21 юни, 2024

Последните издания на NativeScript добавят широк спектър от нови функции към техния фреймуърк за изграждане на native мобилни приложения с TypeScript или JavaScript. Акцентите в тези версии включват подобрения на производителността на CSS разбор и CLI команди, поддръжка на WebAssembly за Android и Svelte, 3D View Transformations и експериментална поддръжка на KotlinJS.

Версията NativeScript 6.3 добавя нов CSS анализатор, използващ csstree, подобрявайки производителността на стартиране с до 30% в сравнение със съществуващия анализатор на reworkcss. Този нов анализатор се използва и по подразбиране в изданието 6.4.

HMR също получава значително подобрение с NativeScript 6.3. Преди това приложенията, използващи пакета nativescript-working-loader, не успяха да се възползват от Hot Module Reloading. Решаването на този проблем прави HMR достъпна за повечето NativeScript приложения.

Основната поддръжка на NativeScript е за приложения с Angular, Vue.js, TypeScript и JavaScript. NativeScript 6.3 добавя поддръжка за Svelte към NativeScript.

Версията NativeScript 6.4 подобрява поддръжката за персонализирани конфигурации на уебпакети. Преди тази версия, промяната на конфигурацията на уебпакета ще изисква ръчно сливане на промените с всяко издание на NativeScript с локални модификации. Разработчиците на NativeScript вече могат да преместят целия персонализиран код на уеб пакет в отделен файл и да препратят свойството webpackConfigPath в nsconfig.json.

Тагове: , , , , , , , ,