5 февруари, 2023

 

Програма на ЕС за финансиране на видео игри

 

Геймингът се развива все повече в Европа. Програма “Творческа Европа МЕДИА” на Европейския съюз подкрепя развитието на видео игри, от концепцията до “first playable version”, независимо от начина на разпространение и платформата, стига играта да е насочена за търговска експлоатация и играта да има сценарии. Подкрепени от програмата са заглавия като: “The Witcher 3: Blood and Wine”, “ Trine 4”, “Little Nightmares”, “Fe”, “Frostpunk” и други.

Кандидатстващите компании трябва да отговарят на някои технически изисквания за допустимост. Програмата е отворена за България. Компаниите трябва да са регистрирани поне 12 месеца преди самото кандидатстване и да имат производството на видео игри като основна дейност, както и да притежават по-голямата част от правата за проекта, за който се търси финансиране.

Игрите, които могат да кандидатстват за финансиране трябва да са наративни и “storytelling”, това ще рече, че историята трябва да бъде разказвана или показвана през цялата игра, а не само като въведение или на финала на играта.

Предвиденият бюджет за 2019 година е 3,78 милиона евро. Общият размер на безвъзмездните средства, отпускани за развитие на всеки проект, може да варира от 10 000 до 150 000 евро. Сумата отпускана от МЕДИА трябва да бъде допълнена с още 50% финансиране (match funding), осигурено от продуцентите.

Кандидатстването се извършва чрез първоначална и еднократна регистрация в „Портала за участници“, където кандидатите получават 9 цифрен PIC код и попълват информацията за компанията си. След като са се регистрирали, могат да генерират електронната форма и да започнат да процеса на попълване.

Кандидатурите се оценяват от експерти от цяла Европа в Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) в Брюксел на базата на следните критерии:

  • Качество на съдържанието, “storytelling” и оригиналност на проекта (30 точки)
  • Степен, до която проектът предлага иновативност и “cutting edge” техники и съдържание. (20 точки)
  • Стратегия за развитие и потенциал за европейска / международна експлоатация, включително управление на правата на интелектуална собственост (20 точки)
  • Стратегия за разпространение, комуникация и маркетинг (20 точки)
  • Финансова стратегия на проекта и неговата осъществимост (10 точки)

Бонус точки (5) се дават на проекти, насочени към аудитория , която е под 12 годишна възраст.

Крайният срок за кандидатстване тази година е 27 февруари 2019, 13 ч. българско време.

Тагове: , , , , , , , , , , , , ,