22 април, 2024

Има силни аргументи из мрежата, че IT сертификатите са надежден показател за успешен служител. В своето проучване технологичната асоциация CompTIA установява пет причини, поради които 91% от работодателите вярват, че сертификатите, дори за open source, играят важна роля в процеса на наемане и кариерно развитие.

Ето ги и петте причини:

  1. Сертификатите помагат на работодателите да кандидатстват по конкретни отворени позиции.
  2. Повечето компании имат IT персонал, който притежава сертификати.
  3. Специализираните IT професионалисти са по-добри служители.
  4. IT сертификатите придобиват все по-голямо значение по света.
  5. Самообучението не е достатъчно.

Сертификатите улесняват намирането на подходящ специалист. Чрез включването на IT сертификатите като изискване в кандидатстването за работа, работодателите намаляват броя на неквалифицираните автобиографии, които получават.

Сертификатите правят голямо впечатление. Следователно работодателите преобладаващо са съгласни, че сертифицираните специалисти са идеалният кандидат за работа. Проучванията показват, че сертифицираните служители са по-убедителни при работа, по-добре информирани и по-бързо се адаптират към професията.

Работодателите се съгласяват, че сертифицираните служители работят по-добре и печелят повече признание в сравнение с персонала, който не е сертифициран. Затова самообучението само по себе си не е достатъчно. Управителите на компании са съгласни, че се нуждаем от сертификация, за да валидирате уменията си. 88% от работодателите смятат, че е важно да се тестваме след обучение, за да се укрепим знанията.

Източник: Linux.com

Тагове: , , , ,