13 април, 2024

Най-дребната сова и технологиите

 

По голямата част от дивелъпърите обичат животните. Затова искаме да ви запознаем с тази дарителска програма. Не само, че ще се помогне на животните, но се използват и технологии за тази цел. Чухалчето се крие често и е много дребно. Това е причината изследователите да го откриват трудно. Националния природонаучен музей е автор на идеята.

НПМ получи поощрителна награда в тазгодишното юбилейно 20-то издание на Дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на природното и културно наследство. Проектът се казва „Чухалът (Otus scops) – малко познат приятел”. Целта на проекта е детайлно изучаване на важните за птиците местообитания, определяне на миграционните им пътища и места за почивка.

Използват се класически и нови за екологията технологии за събиране на данни, за да се следи поведението на тази мигрираща птица и да се набележат и приложат мерки за опазването ѝ. За целта ще бъдат разположени къщички и ще бъдат наблюдавани през 3 последователни гнездови сезона – с поставяне на пръстени и GPS маркери. Ще се осъществява и наблюдение на поведението на тази птица, която прави една от най-дългите миграции. НПМ-БАН е страна по проекта „Global Owl Project”, за който всяка страна осигурява сама финансирането си. Наградата от 5 000 лв., плакет и грамота прие лично проф. Николай Спасов, директор на Национален природонаучен музей.

Чухалът е една от най-дребните сови. е труден за наблюдение тъй като благодарение на маскировъчната окраска умело се прикрива. Най-често се установява по характерното обаждане на мъжкия – ясно и монотонно повтаряно “чуу”, което наподобява сигнали на радиолокатор.

Мото-Пфое финансира проектите за опазване на природното многообразие и културно-историческото наследство на България. А наградите се връчиха на победителите от на 23 януари, по време на официална церемония в Софийска градска художествена галерия.

Тагове: , , , , , , , , ,