10 декември, 2023

Участниците в анкетата “ТОП Софтуерните Компании”, номинираха и своите колеги софтуерни специалисти

TEXT

Участниците в анкетата “ТОП Софтуерните Компании”, номинираха и своите колеги софтуерни специалисти – тези, които се отличават в работата си, мотивират професионалистите и не спират да допринасят за продуктивността на екипите, в които работят. Не пропускайте възможността и подкрепете избрания от вас професионалист, като дадете своя глас!

Ако в списъка липсва софтуерният специалисти, който ви вдъхновява и бихте искали да гласувате за него, то тогава можете да поставите своята номинация за ТОП Софтуерен Специалист, като попълните анкетата „ТОП Софтуерните Компании“.

/TEXT

BUTTON
Гласувайте! ~ https://form.typeform.com/to/gSJlnmmC
/BUTTON

PEOPLE

Алберт Василев ~ Software Engineer ~ A1 ~ https://www.linkedin.com/in/albert-vasilev2260/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Albert-Vasilev-Software-engineer-A1.jpg
Александър Атанасов ~ Web Software Developer ~ SiteGround ~ https://www.linkedin.com/in/aleksandar-atanasov-93859a29/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Aleksandar-Atanasov-Web-Software-Developer-Siteground.jpg
Александър Димитров ~ Senior Embedded Software Engineer ~ Bosch ECS ~ https://www.linkedin.com/in/alexdimitrov/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Aleksandar-Dimitrov-Senior-Embedded-Software-Engineer-Bosch-Digital.jpg
Александър Зоров ~ Senior Software Engineer ~ REWE Digital Bulgaria ~ https://www.linkedin.com/in/alexander-zorov-b891b2ba/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Alexander-Zorov-Senior-Software-Engineer-REWE.jpg
Александър Стоянов ~ Senior Software Engineer ~ A1 ~ https://www.linkedin.com/in/aleksandar-stoyanov-636ba767/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Aleksandar-Stoyanov-senior-Software-Engineer-A1.jpg
Анатолий Дилов ~ Software Department Manager ~ A1 ~ https://www.linkedin.com/in/a-dilov/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Anatoliy-Dilov-Software-Department-Manager-A1.jpg
Ангел Стоянов ~ Junior Software Developer ~ A1 ~ https://www.linkedin.com/in/angel-stoyanov-b02112210/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Angel-Stoyanov-Junior-Software-Developer-A1.jpg
Антон Янчев ~ Software Engineer ~ A1 ~ https://www.linkedin.com/in/anton-yanchev-62bab21b2/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Anton-Yanchev-Software-Engineer-A1.jpg
Асен Йорданов ~ Team Leader ~ A1 ~ https://www.linkedin.com/in/asen-yordanov-4360ab156/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Asen-Yordanov-Team-Leader-A1.jpg
Богомил Табаков ~ Technical Lead ~ A1
Ботьо Сяров ~ Development Manager ~ISI Emerging Markets ~https://www.linkedin.com/in/botyo-syarov-04811232/ ~https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Botyo-Syarov-Development-Manager-EMIS.jpg
Васил Щилянов ~ Software Engineer ~ A1 ~ https://www.linkedin.com/in/vasil-shtilyanov-04128065/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Vasil-Shtilyanov-Software-Engineer-A1.jpg
Венцислав Джукелов ~ Software Engineer ~ REWE Digital Bulgaria ~ https://www.linkedin.com/in/ventsislav-dzhukelov-543a38bb/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Ventsislav-Dzhukelov-Software-Engineer-REWE.jpg
Вероника Бенчева ~ Team Leader OSS DevOps ~ A1 ~ https://www.linkedin.com/in/vbencheva/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Veronika-Bencheva-Team-Leader-OSS-DevOps-A1.jpg
Виктор Горанов ~ DevOps Engineer ~ Bosch Digital ~ https://www.linkedin.com/in/viktor-goranov-93a32a124/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Viktor-Goranov-DevOps-Engineer-Bosch-Digital.jpg
Галина Бочева ~ Software Developer ~ REWE Digital Bulgaria ~ https://www.linkedin.com/in/galina-bocheva-b0aab78b/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Galina-Bocheva-Software-Developer-REWE.jpg
Георги Бичев ~ Web Developer ~ Anakatech ~ https://www.linkedin.com/in/georgi-bichev-596354151/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Georgi-Bichev-Web-Developer-Anakatech.jpg
Георги Бургазлиев ~ Android Develeoper ~ Appolica ~ https://www.linkedin.com/in/georgi-burgazliev-3361911a8/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Georgi-Burgazliev-Android-Developer-Appolica.jpg
Георги Колев ~ Senior Software Engineer ~ A1 ~ https://www.linkedin.com/in/georgi-kolev-63965354/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Georgi-Kolev-Senior-Software-Engineer-A1.jpg
Георги Пенков ~ Software Development Manager ~ SiteGround ~ https://www.linkedin.com/in/georgepenkov/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/George-Penkov-Software-Engineering-Manager-SiteGround.jpg
Даниел Йорданов ~ Team Lead ~ A1 ~ https://www.linkedin.com/in/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BB-%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-528b0851/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Daniel-Yordanov-Team-Lead-A1.jpg
Даниел Канчев ~ Director of Produc Development ~ SiteGround ~ https://www.linkedin.com/in/daniel-kanchev-29716455/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Daniel-Kanchev-Director-of-Product-Development-Siteground.jpg
