17 април, 2024

Как висшето учебно заведение помага на младите таланти да се развиват в IT сферата?

Доц. Теодоси Теодосиев е зам. декан по учебната дейност на Факултета по математика и информатика в Шуменския университет “Еп. Костантин Преславски”. В интервюто преподавателят разказва за успехите на студентите информатици, възможностите, които предлага висшето учебно заведение за придобиване на знания и умения в сферата на информационните технологии. Доцентът посочва и датите на предстоящите предварителни и официални кандидат-студентски изпити.

Доц. Теодосиев, какъв е интересът към специалността “Информатика” в Шуменския университет?

В последните години броят на младежите, които кандидатстват информатика в университета се движи средно между 60 и 70 души. Не може да се каже, че са малко, но се забелязва известен застой. Той се дължи на демографския фактор, предпочитанията на младежите да учат в чужбина, по-малкия брой на завършващите средно образование. Предлагаме три компютърни специалности за бакалавър – компютърна информатика, компютърни информационни технологии, бизнес информатика. Тази година местата за трите специалности са около 65. Вече проведохме два предварителни изпита. На 14. април, 19. май и 9. юни са следващите предварителни изпити. Датите на официалните са 3 – ти и 6 – ти юли.

Какви са постиженията на информатиците от Шуменския университет?

Можем да се похвалим, че студентите ни печелят национални награди. През 2017 година един от нашите възпитаници получи поименна годишна стипендия на фондация “Еврика” за постижения в компютърните науки. В последните три години петима наши студенти спечелиха специални стипендии на българския клон на китайската фирма Huawei. Младежите получиха по 1000 долара и посетиха централата на компанията в Китай. Фирма “Алкомет” също дава стипендии на отлични студенти от специалността. Наши възпитаници редовно печелят призови класирания на национални студентски олимпиади по програмиране и компютърна математика.

С какво базата на университета е привлекателна за младите програмисти?

Факултетът разполага с осем компютърни зали с достъп до интернет. На разположение за студентите са лаборатории по компютърна сигурност, компютърен хардуер и мултимедийни системи. Имаме учебен робот, който студентите програмират да извършва определени действия. В много от изучаваните дисциплини студентите работят по разработването на приложения, игри, информационни системи и мобилни приложения. Националните награди на нашите възпитаници дойдоха след подобни успешни разработки. Трябва да отбележа, че Шуменският университет предлага добри възможности за избор на специалност, а базата на факулета непрекъснато се обновява. Организацията на учебния процес дава възможност на студентите да работят. Те могат да минат на облекчен план на обучение. Имаме и задочна форма на обучение. Учебният план се актуализира ежегодно с включване на нови изборни и факултативни дисциплини. Целта е да предложим на студентите най-новото и модерното в областта на информационните технологии.

Каква е реализацията на студентите информатици, завършили Шуменския университет?

Мога да кажа, че реализацията им е много добра. Голяма част от тях работят дистанционно за чужди фирми, а имаме и наши възпитаници, които имат успешна кариера зад граница. Всички студенти на Шуменския университет, които са завършили информатика получават Европейско приложение към дипломата. Това им дава право да работят в страни от ЕС.

С какво студентите от специалностите с информатика се отличават от другите?

Те са едни от най-креативните сред колегите си. Развиват конструктивно и логическо мислене. В процеса на обучение младежите получават базови данни и могат да програмират, освен че овладяват работата с най-модерните операционни системи. Основната ни цел е да изграждаме хора с потенциал.

Тагове: