19 май, 2024

Sofia Legal Hackers има мисията да събере на едно място юристи и ИТ специалисти, които с общи усилия да популяризират “правното хакерство”. Какво означава това? Научете от Вяра Савова, част от екипа на общността.

Разкажете ни повече за глобалната организация Legal Hackers и как тя откри своето място у нас?

Legal Hackers се създава в Бруклин, Ню Йорк, през 2012 г., като резултат от възникнал дебат в сферата на авторските права, благодарение на който се разкрива огромната бездна от неинформираност и чисто и просто неразбиране, която зее що се отнася до теми, намиращи се на пресечната точка между право и нови технологии. Във връзка с това неразбиране, което е проблем както за юристи, сблъскващи се с казуси, свързани с нови технологии, така и за хора от ИТ сферата, за които правната регулация остава до голяма неясна пречка за нещата, които правят, група студенти от бруклинския правен инкубатор и клиника за политики (Brooklyn Law Incubator & Policy (BLIP) Clinic), поставят основите на NY Legal Hackers и оттам на мрежа, която към момента има клонове в 5 континента и хиляди активни членове по цял свят.

В същността си ние популяризираме “правното хакерство” – т.е. процесът на разработване на творчески решения на въпроси в пресечната точка на правото и технологиите, вдъхновени от хакерите от MIT от 50-те и 60-те години на миналия век. Различните клонове на организацията провеждат редовни събития, насочени към местните общности и събиращи на едно място юристи, програмисти, предприемачи, хора от академичните среди и държавното управление. Организират се различни формати, като например неформални срещи, панелни дискусии, работилници и хакатони.

Софийският клон съществува активно от началото на 2017 г. и е резултат от твърдото убеждение на членовете на екипа, че и тук имаме нужда от подобен формат, който не просто да събира на едно място хора от различни сфери, но и да осигурява достъп до експерти от цял свят, интересуващи се от и работещи в бързо развиващата се пресечна точка между право и технологии.

Кои са организаторите на Sofia Legal Hackers и колко хора са част от нея днес?

Към момента в основния координационен екип сме четирима души – трима практикуващи юристи с афинитет и опит в сферата на технологиите и един програмист с опит в разписването на закони. С други думи, покриваме много широк кръг от мултидисциплинарни теми, които следим от години поради смесица от личен и професионален интерес.

Мрежата ни расте ежедневно, като над 1000 души следят към момента Фейсбук страницата ни, която за момента е основният ни канал за комуникация и където ежедневно публикуване интересна информация. Съвсем скоро ще имаме и собствен сайт, който ще е под шапката на международната Legal Hackers мрежа.

Профилът на хората, които ни следят и които посещават събитията ни, е изключително разнороден, но и донякъде балансиран откъм участие на хора с правни интереси и образование и такива с фокус ИТ. Редовни посетители на събитията ни са програмисти, практикуващи адвокати, университетски преподаватели, както и хора от държавната администрация. Това е една от гаранциите за ползотворна и интересна дискусия по теми, които засягат пряко или косвено много голям кръг от хора с различни компетенции.

Какви са вашите цели и какво е вашето отражение в ИТ сферата?

Една от основните ни цели без съмнение е цялостното повишаване на правната култура, най-вече в сфери, където ролята на правото се омаловажава, къде от неразбиране, къде като позиция на противопоставяне срещу възприеманата като пречка регулация, каквото отношение се наблюдава нерядко от страна на ИТ общността. Така че се стремим да отговаряме на всичките вече възникнали и дори неосъзнати и предстоящи юридически въпроси на хора, работещи в сферата на ИТ.

Същевременно, друга цел, която определя фокуса на работата ни е това да направим теми, свързани с технологиите, много по-достъпни за юристи, които в много случаи не могат сами да се ориентират в цялата динамика и специфика на технологиите, които ги заобикалят и които имат отражение върху работата им. Технологиите, също така, предоставят и изключително много възможности за оптимизирането и улесняването на работата на един юрист – тема, на която ще отделяме специално внимание в бъдеще.

Най-същественото ни влияние спрямо хората в ИТ сферата, е доказването на формата с времето като място, където могат да получат адекватна и навременна информация във връзка с правната страна на нещата, с които се занимават, която информация е поднесена по разбираем начин и от юристи с висока техническа култура. В много случаи няма нищо по-ценно от простото обяснение, за което обаче се изисква много дълбоки и мултидисциплинарни познания.

С какво се отличавате и с какво сте полезни на своите членове?

Когато започнахме активно работа, което беше преди година и половина, бяхме първите, които още от самото начало успяха да постигнат баланс между присъстващи на наши събития юристи и хора от ИТ общността. С времето този баланс се запази, като обикновено имаме 50/50 присъствие на хора от двете сфери на дейност. По този начин успяваме да стигнем до много по-задълбочено обсъждане на мултидисциплинарни теми, отчитайки гледните точки и проблемите на всички заинтересовани страни.

До голяма степен, нашите събития и групи за обсъждане се превърнаха в основен начин за информиране на хора от мрежата ни както за последните технологични нововъведения и тяхното отражение върху правото, така и за правните рамки, с които предприемачите и разработващите софтуерни продукти следва да се съобразяват.

Как протичат вашите срещи и кои са най-интересните ви събития?

Най-мащабното ни събитие досега беше организирането за София на международния Computational Law + Blockchain Festival, който се проведе паралелно в близо 50 града между 16-ти и 18-ти март тази година. Нашата част от участието във фестивала представляваше полудневно събитие, което обхващаше както технически и правни теми, така и представяне на конкретни български проекти, базирани на блокчейн.

През последната година и половина също така разисквахме теми, като реалните проблеми във виртуалната реалност, електронната идентификация, като организирахме и няколко събития, свързани със защитата на личните данни, инициирайки дискусията във връзка с GDPR месеци преди темата да се превърне в масова истерия. С други думи, ако се задава нещо ново и свързано с правната страна на дадена технология например, то най-вероятно ще чуете за него за първи път по време на наше събитие.

Планирате ли бъдещи инициативи или разрастване у нас?

От тази есен, когато формално отново започваме работа по проекта след лятната почивка, сме предвидили няколко серии по-фокусирани събития, насочени към конкретни групи от хора. Засилен фокус за нас ще са серия от събития, специално създадени за ИТ предприемачи, както и такива за практикуващи юристи.

Също така, ще продължим с вече наложилите се формати на Sofia Legal Hackers, по време на които експерти ще говорят за новите тенденции и постоянното състояние на промяна, в което живеем и най-вече за това как технологичното развитие се отразява на правото и обратно.

Паралелно, постоянният ни стремеж е да развиваме общността тук все повече и повече, като под “тук” в никакъв случай не визирам само София, ами ще използвам възможността да споделя с вашите читатели една от дългосрочните цели на екипа, а именно разрастването на мрежата и в други градове в страната. При желание за създаване на подобен клон в друг град, можете да ни пишете и ще се постараем да съдействаме максимално с know-how и контакти.

Друг нов, но дългосрочен формат, който стартираме от есента, са ежемесечните срещи на Sofia Legal Hackers общността през всеки първи понеделник от месеца, по време на които не просто можете да се запознаете с екипа и другите членове на мрежата, но и да участвате активно в дискусиите и избора на бъдещи теми, които да бъдат обсъждани от български и чуждестранни експерти.

Тагове: , , , , , , , , ,