22 април, 2024

Биотехнологията е определена като прозорец към бъдещето, заради големите компании, които инвестират в клинични проучвания и изследвания. Научните проучвания могат да дадат достъп до нова информация, техники и знание, но можем ли да сме сигурни как трябва да бъдат използвани те? Какви промени ни очакват? На тези въпроси ще отговори Белослава Пенкова, участник в инициативата на DevStyleR – Media Academy, която проведе и специална анкета за нас.

Корените на съвременните биотехнологии могат да се проследят сто години назад, където се полагат основите на съвременната наука микробиология, заедно с нейните разработки, създаващи условия за възникване на биотехнологичната революция. Тази специалност е „сплав” от биология, химия и инженерни науки. Те намират приложение в много области- земеделие, медицина, тежка промишленост. Биотехнологиите се използват в производството на продукти, които виждаме в ежедневието си, алтернативни хранителни вещества, лекарствени субстанции, ваксини.

Честотата на хроничните заболявания  в света нараства непрекъснато, а съвременната медицина дава възможност с достъпни мерки да се предотврати или забави с години настъпването на напреднал здравословен проблем. Биотехнологиите ще доведат медицината до разработки като добавянето на сила към протезните накрайници. Учен от университета Вандербилт измислил алтернативен източник на енергия – ракетно гориво. Протезното рамо може да вдигне до 20 килограма.

В Лос Анджелис се разработва изкуствен бъбрек, който може да пречиства кръвта по всяко време. Машината е напълно автоматизирана, захранвана с батерии, водоустойчива и малка на размери, което я прави лесно преносима. Така се елиминира дългия престой в болница, при стандартната диализа.

ДНК технологиите позволяват принтирането на гени и тъкани, отпечатани на 3D принтер. Всеки ще може да носи крокодилска кожа, която не е от жив организъм. А по нататък ще бъде възможно и клонирането на човешки органи, дори хора.

Съхраняването на данни в ДНК ще даде възможност на всеки желаещ да изпрати своя генетичен материал и да получи информация за своите предци, относно гените, които носим, вероятността от развиване на дадено заболяване и продължителността на живот.

В хода на селскостопанското развитие хората променят генетиката на растенията. В бъдещ план ще настъпят подобрения в тези технологии, които да стимулират производството драстично. Земята ще достигне до повратна точка по отношение на изхранването на населението си като земеделието премине на закрито. Предимствата на закритите ферми са много – няма да има нужда от използване на торове и пестициди, а също така могат да се изграждат в градска среда, за да се елиминират транспортните разходи. Първата ферма на закрито вече е факт – в Холандия.

Биотехнологичните иновации и бързо заливащият ни поток от информация неизменно повдигат различни видове дилеми и етични въпроси. Биотехнологиите имат силата да осигурят сериозни преимущества за хората и обществата, но също крият потенциални клопки и възможни нежелани последствия. Научните проучвания могат да дадат достъп до нова информация, техники и знание, но можем ли да сме сигурни как трябва да бъдат използвани те?

Ще отбележим  някои основни положителни и отрицателни характеристики на биотехнологиите.

Положителни страни:

 1. Ликвидиране на различни епидемии и болести в световен мащаб
 2. Иновация в лабораторните проучвания и медицинските тестове
 3. Увеличаване на добивите в земеделието
 4. Ортопедични импланти и помощни медицински апаратури
 5. Клониране на животни с търговска цел
 6. Виртуална реалност- опция да подхождаме към различни проекти по невъзможен до сега начин
 7. Изкуствен интелект, роботика-важна роля в развитието на всички видове индустрии
 8. Възпроизвеждане на реални физически 3D обекти- оптимизация на световното производство

Отрицателни страни:

 1. Организмът се контролира от голям брой гени. Всеки ген има важен принос към общия резултат. Когато той е умишлено променен, последиците могат да бъдат неблагоприятни
 2. Различия в социалната йерархия, породени от продължителността на живот на хората
 3. Модификации на растения, животни, вируси, хора, създадени от терористични организации
 4. Генните технологии поставят различни хуманни въпроси- Как да постъпваме с клонингите?
 5. Роботиката ще отмени нуждата от човешка работна сила
 6. Откъсване от корена, природата. Застрашаване безопасността на екологията
 7. Разпространяване и злоупотреба на лична информация. Пример- относно гена, който носим
 8. Поставяне на човека пред трудни екзистенциални въпроси относно бъдещето на неговите деца и семейство

Технологиите на бъдещето ще променят коренно света. Всяко едно постижение трябва да бъде внимателно изпитано и анализирано преди да бъде пуснато в употреба. Важно е всички членове на обществото да имат глас в разговора за биотехнологиите и техните продукти. Затова направената анкета е с трима души от различни възрастови групи.

 

ВЪПРОСИ Е.В. на 60 год. А.Т. на 39 год А.В. на 4 год.
Какво е биотехнология? Дай пример Създаването на антибиотици и хранителни добавки. Изкуствени стави, магнитен резонанс. Голям напредък в медицински аспект. Вид технология…. не се сещам конкретно…
Познаваш ли овцата Доли? (първият клониран бозайник) Да. Мисля, че не е съвсем истинска. Да. Не съм сигурна, че е много хуманно. Не, аз не съм я видяла къде пасе.
Как ще се чувстваш, ако в работата/дет.градина знаят всичко за теб? Ген, заболявания, предци… Ще съм спокойна. Не го приемам. Има някои неща, които са много лични. Вече не ходя на детска…стана един проблем!
Мислиш ли, че роботите ще са от полза на хората? Не. Ще заличат нормалния цикъл на живот. Да. Ще подобрят развитието ни в много направления. Да, като му сложа батерии можем да танцуваме цял ден.
Какво ще кажеш ако растенията се отглеждат на закрито? Всяко живо същество има нужда от слънце. Трябва да поддържаме връзка с земята, природата и околния свят, без да го променяме категорично. Като мине зимата и те излизат, но ако някой откъсне цялата природа, баба ще му се скара.

 

Благодарим на Белослава за страхотния материал!

Тагове: , , , ,