13 април, 2024

Маргарита Наумова е основател на една от водещите ИТ академииSQL Master Academy. Но бизнесът на учебните центрове, също като много други, претърпя голям стрес в последно време, предизвикан от световната пандемия. Все пак, според нея, с достатъчна гъвкавост на фирмите и академиите, справянето е абсолютно постижимо. Но при липса на процеси за управление на риска, стратегия за изход и ресурси, които да компенсират потока на нови пари, може би нещата няма как да се окажат никак благоприятни.

Промени ли се бизнеса на професионалните учебни центрове в условията на пандемията?

Разбира се, че се промени. При това, промяната в последните два месеца дойде изненадващо, което породи необходимост от бързо адаптиране към новите условия. Предизвикателствата пред бизнеса на професионалното обучение дойдоха на първо място вследствие на масовото отлагане на планирани присъствени обучения през април и май. Независимо от възможностите на онлайн формата, голяма част от клиентите реагираха на извънредното положение и здравната криза с предпазливост, с опит за драстично намаляване на разходите в условия на несигурен бизнес климат и избраха да отложат планираните си обучения. Това е сериозно предизвикателство за ликвидността на всеки бизнес.
От друга страна, независимо от почти моменталната реакция на центровете за заместване на присъственото обучение с дистанционен формат, пазарът не реагира веднага, той показа резистентност в началото, необходимо му беше време. В България се наблюдава и известно недоверие към тази форма на обучение като цяло. Тя изисква повече дисциплинираност в участниците, фокусираност, специфична нагласа ако щете, което в условията на неизвестност, безпокойство и непозната работна среда е по-трудно постижимо.
Всичко това поставя бизнеса на професионалните учебни центрове под сериозен стрес и доста предизвикателства. Необходимостта от гъвкав отговор, предлагането на подходящата формула, която да постигне търсената ефективност, изисква и промяна на маркетинговата стратегия и съобщението към пазара. За професионалните центрове, в които подобно обучение не е предлагано, предполагам е много трудно намирането на тази формула.
Продуктът изисква много добро технологично обезпечение от една страна, но по-важен е опита и професионализма на инструкторите. В крайна сметка всеки бизнес работи и се развива разчитайки на постигнатото доверие и добрата работа със своите клиенти. Способността да ги чуеш, да отговориш навреме и адекватно, е важно умение. Гъвкавостта и възможостта за адаптиране е ключова за успеха и е сериозен тест пред всеки бизнес в кризисна ситуация.

Как се променя пазара на ИТ кадри? Намалява ли търсенето вследствие на COVID-19 кризата? 

Не виждам подобна тенденция. Независимо, че е възможно намаляването на някой проекти в ИТ сектора, българският пазар е толкова гладен за специалисти в тази индустрия, че криза би настъпила само ако Outsourcing фирмите решат да си тръгнат, което засега не се забелязва даже като далечна тенденция. 

Какви специалисти се търсят и какви предстои да се търсят? По-опитни и по-скъпоплатени или обратно?

Търсят се специалисти от цялата скала на компетентност. Състоянието на пазара в момента е такова, че всички са скъпоплатени за уменията и професионалната зрялост, която имат, но това си е специфика на пазара и пак той ще я урегулира както е нужно, независимо че ще отнеме време. Освен техническите познания, скъпоплатените и опитни специалисти трябва да имат умения, които са ключови за бизнеса. Това са уменията за работа в екип и в проекти, за управление на времето и приоритетите, и перфектна комуникация.
Още дълго време фирмите в България ще консумират компетенциите, които са налични, а не това, което им е необходимо за качествено развитие, с надеждата това да се промени или с интензивната работа за обучение на хората си.

Какво се очаква да се случи с учебните центрове, които са зависими от търсенето на кадри – ще намалее ли бройката на желаещи да учат за кариера в сектора? 

