22 февруари, 2024

Свързаната снабдителна верига е бъдещето на логистиката. Много организации обаче са изправени пред огромни предизвикателства, когато става дума за работеща практика, която да е печелившият начин. Прагматичната логистика в реално време разглежда този проблем по практически начин, както обяснява Матиас Хюлсман, ръководител на свързаната логистика в Bosch Connected Industry.

Какъв е съвременното състояние на снабдителната верига?

Матиас Хюлсман: Понастоящем снабдителната верига показва огромен потенциал за подобрение. За разлика от много производствени процеси, логистичните задачи често се извършват ръчно, на хартия и без оперативно съвместима IT интеграция. В резултат на това ефективността на процеса и използването на логистичните активи не могат да бъдат измерени и следователно не се управляват правилно. Данните за потока на материали в реално време не са налице, хората губят време с търсене, резервиране, сканиране и отчитане на логистични обекти. Недостатъчното време на мотокари може да достигне 80%, докато периодичните превози като млечни доставки са празни в 50% от времето и камионите по европейските пътища имат до 30% от празните обиколки. Честно казано, загубата на ресурси и нивото на стреса във веригата за доставки са виновни за липсата на прозрачност, което е ужасно.

Как се справяте с тази ситуация?

Матиас Хюлсман: Моите екипи в Bosch Connected Industry работят като гъвкави стартъпи в организацията. Ние дигитализираме материалния поток по прагматичен начин. Започваме с най-големите проблемни точки, които причиняват ръчните процеси, ниското оползотворяване на активите и стреса за хората от логистиката. Заедно с оперативната логистика, ние определяме как да подобрим историята на потребителя и да определим един оскъден начин за улавяне на данни за IoT от потока на материалите. Позволяваме насочване на материалния поток в реално време с данни и услуги на IoT на таблото за управление или на клиентските приложения, така че ползите да надвишават разходите за решението.

Ние създаваме стойност с услуги за IoT в реално време, които отстраняват времевите закъснения от ERP или други системи. Хората прекарват по-малко време с търсенето и резервирането на материали, заради автоматизирани и надеждни резервации. Координацията на потока от материали и отклоненията му между партньорите става прозрачна. Планирането на капацитета и транспорта, наличността на материалите и разгръщането на ресурсите могат да се осъществят по-ефективно, основавайки се на надеждни услуги за IoT данни, които намаляват загубата на ресурси и подобряват обслужване и нивата на качество.


Какво е иновативното относно Вашата намеса?

Матиас Хюлсман: Проектите за дигитализация не водят непременно до незабавно подобряване на крайния резултат. Ние си поставихме за цел да направим дигитализацията печеливш бизнес за нашите клиенти още от самото начало. За нас IoT не е само технологични нововъведения. Става въпрос за това как да се генерира добавена стойност в сложните логистични процеси с данните за интернет на нещата. Нашият подход има за цел да генерира възвръщаемост за нашите клиенти само за две години. Нашата услуга се фокусира върху добавената стойност в историята на потребителя. Той улавя данни за IoT от потока на материалите по елегантен начин. Предлага лесна реализация и стандартни интерфейси в съществуващите информационни потоци. Той разгръща подходящата технология на IoT за надеждни и евтини данни в реално време и е управлявана услуга на IoT с разширяема IoT архитектура.

Всъщност, използваме всички различни видове IoT технология, за да свържем потока от материали и да направим цифровите близнаци прозрачни в реално време. Само когато услугите в реално време улесняват живота на логистичния персонал в този процес, можем да говорим за истинска иновация. Нашият прагматичен логистичен подход в реално време прави това възможно.

Може ли да дадете конкретен пример?