Диана Кирова ~ Technical Lead ~ Strypes ~ https://www.linkedin.com/in/dkirova/?originalSubdomain=bg ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Diana-Kirova-Technical-Lead-Strypes.jpg
Димитър Димитров ~ Software Developer ~ Sirma Solutions ~ https://www.linkedin.com/in/dimityr-dimitrov-6b2418128/
Живко Петров ~ Staff C++ Software Engineer ~ LucidLink ~ https://www.linkedin.com/in/zhivko-petrov/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Zhivko-Petrov-Staff-C-Software-Engineer-Lucidlink.jpg
Иделин Тодоров ~ Head of Development ~ SiteGround ~ https://www.linkedin.com/in/idelin-todorov-86ba7194/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Idelin-Todorov-Head-of-Development-SiteGround.jpg
Иван Карпов ~ DevOps Manager ~ SiteGround ~ https://www.linkedin.com/in/ivan-karpov-1b452110b/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Ivan-Karpov-DevOps-Manager-Siteground.jpg
Иван Талмазов ~ Software Engineer ~ A1 ~ https://www.linkedin.com/in/ivantalmazov/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Ivan-Talmazov-Software-Engineer-A1.jpg
Илия Найденов ~ Senior Software Engineer ~ DER Touristik ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Galina-Bocheva-Software-Developer-REWE.jpg ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Iliya-Naydenov-Senior-Software-Engineer-REWE-Digital-Bulgaria.jpg
Калоян Цветков ~ Lead Software Engineer ~ SoftServe ~ https://www.linkedin.com/in/kaloyan-tsvetkov-aa8662134/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Kaloyan-Tsvetkov-Lead-Software-EngineerSoftServe.jpg
Красимир Чарийски ~ Software Development Team Lead ~ SiteGround ~ https://www.linkedin.com/in/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-76965465/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Krasimir-Charijski-Software-Development-Team-Lead-Siteground.jpg
Крис Кацарски ~ Head of Support ~ CloudSigma ~ https://www.linkedin.com/in/kris-katsarski-922993214/ ~
Лъчезар Балев ~ Software Developer ~ REWE Digital Bulgaria~ https://www.linkedin.com/in/lachezar-balev-a151626/?originalSubdomain=bg ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Lachezar-Balev-Software-Developer-REWE.jpg
Любомир Тодоров ~ QA team Lead ~ SiteGround ~ https://www.linkedin.com/in/lyubomir-todorov-a9852b8/
Любослав Карев ~ Software Engineer ~ Strypes Group ~ https://www.linkedin.com/in/lyuboslav-karev-33357715a/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Lyuboslav-Karev-Software-Engineer-Strypes.jpg
Момчил Момчилов ~ Senior Software Developer ~ REWE Digital Bulgaria ~ https://www.linkedin.com/in/momchil-momchilov-97048b5/?originalSubdomain=bg ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Momchil-Momchilov-Team-Lead-REWE.jpg
Николай Марков ~ Solutions Architect ~ SoftServe ~ https://www.linkedin.com/in/nikolaym/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Nikolay-Markov-Solutions-Architect-SoftServe.jpg
Петър Сарафов ~ Expert Business Analyst ~ A1 ~ https://www.linkedin.com/in/peter-sarafov-4a154247/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Peter-Sarafov-Expert-business-Analyst-A1.jpg
Пламен Петров ~ R&D ~ SiteGround ~ https://www.linkedin.com/in/plamen-petrov-5263ab94/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Plamen-Petrov-RD-Siteground.jpg
Светослав Колев ~ Senior Software Engineer ~ REWE Digital Bulgaria ~ https://www.linkedin.com/in/svetoslav-kolev-a0154815/?originalSubdomain=bg ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Svestoslav-Kolev-Senior-Software-Engineer-REWE.jpg
Симеон Томов ~ Senior Software Engineer ~ A1 ~ https://www.linkedin.com/in/simeon-tomov-47818978/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Simeon-Tomov-Senior-Software-Engineer-A1.jpg
Слави Ватахов ~ Software Developer ~ Sirma Solutions ~ https://www.linkedin.com/in/slavi-vatahov-812776154/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Slavi-Vatahov-Software-Developer-Sirma.jpg
Стефан Василев ~ Software Developer ~ A1 ~ https://www.linkedin.com/in/%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-05b18313a/ ~https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Stefan-Vasilev-Software-Developer-A1.jpg
Стефан Ковачев ~ Team Leader ~ A1 ~ https://www.linkedin.com/in/stefan-kovachev-70a7a168/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Stefan-Kovachev-Team-Leader-A1.jpg
Стоян Варляков ~ Head of Software Development ~ CloudSigma ~ https://www.linkedin.com/in/stoyanv/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Stoyan-Varlyakov-Head-of-Software-Development-CloudSigma.jpg
Христо Михайлов ~ Team Leader ~ A1 ~ https://www.linkedin.com/in/hristomihaylov/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Hristo-Mihaylov-Team-Leader-A1.jpg
Цветомил Йорданов ~ Team Leader ~ A1 ~ https://www.linkedin.com/in/tsvetomil-yordanov-7aa9a271/ ~ https://devstyler.bg/wp-content/uploads/sites/2/2023/10/Tsvetomil-Yordanov-Team-Leader-A1.jpg
/PEOPLE

TEXT2

Гледайте пилотният епизод “ИТ Индустрията във Варна – Компании, Кариера, Бъдеще” от документалната поредица The BIG TECH на DevStyleR.

Слушайте новият подкаст на DevStyleR “Може ли да се доверим на Cloud Provider”.

Следвайте ни във Facebook, Instagram, Linkedin и YouTube.

/TEXT2

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Editor @ DevStyleR

img alt

img alt

img alt

img alt

img alt
img alt
img alt
img alt
img alt