29 май, 2024

Интересът към космоса се засилва все повече. Затова ви срещаме с Виктор Данчев, който е координаторът на Space Challenges – образователна програма за космически науки.

Каква е историята на платформата? Как започна всичко?

Спейспорт е наследник на програмата “Космически предизвикателства”. Всяка година в програмата идват водещи експерти от космическия сектор и освен че са ментори на участниците, много често ги заснемаме. В един момент осъзнахме, че имаме десетки (вече са стотици) часове страхотни лекции от тези световни експерти, които просто си седяха в YouTube и решихме да ги направим по-достъпни и по-интересни за хората чрез една онлайн платформа. Така преди малко повече от две години се зароди Спейспорт.

Кой може да се включи в платформата?

Абсолютно всеки с интерес към космоса може да се включи в платформата. Регистрацията е безплатна и се случва за минута, а самата платформа няма начало и край и във всяка тема има видеа от съвсем базисно ниво, до такива на ниво експерт, така че всеки да може да намери нещо за себе си и да надгради знанието си. По последно преброяване, потребителите ни са над осем хиляди.

Как е формулиран даден урок? Кои са сферите, които обхваща платформата?

Всеки урок е разбит на видеа от по 15-20 минути, за да не губи интерес потребителят. След всяко видео се отключва следващото, а щом се завършат всички видеа от даден урок, има кратък тест, който проверява дали са разбрани най-базисните концепции, както и линкове към други уроци, които надграждат или са свързани с конкретния по някакъв начин, както и външни препратки към допълнителни материали.

Всички уроци в платформата са част на шест основни теми: “Космическа наука”, “Космическо инженерство”, “Космически приложения”, “Космическа медицина”, “Роботика и изкуствен интелект” и “Изследване на космоса”, всяка от които съдържа десетки часове видео материал и е разделена на подтеми. Освен знание, всеки урок носи и точки, които се използват за игровия елемент на платформата – строеж на космическа колония. Всеки потребител започва с основна база на Луната и като трупа точки може да я развие, а скоро ще може да стигне и до Марс.

На какво е написана платформата? Какви програмни езици е писана?

На този въпрос не мога да отговоря пълно, тъй като аз се занимавам основно със съдържанието в платформата и топологията на всички видеа в нея. Надявам се е достатъчно да кажа, че беше създадена с доста съвместни усилия от програмисти с различни профили, заради множеството елементи.

Случвало ли се е участник в платформата да бъде нает от NASA?

Със сигурност знам за хора от NASA, които имат профил в платформата, където има видеа на техни колеги, но тепърва очакваме завършилите я по-млади потребители да стават част от големи организации, свързани с космоса.

Къде е България в изследването на космоса? Кои са българските космонавти?

България има дълга история като партньор първо на Руската космическа програма, а сега и на Европейската, но космическият сектор в нея е още в начален етап. В миналото са построени множество изследователски уреди, които са били част от различни мисии, но тепърва трябва да продължим тази история към много по-амбициозни проекти. Българските космонавти са добре познати – Александър Александров, Георги Иванов и Красимир Стоянов. В момента България има статут на кооперираща държава в ЕКА (Европейската космическа агенция), но аз лично се надявам скоро това да се промени, защото когато достигнем до това да сме пълноправен член на ЕКА, ще имаме възможност да видим и български астронавти, които тепърва да участват в множеството планирани мисии на агенцията.