформи за защита на крайните точки на Microsoft, което чувствително подобрява защитата от кибератаки в организациите. Интеграцията позволява на ClearPass да контролира достъпа до критични мрежови ресурси посредством информация за сигурността на крайните точки от Microsoft, като намалява риска, причинен от компрометирани мрежови връзки.

Сътрудничеството между Aruba, компания на Hewlett Packard Enterprise, и Microsoft цели да подобри сигурността и работата на ИТ екипите.

„Предпазването на организациите от атаки изисква цялостен поглед към сигурността, основан на отворен подход при защитата на устройствата и приложенията “, казва Ираван Хира, генерален директор на Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium. „Aruba ClearPass предоставя политика на управление на мрежовата инфраструктура от всеки доставчик, докато Microsoft Endpoint Manager осигурява сигурно, интегрирано управление на устройства и приложения от всеки източник. Съгласуването на ClearPass и Microsoft Endpoint Manager адресира сигурността при крайните точки за широк спектър от устройства и приложения на ИТ, IoT, BYOD и оперативни технологии (OT), използвани в различните индустрии.“

Важно е да се отбележи, че Aruba е член на Асоциацията за интелигентна сигурност на Microsoft – екосистема от независими доставчици на софтуери за сигурност, разработващи интегрирани решения за по-добра защита при кибер заплахи. От тази гледна точка Aruba е завършила интеграцията, тестването и удостоверяването на ClearPass Policy Manager с Microsoft Endpoint Manager – унифицирана платформа за управление. Реално Microsoft Endpoint Manager включва Configuration Manager и Microsoft Intune. ClearPass Policy Manager е интегриран и в Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) – унифицирана платформа за защита на крайните точки, която помага на организациите да предотвратяват, откриват, разследват и реагират срещу кибератаки.

Aruba също така си сътрудничи с Microsoft за подобряване на ефективността и сигурността при контрола на достъпа чрез разработване на стандартизиран подход за поддръжка на множество методи за удостоверяване и видове идентичност в една заявка за автентификация. Решението използва протокола Tunneled EAP (TEAP), за да комбинира идентичност на машина и потребител в една заявка.

„Комбинирането на контрол на достъпа до мрежата със сигурността на крайните точки, включително оценки на риска и експозицията, дава синергия на двете технологии и гарантира на бизнеса, че правилните устройства имат достъп до правилните мрежови ресурси. Тази интеграция позволява на клиентите ни да опростят своята инфраструктура за сигурност и дава възможност на двете решения да осигурят по-високи нива на сигурност”, допълва Моти Гинди, CVP, Microsoft Threat Protection.

ClearPass Policy Manager използва разпознаваемостта на ниво устройство от Microsoft Endpoint Manager и Microsoft Defender ATP, за да създаде, приложи и наложи политики за достъп до мрежово и приложно ниво, в това число и дистрибутирани SD-WAN локации. ClearPass налага среда на нулева толерантност (Zero trust environment), при която на IT, IoT и OT устройства е отказан достъп до мрежата, ако идентификацията им не е предварително потвърдена. ClearPass предоставя гранулирана видимост на устройствата в мрежата и налага политики за контрол на достъпа въз основа на сигурността на крайните точки и съгласуваността между Microsoft Endpoint Manager и Microsoft Defender ATP.

Технологичната интеграция е важна за гарантирането на сигурността в областта на онлайн програмите за обучение, което вече се използва широко като алтернатива на присъствената форма в училища и университети по цялия свят.

„С увеличаване броя на виртуалните класни стаи и нарасналото използване на споделени инструменти за обучение, сигурността е от първостепенно значение, особено що се отнася до защита на студенти, преподаватели и персонал “, казва Дейвид Боос, технологичен директор в Техническия институт в Мичъл. „Интегрирането на ClearPass с пакета на Microsoft Endpoint Manager бе революционна промяна за нас по отношение на лесното внедряване и възможността да разберем и анализираме по-добре безжичната си мрежа.“

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,