21 юни, 2024

Нараства търсенето на кадри в областите: AI, Machine Learning, IoT, VR&AR, Big Data, Blockchain, 3D моделиране и анимация, и др.

Разработчиците на софтуер, QA инженерите и специалистите по техническа поддръжка продължават да са сред най-търсените кадри на технологичния пазар у нас.

Обхватът на технологиите е много широк: C++, Java, PHP, .NET, ASP.NET, JavaScript, HTML 5, AWS, Android, iOS и др.

Над 50% от търсените програмисти са в областта на разработката на приложения за мобилни устройства. Това налага и търсенето на специалисти с опит в работата със средства за разработка, които позволяват създаването на мобилни приложения за различни платформи и устройства като Xamarin (на основата на C#) например.

Прави впечатление продължаващото нарастващо търсене на QA специалисти, коeто е факт през последните 2-3 години. “Тъй като наблягаме на качествения код, търсим QA експерти”, обясняват от BGO Software. Факт е, че все повече компании в страната наблягат на качеството и отварят подобни позиции. Сред тях са NaXex, Playtech и BULPROS.

Търсят се специалисти на всички нива: от стажанти и начинаещи специалисти до ръководители на екипи и мениджъри на проекти.

Според HR мениджърите на някои от топ компаниите в страната, водещите критерии в подбора на кадрите са технически знания и умения, мотивация и желание за учене.

“Най-важното е кандидатът да е добре подготвен технически. Това рядко се случва без предишен опит, но сме имали и такива случаи”, разказват от Ubisoft. “Предишният опит е от водещо значение, когато търсим хора на позиции, изискващи по-висока експертиза. Ubisoft предлага много “entry-level” позиции, за които не се изисква опит, а потенциал за развитие, желание и ентусиазъм да се учат нови неща”, допълват от компанията.

“Кандидатът за работа трябва да пасне както на техническите параметри, изискуеми за компанията, така и на корпоративната и екипна култура”, разясняват от Playtech. “Важното е водещите ценности и цели на кандидата да имат общ хоризонт с тези на екипа и на компанията”, потвърждават от BGO Software. Изискването кандидатите да търсят развитие в унисон с плановете на компанията и да паснат на корпоративната култура в повечето случаи натежават над техническите умения. “Причината за това е желанието на компаниите да инвестират дългосрочно в екипите си и да разчитат на това, че компанията и хората, които работят в нея, ще се развиват и постигат успехи заедно”, поясняват от Tumba Solutions.

От Uber допълват “Трябват ни хора, които са способни да решават проблеми в системи с голям мащаб, имат желание да се занимават с проблеми свързани с високо производителни, разпределени системи, обработващи огромни обеми данни в реално време. Очакваме да са проактивни и да се чувстват добре в силно независими екипи, доставящи промени по поддържаните продукти всеки ден. Продуктите, по които работим, имат директно отражение върху милиони потребители на услугите на Uber всеки ден и очакваме това да е важно за хората, с които работим.”

Все повече навлизат нови технологии като Artificial Intelligence, Machine Learning, IoT,  VR&AR, Big Data, Blockchain и други. Такива кадри вече се търсят и у нас. “Гейм индустрията е една от най-високо технологичните индустрии в глобален мащаб. Като лидер в тази индустрия, в Ubisoft работим с най-новите технологии и имаме собствени R&D екипи и технологии”, разказват от офиса на компанията в София. От NaXex споделиха, че вече са се насочили към търсене на кадри с познание в новите технологии. “За позицията Data Scientist търсим опит с Machine Learning”. BULPROS също е сред компаниите, които си търсят служители с квалификация в навлизащите технологии  “BULPROS се развива успоредно с тенденциите при технологиите и търсим и Big Data специалисти”

Проучването обаче сочи, че по-голямата част от софтуерните фирми в България все още не търсят активно кадри за тези позиции. На този етап мнозинството от компаниите залагат на познанията на настоящите си служителите. В същото време обаче, тези фирми споделят, че в плановете им за развитие за следващите 2-3 години е включено наемането на квалифицирани в тази сфера попълнения.