27 февруари, 2024

Какво постигнах? Дали наистина работя това, което обичам? Отговаря ли работата на очакванията ми? В края на календарната година е време за равносметки от всякакво естество. Време е и също за формиране на нашите професионални очаквания за 2019-та!

За да си отговорим на тези и други въпроси, ние ви предлагаме да попълните един интересен въпросник, с който лесно на обобщите своите професионални успехи за последната година. Авторът на проучването, Милен Великов, казва:  “Целта на анкетата е да събере най-близките отговори за болшинството от хората в България, а на база това да се изготви и сподели анализ, статии или друг тип съдържание. Всеки един въпрос предполага отговор, пречупен само и единствено през личния опит в професионален аспект за всеки един от нас.”

Въпросникът е изцяло анонимен и неговите отговори ще се интерпретират през призмата на финалната извадка, а не на отделния човек. Очаквайте резултатите и финалната равносметка в DevStyleR.  

Тагове: , , , ,