21 юли, 2024

Стоян Генов е R&D Manager в CoreTech. Като специалист с богат опит в ИТ сектора, ние се свързахме с него относно продължаващата да бъде актуална тема – COVID-19 кризата и това как тя афектира върху ИТ индустрията.

Как се очаква да се развие ИТ индустрията в условията на кризата COVID-19?

COVID-19 кризата, освен на здравето и живота, поради карантината и изолацията, е криза и на потреблението. ИТ индустрията е свързана с потреблението и затова и тя страда – може би не наравно с индустрии като туризма, транспорта и спорта, но значително, защото потреблението определя оборотите, а те – печалбите, т.е. възможностите за инвестиции в ИТ продукти.

Колко е застрашен софтуерният бранш?

Различните предприятия страдат различно. Тези, които сами развиват и поддържат продукти за собствените си клиенти (т.нар. B2C), са зависими директно от тяхното потребление. Тези, които развиват, поддържат и лицензират продукти за други бизнеси (т.нар. B2B) в определена индустрия, са зависими индиректно от нея. Предприятията, които изпълняват поръчки (т.нар. outsourcing), в зависимост от разнообразието от клиенти, може да не са толкова потърпевши от срива на потреблението. В зависимост от силата на негативния ефект, всички те могат да спрат наемането на нови служители, да намалят заплатите, да освободят служители, или да прекратят дейност.

Какви са рисковете в цялата ИКТ индустрия, която има 77 000 наети специалисти?

Има два дяла от ИТ индустрията, които в условията на настоящата криза и свързаната с нея масова изолация, са по-печеливши от обикновено: „облачните“ услуги (като отдалечено съхранение и споделяне на информация или отдалечено общуване), и услугите за пренос на данни. Това е така по очевидни причини – всички ние се опитваме да останем свързани докато сме разделени, и доколкото е възможно, да „функционираме“ отдалечено.

Изненада ли извънредното положение софтуерните компании? Вече сме свикнали с него, но в началото бе доста спонтанно…

За щастие, ИТ организациите, най-общо, могат да работят отдалечено. Въпреки бързото развитие на събитията и изненадата, тези, които не страдат силно и които имат необходимата инфраструктура или бързо успяха да създадат и организация такава за отдалечена работа – те не прекъсват своите процеси (част от т.нар. business continuity) и работят.

Какви са особеностите в управлението на екипи в условията на извънредно положение?

За нещастие, ефективността като цяло е по-ниска, защото продуктът на една ИТ организация е плод на силно колективен процес, а „колективът“ сега е разделен и общуването между отделните му членове се организира трудно: изрично уговаряне на всички срещи, без бели дъски, с други членове на семейството също опитващи се да учат или работят в съседната или дори в същата стая. За хората, които отговарят за функционирането на ИТ организацията, ситуацията е особено предизвикателна и изисква много допълнителни усилия и време с по-лош от обикновено резултат.
За да се запази яснотата на „цялата картина“ и възможността за вземане на решения, са необходими още повече срещи, още повече изрични документи, още повече уточнения. Мотивацията на всеки страда силно и заради страха за собственото си и на близките си здраве, страха от икономическата рецесия, и изключително ограничения начин на живот през последните седмици.

Как се променя пазара на ИТ кадри? Намалява ли търсенето?

Кризата ще отмине и браншът ще се запази. Вероятно много специалисти ще имат нужда от нова работа, което може да намали или напълно да изтрие растежа на заплатите в сектора, защото макар и за кратко, предлагането би било по-голямо от търсенето. Много от големите работодатели, обаче, ще оцелеят и имайки предвид невероятния глад за ИТ специалисти преди кризата, в крайна сметка ще спечелят, наемайки хора с по-добри умения. Това ще е в условията на по-слаба конкуренция и потенциално срещу по-ниско заплащане от нивата преди кризата. Но не след дълго пазарът ще се изчерпи и конкуренцията ще се възстанови заедно с нивата на заплащане в сферата.
По-потърпевши в състезанието за кадри ще са оцелелите малки предприятия. Те ще имат нужда от повече време за възстановяване и няма да имат възможност да се конкурират с големите нито краткосрочно, нито средносрочно. Това ще ги принуди да наемат специалисти, които тепърва започват да развиват уменията си, и които работят за по-ниско заплащане.

Какво се очаква да се случи с учебните центрове, които са зависими от търсенето на кадри?

За учебните ИТ центрове кризата вероятно ще продължи най-дълго, защото те запълваха вакуум, който временно ще се „самозапълни“. Техни основни клиенти ще станат по-малко платежоспособните предприятия, които ще търсят по-малко хора и главно с начални умения. Това ще принуди центровете да намалят таксите си, и е възможно известно време да не могат да предлагат по-скъпите акредитирани и сертифициращи програми.

Какви са прогнозите за ИТ сектора? 

С намалената покупателна способност, след кризата текущите печеливши – компаниите за пренос на данни, споделяне на съдържание и отдалечено общуване – вероятно ще отбележат спад. В дългосрочен план, обаче, принудителното и внезапното повишаване на компютърната грамотност на милиони деца и възрастни ще доведе до увеличение на потреблението на ИТ продукти. Следователно, тази индустрия ще се върне още по-голяма и още по-силна.

Тагове: , , , , , ,
Author