21 юли, 2024

Екип на Facebооk е в процес на разработка на подобрена версия на AI асистент, като в помощ на специалистите идва Minecraft. Да, прочетохте това вярно. Информацията идва от статия в списанието “MIT Technology Review”, собственост на Масачузетския институт за технологии.

Вдъхновението от Minecraft идва заради възможностите в играта да бъдат създавани почти неограничен брой нови структури, без креативността на потребителя да се ограничава, подобно на други игри. Това навежда специалистите на мисълта, че ако бъде въведен асистент в играта, той ще може да черпи много нови знания за езика, командите и естествения ход на диалога между двама души. Крайната цел е създаване на виртуален асистент, който може да разбира какви задачи са му зададени, как може да ги реализира, както и какви въпросaи са нужни, за да получи допълнителни пояснения и детайли за реализирането на крайната цел. Чрез чата играчите ще могат да изискват от асистента да създава прости или сложни структури – от градски пейзажи до най-прости постройки.

Проблемът, с който се справя проектът е разбирането на човешкия език от машина и провеждането на “разговор”, който към този момент е ограничен само до няколко лесно предсказуеми сценарии. В Minecraft, обаче, нещата не са такива. В играта всеки от играчите може да си партнира с други геймъри, да си говори с тях в реално време и да си колаборира в строежа на следващото убежище.

Учените предвещават добро бъдеще и успех за идеята, тъй като участниците в играта все пак имат определени ограничения за това какви материали могат да се използват за строеж и в какви комбинации те водят до резултат. Това ограничение води до определена предопределеност на постройките, както и популярност на един вид постройки за сметка на други – т.е. очаква се, че повечето играчи ще имат едни и същи изисквания към виртуалния асистент, а ML има добър успех в реконструирането на предварително зададени 3D структури.

Ето и един примерен сценарий от MIT репорта:

PLAYER: build a tower 15 blocks tall and then put a giant smiley on top

ASSISTANT: ok [assistant starts building the tower]

PLAYER: wait, stop, make every other block red

В посочения пример, забелязваме, че асистентът разбира какво означава израза “през една тухла”, че “Спри!” не означава край на процеса, а промяна в него… и изобщо една цялостна гъвкавост в приложението на асистента и воденето на диалог с него.

Възможностите за успех на проекта са добри и се предполага, че ще има достатъчно голямо количество успешно изпълнени заявки от асистента, на базата на които той да получава нова информация и да се самообучава. И все пак, учените твърдят, че ключът към успеха на идеята е тя да бъде интегрирана в забавен за използване асистент!

Кодът на проекта и повече информация можете да откриете тук.

Тагове: , , , , , , , , , ,