Матиас Хюлсман: Нека да разгледаме времето на логистичните активи. Ние дигитализираме мотокари или други превозни средства, за да предоставим данни за местоположението и състоянието в реално време. Визуализацията на данните в картовите карти, използваните KPIs и топлинните карти доставят инструментите за подобряване. Освен това събираме транспортни искания от различни системи като ERP, MES или WMS, за да оптимизираме използването на транспортния флот, като присвоим транспортни нареждания до най-доброто налично превозно средство. Тези услуги в реално време улесняват живота на мотокара или на шофьора на автомобила. Той има по-малко усилия за сканиране, по-малък риск от злополуки, понеже зоните за ограничаване на скоростта и по-малко караници при обработката на поръчките, тъй като таблетката на неговия актив показва следващите поръчки и задачи в реално време. Потребителският интерфейс на таблета на нашето управление на транспорта, например, е проектиран заедно с шофьорите-превозвачи. Употребата на активи в нашите проекти се увеличава до 22%, ROI е под две години. С Nexeed Intralogistics Execution ние също така свързваме различни AGVs (Automated Guided Vehicles), за да дадем възможност за оптимизирано управление на потока и транспорта на материала.

Друг пример е възвръщаемото управление. Някои от нашите клиенти разполагат с големи количества кутии, свързани с материали с външни доставчици и клиенти. Управлението на доставките и обратната логистика на кутиите изисква големи усилия за търсене, резервиране и съхранение на запасите. Освен това винаги липсват кутии, което прави жизненоважния живот на служителите, които трябва да реинвестират редовно в нови кутии, за да поддържат активната линия. Предлагаме решение, като цифровизираме кутиите с безжични сензори и свързваме тези сензори към облака с мобилни смартфони или шлюзове. По този начин можем да открием и наблюдаваме активите в реално време. Geofences правят възможно автоматизирането на резервациите и осигуряването на прозрачност за всички партньори на веригата за доставки чрез облака. Това значително намалява усилията и инвестициите и води до бързо възстановяване на проекта.

В допълнение към проследяването на кутии, същата система може да се приложи към отделни пакети. С нашия разтвор Nexeed Track и Trace ние предоставяме информация за транспортираните стоки и тяхното състояние в многомодална верига за доставки. Основната идея за всички наши проекти е да използваме правилно наличната технология на интернет на нещата и да установим прагматична прозрачност по веригата на доставки, например на важни етапи като центрове, летища или терминали. Приложен в този смисъл, IoT има потенциала да революционизира логистиката.

Как ще се осъществи тази логистична революция?

Матиас Хюлсман: Ще се случи стъпка по стъпка. Очевидно технологията не подобрява процеса. Това е особено вярно в сложния материал и информационния поток на логистичната екосистема.

Прагматичните логистични проекти в реално време поставят материалния поток обратно в центъра на логистичната дейност. Те премахват неефективните процеси като търсене, резервиране и инвентаризация, защото данните се намират точно на екрана или тъчпада, когато имате нужда от тях. Това е, което очарова логистичните хора в нашите проекти – прозрачността и ефекта в реално време.

За мен това е много възнаграждаващо – да улесни живота на клиентите и да види как общността от хората от прагматичната логистика в рекламно време бързо се увеличава. По този начин можем да революционизираме сегашната парадигма на снабдителната верига с данни за IoT в реално време стъпка по стъпка.

Каква е Вашата перспектива за логистиката в близкото бъдеще?

Матиас Хюлсман: Опитът от повече от 30 проекта показва, че след като се започне, ще се появят повече идеи от оперативния персонал и ще се появят още допълнителни ползи, докато се увеличи обхватът и регионалното ниво. Спестяванията в първоначалната стъпка са свързани с автоматизирането на процесите. В по-нататъшни стъпки за цифровизация обаче се появяват значителни икономии на ресурси или допълнителни ценности. Когато се споделят надеждни данни за събития, взаимодействието между партньорите се улеснява, структурните подобрения се генерират от големи анализи на данни и алгоритмите за AI позволяват близка до съвършенство представителна представа – мечтата на всяка организация. Това е визията, която поддържа нашият логистичен екип да се движи. Прагматичната логистика в реално време е нашият начин да предоставим данни и услуги, свързани с интернет, за революцията на данните на веригата за доставки. Ние сме убедени, че данните за интернет на нещата и впечатлените хора са от движещите сили на тази т.нар. логистична революция на IoT.

 

Тагове: , , , , , , , , , , , ,