28 март, 2023

JobRunr, библиотека на Java, предназначена за надеждна обработка на фонови задачи в рамките на инстанция на JVM, пусна новата версия 6.0 след година на разработка от пускането на версия 5.0 през март 2022 г.

Името на сървъра вече се вижда и в таблото за управление, заедно с поддръжката на MDC за регистриране по време на успеха и неуспеха на дадена задача. Също така идва с поддръжка на Spring Boot 3 AOT с нов стартер, написа Infoq по темата.

Повече по темата можете да откриете на международното издание на сайата ни DevStyleR.IOJobRunr, the Java Scheduler library, has released version 6.0

 

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Editor @ DevStyleR