20 юни, 2024

Мексиканският стартъп “BiomiTech” впечатли общественото пространство с интересна технология. Проектът на екипа “BioUrban” представлява системи за пречистване на въздуха или т.нар. “изкуствени дървета”, които могат да пречистват въздуха със силата на 368 реални дървета.

Произведените метални структури могат да бъдат сглобени в постройки, подобни на дърво. Те помагат за трансформирането на замърсители като въглероден моноксид и азотни оксиди в кислород, както и възпроизвеждат биомаса от естествения процес на фотосинтеза, осъществяван от видовете микроводорасли на Земята.

Стоманените корпуси са в няколко различни версии на дизайн и функционалности – градски със защитен корпус срещу вандализъм; модернистичен за затворени пространства; система, подходяща за свързване с канали за промишлени газове и дори пепелник, който биоразгражда цигари.

Решението има соларен панел, Wi-Fi рутер, сензор за мониторинг на качество на въздуха, LED индикатор и тонколона, която може да възпроизвежда природни звуци или любимия ви плейлист. Техническият осигурява инсталиране и поддръжка на системите, която ще бъде зависима според нивата на замърсяване на определеното място.

Решението на стартиращото предприятие е лъч надежда след като наскоро екип учени от института “Алфред-Вегенер” за полярни и морски изследвания потвърдиха в сп. “Science Advances”, че над Арктика и Алпите е имало валеж на сняг с пластмаса.

Тагове: , , , , , ,