23 май, 2024

Ясен Кипров

Георги Караджов

Милен Чечев

 

 

 

 

 

 

PyData Sofia е една от най-новите юзър групи в България. Организаторите са Ясен Кипров  – ръководител на екип разработващ приложения с изкуствен интелект в SiteGround, Милен Чечев, който е ръководител екип от инженери машинно обучение в Ocado Technology и Георги Караджов, докторант в University of Cambridge. Те споделиха как върви организацията и какви ще са темите.

Разкажете ни за общността? Кой е организатор? Какви хора обединява, на какви позиции?

PyData е международна организация, като PyData Sofia e локално звено в България. Основната идея е да обединим хода с интереси в областта на Data Analytics, Data Processing, Machine Learning и Data Science като цяло и да предоставим възможност за споделяне на знания и запознаване с интересни теми, свързани с Python и Data Science.

Общността тепърва прохожда, така че не мога да кажа точно в каква посока ще се развие, но идеята е да обединим хора с интереси в областта на Data Analytics, Data Processing, Machine Learning и Data Science, като цяло.

От компании или фрийлансъри?

Ние всички работим в компании, но организацията на групата е нещо, което правим лично в свободното си време. Общността ни е насочена към хора, програмисти, инженери и учени, без значение от типа работа, която в момента практикуват.

Кога основахте общността? Как се разраснахте и какъв брой сте днес?

Официално организирахме първата сбирка на 18.06.2019. Предполагам, че това е датата на основаване. Още е трудно да говорим за разрастване и брой, но се надяваме, че групата ще предизвика интерес.

Колко често се събирате? Къде? Колко души сте? 

Планираме да се събираме веднъж месечно, като още нямаме точни числа за това. Провеждаме срещите в офиси на фирми, които имат интерес в областта и имат желание да участват. Всички, интересуващи се от Python и Data Science, са добре дошли да се включат в групата ни, както като участници, така и като лектори. 

Смятате ли, че българите са свикнали с наличието на такива групи? Имат ли интерес към тях?

Такива групи са сравнително популярни в IT сферата, тъй като предоставят добри възможности за networking и за споделяне на интересни проекти и знания. На фона на по-развитите страни обаче в България все още няма такава наситеност на събития и групи, въпреки немалкия брой на хора в индустрията.

Какво е новото във вашата общност? В технологичен план и около самите вас? Организирате ли събития?

PyData Sofia е локалното издание, част от програмата PyData, което за пръв път се организира в България. За разлика от други технологии, в България няма много общности, които се фокусират върху Python и Data Science. Идеята на нашата група е да предоставим възможност на работещите в тази сфера да участват в подобна юзър група без да напускат страната. 

Как се поддържа съществуването на тази юзър група? Кой финансира? Има ли членски внос?

Ние, като основатели, отделяме време за организацията на групата и промотирането на събития, свързани с нея. Членският внос е забранен за всички общности, които са част от PyData. Фирмите, домакини на нашите срещи, осигуряват зали и покриват директно разходите за събитието.

Как се развиват технологиите с отворен код?

Технологиите с отворен код са в основата на Python общността. Повечето популярни Data Science инструменти и пакети, които използваме са проекти с отворен код. Нещо повече, NumFOCUS, неправителствена организацията, която създава глобалната PyData програма, спонсорира едни от най-популярните пакети с отворен код (Numpy, Scipy и т.н.). Надяваме се, че с популяризирането на Python технологиите в България, ще се увеличи броя на хората, които ще допринесат в България за open source проектите. 

Как желаещите могат да се включат във вашата юзър група?

Желаещите да се включат в групата, може да следват нашите публични страници в Facebook и Meetup. Следващият мийтъп е на 26.09.2019. Също така, всеки, който би желал да говори на някой от следващите събития може да се свърже директно с нас с предложение за тема.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , ,