21 юли, 2024

И преди Милен Великов е споделял с нас своите наблюдения и познания от ИТ сектора, където е познат като успешен HR специалист. Днес той споделя с нас интересните резултати от своето проучване в технологичния сектор, което има за цел да измери професионалните ценности на кадрите. Какви са те и как се степенуват у нас, ще научим от Милен.

Милен Великов: Щом е ценно(ст), значи е важно

„Човек е еднакво способен да живее и даже да умре заради спасението на своите идеали и ценности“ – Виктор Франкъл

Каква е целта на проучването, което проведохте в ИТ сектора?

Преди време направих собствено проучване. Сторих го, защото вярвам, че данните, на които се позоваваме,  би било добре да са валидни от и за хората в България. С този мой проект се опитах да измеря професионалните ценности сред българите. Разполагах с надежден и валидиран въпросник (администриран от PROMETRIKS), твърдения, които измерваха 16 професионални ценности като Лидерство, Социална отговорност, Разнообразие, Социален статус, Визия, Толерантност, Гъвкавост, Свобода,   Растеж в йерархията, Баланс между работа и личен живот, Престиж, Трансфер на знания и умения, Развитие, Пари, Популярност, Независимост и една солидна извадка от 2581 участника.

Как работи въпросникът?

Зад валидирането на всяка една ценност стои по един въпрос, който я измерва с помощта на 5-степенна скала, например – Да съм част от компания, която е отговорна към околната среда. Опциите за отговори са – изключително важно е за мен / важно е / нито е важно, нито е неважно / не е важно  / изобщо не е важно за мен. След индивидуалното попълване и преценка на всеки един от участниците,  се формираха финалните данни, които опосредстваха последващите резултати.

Защо решихте да измервате именно професионалните ценности? Какви са резултатите?

Защото тези наши вярвания са сравнително консистентни във времето, трудно променяеми в къс период и не са толкова динамични величини като мотивация, нагласи или очаквания. Те предопределят нашето поведение, мироглед, придават оценки на действията ни и осмислят нашето благополучие. Ценностите са онези устойчиви убеждения и идеали, които предопределят начина ни на мислене и социалното поведение на всеки един от нас. Един от секторите, върху който се фокусирах, е именно „IT/Разработване software“. Броя на участниците, които се разпознаха в него е 256 души.

От всички измервани ценности, ще се фокусирам към ТОП 5-те за представителите на този сектор.

  • Номер 5Гъвкавост – 86,3% от цялата извадка споделят, че в определена степен тази ценност е важна за тях. Под гъвкавост може да се има предвид много неща. Това е секторът, заради който се създадоха и работят различни гъвкави програми като – политика за homeoffice, отсъствие на фиксирано работно време, работа изцяло на проектен принцип, опции за консултиране, учене от нулата и всякакъв друг тип решения, които повишават гъвкавостта на заетите в сектора. Други измерения на тази ценност е – гъвкавостта на мениджърите, технологиите и решенията, които също печелят доверието на заетите в „IT/Разработване software“ да следват или не дадена компания. Доколко офис пространствата са гъвкави също е тема, както и наличната локацията и възможността за паркиране. Да, гъвкавостта е ключов фактор за хората от ИТ бранша, а това изследване го валидира нагледно.

Под номер 4 има две ценности с еднакви резултати:

  • Визия – 88,3% от анкетираните са дали своето мнение, че визията за тях е важна, като за 40,2% тя е изключително важна. Има ли някой, който не иска да работи за визионери? Заетите в ИТ бранша очакват да бъдат управлявани именно от такива, които гледат с няколко години напред, а не микромениджъри. Тази визия еднакво силно важи за иновативността на техническите решения и подходите за стимулиране и развитие на хората. До голяма степен самите заети имат своя визия за своето развитие, нали така?
  • Трансфер на знания и умения – 88,3% е другата ценност, която е с еднакви стойности  с Визията. За 30,1% от тези 256 анкетирани тази ценност е изключително важна. Не всеки може или е длъжен да знае всичко, макар, че мнозина се опитват. Дали и доколко съществуват механизми за споделяне на знания и умения е нещо важно и все по-търсено от специалистите в ИТ сферата. Едно е ясно – ако компания „Х“ предлага такава среда, то тя ще бъда в пъти по-предпочитаем работодател, за разлика от други, които нямат тази култура.
  • Номер 3Разнообразие – 92,2%. Разнообразието може да обхваща доста неща. Ако започнем от задачите, целите, измерителите на представянето, та преминем през технологии, мениджърски подходи, комуникация в екипите и средства за постигането на целите. Колкото по-разнообразно е, толкова по-малко еднообразно ще бъде. От изследването ми мога да потвърдя, че тази ценност е в топ 5 на всички сектори, поколения и нива на образования в България. Като такава е редно да не се плашим от промени, динамика или нови неща, напротив – да ги търсим , провокираме и прилагаме. Динамиката в казусите днес опосредства разнообразието на решенията утре. Дали и поради този факт, хората са склонни често да си сменят работата, а именно, защото бързо им омръзва? Мисля, че всеки от нас има своя отговор за себе си. Убеден съм също, че всеки един от нас се стреми към разнообразието в професионален аспект по различни начини.
  • Номер 2Баланс между работа и личен живот – 97,7% от анкетираните за този сектор са потвърдили важността на тази ценност.  За 41% от анкетираните обаче е изключително важно и не биха направили компромис с това. Като HR съм присъствал на различни ситуации, защото даден служител на може да упражнява своите хобита или да управлява свободното си време, според неговите потребности. Балансът е доста тънко и противоречиво понятие, според мен, но тези, които са намерили пресечната точка спрямо количеството компромиси, които правят и качеството на изборите, са щастливци. Субективно е и твърдението, че при липса на фиксирано работно време има баланс между работа и личен живот. Каквото и да е за всеки един от нас, неоспоримият факт е, че хората не живеят за да работят, нека не ги превръщаме в машини, а да третираме машините като хора. Извратено е!
  • Номер 1Развитие – 99,6%. Основна, най-важна и фундаментална ценност за всички тези 256 изследвани лица. При 69,9% от тях са отговорили, че развитието е изключително важно, което доказва силата на тази ценност при бъдещото управление на хората. Аз също съм убеден, че е така с цялата субективност на понятието „развитие“ и какво означава то за всеки един от нас. Въпросът, който валидира данните по тази ценност е поставен така: Доколко е важно да развивам своите способности и умения? Тази водеща ценност за заетите в сектор „IT/Разработване software“ донякъде е породена от потребността да си в крак с технологиите, процесите и очакванията към теб и тези към сектора. Донякъде е породена от поколенията и заетите в нея. А, донякъде и от огромните очаквания към технологиите да решават, мислят и действат вместо нас. Едно е сигурно, развитието може да е формален или неформален процес, които далеч надхвърля пределите на компанията. Убеден съм, че всеки един от нас е отговорен за своето развитие, а едва тогава е отговорен някой друг (компания, доставчик/партньор, мениджър). Но развитието също е двустранен процес – взимаш и даваш.

Това показа моето изследване. Вероятно се питате къде са „парите“ като ценност? Едва 12,5% от цялата извадка за ИТ сектора твърдят, че парите са важни за тях. Интерпретацията оставам за всеки един от вас, доколко е така и така ли е – това изследване показа тези данни.

От сравнително малкия си опит в ИТ индустрията знам, че последното нещо, за което си говорят по-голямата част от заетите там, са техните професионални ценности, чувства и нагласи. Май не било особено мъжки и затова тези теми се пренебрегвали… Това, че не се обсъжда и дискутира, не означава, че не съществува, нали така? Ценностите са важни, независимо от коя страна на професионалната верига се намираме. Те опосредстват нашите решения и избори дали да правим или не правим нещо, дали да сме част от тази или онази компания, дали да сме ИТ-та, лекари или учители. И нещо за финал – вашата компания има ли ценности? Как смятате, дали вашите се припокриват с нейните такива и …дали въобще описаните ценности са тези, които се изповядват от мениджмънта?

Благодарим на Милен Великов, че сподели с нас своя коментар и резултатите от проучването.

Тагове: , ,