19 май, 2024

Развитието на ИТ сектора обхваща програмисти от всички нива, но нуждата от подготвени мениджъри също е ниша, която се нуждае от специално внимание. С това са се ангажирали от NaXex Technologies, които целят да дадат успешен старт на кариерата на ИТ специалистите.

Имате ли политики, които да насърчават/поощряват вашите служители да развиват своите умения? Какви са те?

В компанията вярваме, че професионалното развитие е свързано с непрекъснато учене. Професионалното израстване на колегите се насърчава чрез различни инициативи, като писане на статии, участване в професионални общности, конференции и вътрешни трейнинги. Поощряваме и изнасянето на „tech talks“ и вътрешно споделяне на добри практики. Даваме възможности и за избор на обучения и сертификации. Осигуряваме при желание на колегите и частична стипендия за магистърска програма – „Мениджмънт на процеси, проекти и човешки ресурси в ИТ“, която е съвместен проект на ВУЗФ и NaXex.

Приоритет ли е за Вас обучението на бъдещи ИТ специалисти? Защо?

Стремглавото развитие на ИТ индустрията ни изправи пред ситуация на недостиг на таланти на всички нива от програмисти с опит до подготвени мениджъри. Адресирахме проблема с недостига на специалисти, като инвестираме в младото поколение, чрез стажантска програма, която вече две години позволява на колеги без опит, но с голям потенциал да направят успешен старт на кариерата си в ИТ индустрията.

Липсата на професионален среден мениджмънт решихме да борим, чрез създаването на магистърска програма, в която опитни лидери от ИТ сферата да предадат опита и знанията си на бъдещите мениджъри. Тази програма е една от първите в България и се отличава с иновативност и практическа насоченост. Само за една година магистърската ни програма спечели няколко отличия. Осигурихме и продължаваме да даваме частични стипендии на таланти, които искат да се развиват в индустрията, като мениджъри, като по този начин подкрепяме и екипираме бъдещите лидери със солидна академична основа, практически опит и връзки с установени имена от индустрията.

Смятате ли, че обучението в България е на добро ниво?

Образователната ни система е остаряла и не отговаря на нуждите на младите хора и бизнеса. Въпросът е какво можем ние да направим за решаването на този проблем? Вярвам, че с малки стъпки може да се случи промяната. Стъпката, която NaXex направи е създаването на „Мениджмънт в ИТ“ магистратура. В нея студентите имат възможност да се учат един от друг и да получават на готово, акумилираните от опита, най-добри практики на лекторите и гост-лекторите. Направления като информационна сигурност, управление на инфраструктурата, управление на продукти и изисквания, управление и разработка на софтуер и управление на човешки ресурси в ИТ.

Как оценявате нивото на кадрите сега? На какво се дължи това ниво?

Професионализмът в България не е на много високо ниво, но се подобрява и от нас зависи да променяме средата, в която сме. Отварянето на индустрията и сравнително лесният старт на кариера в ИТ от една страна ни донесе повече желаещи да се преквалифицират и да навлязат в сферата, от друга страна качеството на кадрите не е похвално, защото искат с един курс от няколко месеца да станат програмисти или други технически специалисти. Не е невъзможно, но изисква много усилия и не всеки успява. Добрата новина е, че много от учениците имат желание да програмират под една или друга форма. Това е страхотно, защото ако започнат от училище да се развиват в тази посока и полагат много усилия, ще натрупат достатъчно опит, за да стартират от рано кариера в сферата на високите технологии.

Каква посока очаквате да се развие ИТ сектора у нас?

ИТ секторът в световен мащаб е един от големите сектори на световната икономика, които се развиват много бързо. На фона на това българският ИТ сектор е в рамките на един-два милиарда – около една хилядна от световния пазар. Както казва Георги Гергинов (изпълнителен директор на NaXex Technological Development) “Въпросът е да материализираме благоприятната ситуация чрез създаването на собствени интелектуални продукти, като привлечем обратно колеги, които напуснаха границите на България и имат много сериозен капацитет и знания, натрупан от най-различни компании и университети по света. Достатъчно е да работим целенасочено към това.“ Така, че посоката е напред и нагоре и към привличане на колегите от чужбина да се завърнат тук. Очаквам да навлезнат и да се създадат още много компании в ИТ сектора. Надявам се, секторът да се превърне в структуроопределящ в БВП на страната ни. Има много потенциал за развитие, особено ако трансформираме ИТ индустрията от аутсорсинг ориентирана към произвеждаща свой собствен интелектуален продукт. Заплахите са липсата на достатъчно качествени и опитни специалисти, растежа на заплатите, високата конкуренция на пазара на труда, некачественото образование и други демографски и икономически фактори, които вече не само забавят, но и могат да спрат растежа на сектора.

В кои според вас са професиите на бъдещето? Защо?

Тенденциите са в бъдеще един специалист да работи за няколко компании, като независим изпълнител по определен проект. Самите организации ще са съставени предимно от такива “freelance” специалисти. От друга страна изкуственият интелект ще промени всички аспекти на бизнеса и професиите, точно както откриването на петрола е променило цялата ни историята. Реално всички компютри надвишават човешките възможности в повтарящата се и рутинна работа, защото машините не се изморяват, не искат отпуска и не огладняват, т.е могат да работят 24/7. Това означава, че всички професии, които включват рутинна и повтаряща се работа могат да бъдат автоматизирани, което вече се случва в много индустрии, и хората да се занимават с по-интересна и креативна работа. Изкуственият интелект не може да замени хората в професиите, които включват взаимоотношения с хора, креативност, изобретателност и взимане на сложни решения. Бъдещето е в автоматизираните процеси и машини, които ще се учат сами и ще взимат решения в границите и диапазон, който ние хората сме създали.

Тагове: , , , , ,