18 май, 2024

Проф. Христо Белоев е ректор на Русенския университет “Ангел Кънчев” ни разказва повече за обновения учебен план, постиженията на студентите и сътрудничеството с ИТ фирмите

В интервюто разговаряме с проф. Христо Белоев е ректор на Русенския университет “Ангел Кънчев” за успехите на възпитаниците на висшето училище в сферата на IT, базата, която предлага университета на младежите, броя на специалностите, свързани с информатика и компютри. Повече за кабинета по роботика, а също и за акцентите в обучението на студентите в специалностите с информатика и за реализацията на младите специалисти, завършили Русенския университет може да  прочетете в следващите редове.

Колко са специалностите свързани с IT, които Русенският университет предлага на кандидат-студентите?

Русенският университет обучава студенти в шест бакалавърски специалности, свързани с информационните технологии. В три от тях обучението е във Факултета по електротехника, електроника и автоматика, а другите три са във Факултета по природни науки и образование.

Във факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ обучаваме студенти по „Компютърни системи и технологии“, „Интернет и мобилни комуникации“ и „Информационни и комуникационни технологии“. „Компютърни науки“, „Информатика и информационни технологии в бизнеса“, а от тази година и „Софтуерно инженерство“ допълват профила във факултет „Природни науки и образование“.  По отношение на магистърските програми подготвяме студенти в седем специалности, отново в двата факултета.

Развитието на информационните технологии в последните години у нас е във възход. Отрази ли се това на приема?

Безспорно бързото развитие на IT сектора, привлекателните условия и сравнително високото заплащане привличат младежите към тези специалности. От години те са сред предпочитаните в Русенския университет, още повече, че нашите студенти виждат успешната реализация на колегите си, завършили преди тях. Една от най-големите български софтуерни компании „Мусала Софт“ от три години има офис в Русе, като почти целият екип, който работи в компанията е от наши възпитаници.

Факт е, че ние работим с бъдещите си студенти още от ученическата скамейка. Работим тясно със средните училища, като наши студенти, докторанти и преподаватели водят кръжоци, организират и провеждат обучения и състезания, показват практическото приложение на науката и така децата се ориентират от рано. Така те знаят какво им предстои в университета, а и мотивацията им е по-голяма.

С какво специалностите Ви са атрактивни за младежите решили да изберат професионална реализация в сферата на информационните технологии?

На първо място с качеството на обучението и изградения имидж в бранша. С годините нашите възпитаници защитиха името на Русенския университет на пазара и примерът им се следва. Ние от своя страна се стремим не само да поддържаме нивото на обучение, но и да го повишаваме непрекъснато. В сектор като информационните технологии, където новостите са ежедневие, ние постоянно си сътрудничим с фирми от реалния бизнес и се стремим да се движим изпреварващо и да не изпускаме тенденциите.

Учебният план, по който се обучават студентите в специалностите във факултет „Електротехника, електроника и автоматика“, е съставен след едногодишно проучване на опита на различни университети в Европа, Америка и Япония и с участието на водещи специалисти от Българската академия на науките, както и от всички катедри по компютърни системи и технологии в страната. Студентите имат възможност да работят по научно-изследователски проекти, както и да провеждат практики във водещи фирми, както в страната, така и в чужбина.

Силното търсене на кадри също оказва влияние върху желанието за се учи в специалности, свързани с информационните технологии, а още – възможността за  добра професионална реализация (включително и в град Русе) и заплащането, което е чувствително над средното за региона.

Младите информатици достойно представят България в международни състезания. Какви са успехите на вашите възпитаници?

Редовно участваме в Националната студентска олимпиада по информатика, като обичайно се класираме в топ 5, а миналата година заехме четвърто място. Преди седмица, на Междууниверситетското  състезание по програмиране, организирано от Нов български университет, в което се включиха 15 отбора, нашият университет раздели третото място с Бургаския свободен университет.

Активно се включваме и в регионалното състезание на ICM в Букурещ, в което нашите отбори представят достойно университета. Студентът Борислав Кошаров от  III курс, специалност Компютърни науки беше удостоен през 2017 година с награда “Русе – XXI век”, а преподаватели от катедра Информатика и информационни технологии (проф. Каталина Григорова и доц. Пламенка Христова) участват в подготовката и на ученици по програмиране – техни възпитаници са част от националните отбори в младша и в старша възраст.

От седем години студенти от специалности в професионално направление Информатика и компютърни науки участват (и редовно получават награди за много добро представяне) в студентска научна конференция, която се провежда в Университет “Лучан Блага” в Сибиу, Румъния.

Миналата година направихме успешен дебют и като домакини на най-големия хакатон в света – NASA International Space Apps Challenge 2017 – Ruse.

С каква учебна база разполага университетът в сферата на информационните технологии?

Русенският университет разполага с 11 учебни и 3 научно-изследователски лаборатории, обзаведени с най-съвременна компютърна техника които са част от катедра Компютърни системи и технологии. Тези многофункционални интердисциплинарни лаборатории са оборудвани със съдействието на водещи компютърни фирми. Съвременната техника, високоскоростният достъп до интернет, лицензираните софтуерни продукти създават комфорт както на преподавателите, така и на студентите в Русенския университет.

Разкажете повече за дейността на клуба по роботика и в какви инициативи участват студентите?

Клубът ни по роботика е изключително популярен сред студентите в Русенския университет, като в него участват не само студенти от инженерните ни факултети. Едва на 5 години, в неговата „зала на славата“ са записани няколко първи места, както за индивидуалните участници, така и отборно. Само за година екипът завоюва повече от 20 медала, което е доказателство и за професионализма, с който работят и за ентусиазма, който влагат във всяка своя разработка.

Върху какво акцентирате в учебните програми и процеса на овладяване на знания?

Важно за всеки студент, не само в областта на информационните технологии, е да има знания по фундаменталните дисциплини, които дават възможност за последващо разширяване и надграждане според профила, в който се ориентира студентът. Специализираните предмети, в които се изучават съвременни технологии, са съобразени с реалните нужди на бизнеса. Освен това се стремим бързо да актуализираме учебните планове и програми, и привличаме като лектори изявени специалисти от IT сектора.

Намират ли практическо приложение разработките на ваши студенти?

Част от дипломните проекти на нашите възпитаници са по заявка на IT фирми и решават техни конкретни задачи и проблеми. Преди това, още докато се обучават, студентите участват в различни научно-изследователски разработки, съвместно с преподаватели.

Победителите в едно от състезанията през миналата година – CODE4TECH 2.0 – студентите Берк Алямач и Борислав Кошаров, заедно с Драган Кошаров, разработиха система за събиране на данни в реално време чрез устройства поставени в транспортни средства. С това спечелиха и специалната награда на Община Русе за разработка на софтуерен прототип, който е насочен към решаване на проблем на града.

Колко специалисти годишно завършват университета?

Около 200 студенти се дипломират като бакалаври годишно, а магистрите са около 40. Това са завършващите както в професионално направление „Информатика и компютърни науки“, така и в направлението „Комуникационна и компютърна техника“.

Каква е реализацията на завършилите млади специалисти?

Както казах, завършилите специалностите, свързани с информационни технологии намират бързо и успешно реализация на трудовия пазар. Част от нашите випускници са в екипите на софтуерните компании, както и в IT отделите в големи фирми в България и чужбина.