20 юни, 2024

Оуен Уудс има над 20 години опит в разработването на сложни софтуерни решения, предимно във финансовия сектор. От 2015 г. е CTO в Endava. Той ни разказа повече за въвличането на хората към даден проект и кои са тактиките за поддържане на качество под напрежение.

Можете ли да обобщите кои са шестте тактики за поддържане на качеството под напрежение? 

Както вече казах в презентацията всъщност те не са шест, а седем. Добавих една за изненада. Ако трябва да ги обобщя – първо трябва да се уверим, че всички разбират цялостния контекст на проекта, какво искат да постигнат, какви цели си поставят. Това помага на хората да разберат възможно най-ясно ефекта и да конструираме това, което е наистина важно за тях.

Какво препоръчвате?

Може би най-важното нещо е да се изясни ефекта или въздействието от това, което правим. Много често напрежението, свързано с изключително сгъстените графици или заявки за твърде разширена функционалност, идва от факта, че всички заинтересовани страни не разбират какво точно искат и какво точно ще се случи. Другото нещо е да адресираме ясно въпроса с техническия дълг, доколкото е възможно. По този начин им предоставяме контекст, в който да разберат ефекта в перспектива.

Имате ли специален съвет за концентрация? Имате ли хоби, което може да бъде полезно? 

Хобито ми извън работата е музиката. Така че музиката е чудесна за концентрация. Помага ми през цялото време.

Как правите идеите си приемливи за другите?

Трябва да сме сигурни, че разбираме с кого говорим и какви са неговите желания и цели. Защото ако представим идеята в рамките на контекста на отсрещния човек, ако я направим смислена от неговата гледна точка, през неговите лични цели, мотивация и успех, тогава е много по-вероятно той да намери смисъла в нея. В противен случай ние просто представяме една идея, която изглежда важна само за нас самите.

Как можете да подобрите скоростта си и да запазите качеството?

Три неща: автоматизирайте всичко възможно, опростете всичко възможно и не позволявайте техническият дълг да се трупа. Ако успеете с тези три неща, ще постигнете добра скорост.

Вярвате ли в късмета? 

Да, аз вярвам в късмета. Мисля, че повечето хора, които са успешни, не го признават, но са имали и късмет някъде по пътя.

Тагове: , , , , ,