Центровете ще се запазят, особено тези, които успеят да се адаптират и да преминат през кризата. Онези, които не успеят да оцелеят може да се оправдаят с пандемията, но по-вероятно е условията за потенциалния им срив да са били заложени много преди нея. Факт е, че подобна криза е сериозен тест за устойчивост на бизнес модела и способността за адаптиране.

Намаляват ли се таксите при дистанционно обучение в учебен център?

Дистанционното обучение предлага редица предимства на участниците, но изисква пълна концентрация на инструктора, неговата отдаденост и много добри професионални умения. Моето убеждение е, че професионалното обучение, особено в сферата на информационните технологии, има една много важна задача – да предаде опит и знания като така да спести време на участниците. Затова качеството на обучението се измерва с компетентността на инструкторите, които в дистанционната форма влагат дори повече енергия за постигането на същата ефективност. Няма причина дистанционното обучение да бъде на различна цена от това в зала. Да, може да има търговски отстъпки, но това е подход, измислен далеч преди COVID19.

Променило ли се е търсенето на курсове спрямо ситуацията? Какви курсове се търсят?

Актуалните и перспективни технологии в нашата област остават търсени и като професионални теми за обучение. Не виждам съществена промяна освен повишения интерес към облачните технологии.

По какъв начин неспособността за присъствено обучение пречи на образователните центрове?

Не би следвало да пречи по никакъв начин. Неприсъствените обучения не са новост от двадесет години. Ако образователните центрове не са работили до сега в тази посока, отговорността е тяхна, а не на пандемията. Това, което попречи е елементът на изненадата, както и ситуацията на криза, при която е необходимо време за адаптиране и за превключване към по-гъвкав модел на работа, не само на самите центровете за обучение, но и на участниците в обученията.

Кои са най-лошите варианти за един образователен център, който не разработва собствен ИТ продукт? 

Да фалира.

Има ли начини, по които бизнесът може да подпомогне на учебните центрове, които са пряко свързани с генерирането на специалисти именно за бизнеса? 

Не мисля, че става дума за подпомагане, а по-скоро за осъзнаване на необходимостта от натрупване на компетенция и знания в кратки срокове. Професионалното обучението е най-бързият начин служителите да бъдат подготвени за работата си и да я вършат добре и ефективно, и да останат мотивирани. Ролята на бизнеса е да избере качественото и навременно обучение за своите служители. В този смисъл учебните центрове са тези, които трябва да се адаптират към бизнеса и това би им гарантирало успех.

Необходимо ли е държавата да подкрепи ИТ бранша? Какви са удачните начини?

Не мисля, че държавата трябва да се меси по какъвто и да е начин в какъвто и да е бизнес. Необходимо е единствено да не създава допълнителни пречки в и без това сложния бизнес климат.

Кои фирми ще бъдат най-потърпевши от COVID-19 кризата? 

Най-общо казано онези, които не успяват да се адаптират, които са в началото на развитието си или са с ниска ликвидност (гъвкавост). Фирми, в които липсват процеси за управление на риска и нямат стратегия за изход, както и ресурси, с които да компенсират липсата на свеж приток от нови пари за периода на блокаж на икономиката, ще фалират. 

Как се очаква да се развие ИТ индустрията в условията на COVID-19? Какво предстои да се случи в близко време?

Ако COVID-19 е метафората за блокирана икономика в контекста на зададения въпрос, то отговорът зависи от продължителността на това блокиране. Ако то не е твърде дълго, ИТ индустрията ще успее да преживее кризата сравнително безболезнено, особено ако успее да запази дългосрочния ангажимент към клиентите си. Миграцията към Cloud в произволен аспект на ИТ е въпрос на време, а не въпрос на стратегия. COVID-19 забързва процеса. 

Какви са рисковете в цялата ИКТ индустрия, която има 77 000 наети специалисти?

Обичайните: липса на достатъчно специалисти и нестабилна среда за бизнес. Пандемията не е допринесла засега с нищо ново. Би допринесла, ако срока на блокиране на икономиката е достатъчно дълъг, че да нанесе невъзстановими щети на веригата на доставките.

Тагове: , , , ,
Author