13 април, 2024

Технологичната сфера безспорно е едно от най – гъвкавите и бързоразрастващи се полета на трудова дейност и в тази област ще е основното търсене на професионални кадри в бъдеще. Според масови проучвания на западни консултантски организации само след около десет години трудовият пазар ще бъде зает около 85 % от  професии, несъществуващи в момента, основната част от които – в технологичната сфера.


Новите технологии се развиват с бързи темпове, някои от тях изискват тясна специализация, и за много от търсещите работа (но също и за работодателите), ще възникне въпросът за преквалификация или за квалификация в кратки срокове – според изискванията на пазара на труда.

Наред с това постепенно се формират и нови изисквания за набор от личностни качества и способности, които далеч не бяха задължителни в близкото минало.

На първо място – гъвкавост на мисленето и способност за комплексно решаване на проблемите – това включва нетрадиционно мислене, широк поглед върху нещата и бързо пренареждане и степенуване на проблемите, приоритетите и решенията.  Наред с това е необходимо човек да притежава и критично мислене – безпристрастна оценка на вече съществуващата реалност, основана на логиката; извеждане на общото след преценка на частните случаи. Тази способност дава възможност за вземане на бързи решения. Креативност – друго качество, необходимо при справяне в реалността на бъдещия човек, а именно – способността да създава нови модели, да има мислене извън предефинирани рамки, да разсъждава абстрактно. Полезно би било и мултидисциплинарното обучение, култура и подход при решаване на проблемите – това е начин да се вземат бързи, нестандартни решения. Тъй като хората ще работят предимно в екипи, важна ще бъде и способността за комуникация, изслушване, разбиране на околните в работната среда. Задължителни ще бъдат и  уменията за работа с техника, независимо в коя област се изявява човек.

Подобно е и мнението на Тодор Иванов, мениджър “Връзки с клиенти” на “Динамо Софтуер” ЕООД: “Трудно е да се предвиди какви точно ще бъдат професиите на бъдещето, но е ясно, че почти всички те ще бъдат технологично обвързани. Можем да се очертаем основните изисквания към повечето хора – да могат да извършват последователно нешаблонни задачи, които изискват висока социална интелигентност, креативност при разрешаването на проблеми и комплексно критично мислене. Едва ли някой си е представял преди 30 години множеството професии, които са обвързани със самата поява на Интернет. Основният проблем обаче остава квалификацията и преквалификацията на човешкия ресурс и това ще става все по-важна и злободневна тема, тъй като сериозните промени в обществото и най-вече в технологичния сектор, се случват на все по-кратки интервали. Много е възможно в близкото бъдеще на всеки от нас да му се налага да смени 5-6 професии в рамките на активния си трудов живот. Ще бъде интересно, но и доста трудно за повечето от нас.”

И така – предстои ни бъдеще, свързано с много предизвикателства. Кои все пак ще бъдат най – популярните, най-търсени и най-добре платени професии?

  1. Инженер/техник по роботика – безспорно, в бъдещето много от дейностите, които сега се извършват от хора, ще бъдат заети от роботи. Секторът се разраства и към момента с бързи темпове, и пазарът ще търси все по-усилено  техници и инженери по роботика.
  2. Инженер/техник “Изкуствен интелект” – дял от информатиката, който изучава и създава компютри/техника, създаваща модели и решения с висока точност, подобни на тези, които човек би създал, и дори по-ефективни. Ако роботите ще изместят хората от заводи и фабрики, изкуственият интелект ще е в състояние да замести служещите в офисите. В тази област – също извън всякакво съмнение – предстои бурно развитие и търсене на специалисти на трудовия пазар.
  3. Софтуерни инженери – компютри, смартфони, роботи са безполезни, ако към тях не бъде приложен софтуер, който да ги “съживи” и накара да работят. За това се грижат софтуерните инженери и пазарът и сега е ненаситен за тези специалисти. Те ще станат и още по – търсени с по-масовото разпространение на интернет и с непрекъснатото усложняване на техниката.
  4. Специалист по “Интернет на нещата” – тази технология създава удобство, като свързва “умните” устройства от ежедневието ни в мрежа посредством интернет и така е възможно с едно – единствено устройство да управляваме домакинските си уреди например, както и всяка друга техника. Безспорно – технология, която ще става все по – популярна в бъдеще, а растежът на търсенето на такива специалисти на пазара –  гарантирано.
  5. Специалист “Организация и оптимизация” – съществуват много фактори, които ни разсейват ежедневно  – Фейсбук, Инстаграм, ежедневните телевизионни новини и т.н., които губят от ценното ни време, а в бъдеще развитието на информационните технологии неминуемо ще засили този процес – ето защо персонален асистент, който да анализира ежедневната рутина и да даде полезни съвети как да се оптимизира времето, е повече от необходим.
  6. Специалист “Алтернативна енергия” – наричана още “зелена”, “възобновяема”, “екологична” енергия (или енергията, получавана от слънце, вятър, вода, биомаса), тя ще намира все по – широко приложение и следователно – и нуждата от специалисти ще нараства.
  7. Екоинженер – човечеството изхвърля по няколко милиарда тона боклуци ежегодно и необходимостта от специалисти, които имат добри идеи какво да се прави с отпадъците неминуемо нараства по важност. Възможните варианти – превръщането на отпадъците в гориво, или в “полезна” маса за използването й в направа на строителни материали и т.н.
  8. Инженер “Медицинска апаратура” – наред с развитието и разрастването на медицинския сектор (нещо, което изглежда задължително в бъдеще), и с новата техника и оборудване в болничните заведения, тенденцията е тази  специалност да бъде една от търсените на пазара на труда.
  9. Специалист по създаване на човешки органи – и към края на класацията да завършим с едни наистина фантастични професии от бъдещето, които според анализатори на тенденциите наистина ще съществуват. Във връзка с увеличаването на трансплантациите (на всеки 12 минути се включва по още един човек, нуждаещ се от трансплантиране на орган), и съществуването на “черен пазар”, необходимостта от изкуствено създаване на органи от стволови клетки и други материали, все още непознати на науката, е безспорна. С дейността ще са заети биолози, биоинженери, генетици.
  10. Аеронавти, превозващи пътници в космоса – екскурзионните пътувания в космоса ще зачестят в недалечното бъдеще, затова ще възникне необходимост от обучение на този вид пилоти.

Наред с тези най-търсени професии на бъдещето, от особена важност ще бъдат и професии, свързани едновременно с технологиите и с човешката креативност и необходимост от комуникация и близост, тъй като това са единствените качества, които не могат да бъдат възпроизведени от изкуствения интелект. Във връзка с това се очертава професията на блогъри и дигитални продуценти например, да придобива все по – голяма значимост.

И така – бъдещето е колкото далечно, толкова и близко. Неусетно в живота ни нахлуват новостите и е жизнено необходимо да се приспособяваме към новите условия и изисквания на времето. Живеем в технологична ера, и времето, в което ние създавахме и променяхме техниката неумолимо изтича – идва време, в което техниката ще започне да моделира нас, изискванията на живота към нас, и може би на първо място – в професионалния ни път.

Материала подготви: Екатерина Вълчева

Тагове: , , , , , , , , , , , , ,