20 юни, 2024

Новостартиращите компании няма да получат компенсации по схемата 60/40, това заяви в Деница Сачева, министър на труда и социалната политика. Това реално се отнася само за фирмите от стартъп екосистемата, които са регистрирани през 2019 г. За тях се очаква да има специална мярка, която обаче ще се предостави по линия на Фонда на фондовете. 

Министър Сачева заедно с финансовият министър Владислав Горанов представиха приетото днес Постановление за изплащане на компенсации на работодатели по схемата 60/40 за запазване на работните места.

Според така наречената мярка “60:40” държавата ще финансира 60 към 40 от осигурителния доход на работника.

Секторът, свързан с ИТ НЕ попада директно в обхвата на мярката. Но фирмите, които са засегнати от кризата, могат да кандидатстват за компенсации като декларират спад от 20% в приходите от продажби за март 2020 г. спрямо март 2019 г. 

Секторите, които попадат в обхвата на мярката 60/40:
 • търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети
 • сухопътен транспорт
 • пътнически и въздушен транспорт
 • хотелиерство
 • дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
 • дейност на питейни заведения
 • прожектиране на филми
 • туристическа, агентска и операторска дейност
 • организиране на конгреси и търговски изложения
 • предучилищно образование – частен сектор – детските градини
 • артистична и творческа дейност
 • други дейности в областта на културата
 • спортни и други дейности, свързани с развлечение и отдих
 • поддържане на добро физическо състояние