28 март, 2023

Арчи Гунасекара, щатен софтуерен инженер в Slack, и Андрю Мартин, щатен софтуерен инженер в Slack, наскоро споделиха наученото при изграждането на GovSlack – инстанция на Slack, работеща в региона на AWS GovCloud. Те споделиха предизвикателствата при адаптирането към неподдържани услуги, създаването на акаунти и изолирането на акаунти.

Както е описано от AWS, регионът GovCloud US е „[изолиран] регион на AWS, предназначен за хостване на чувствителни данни и регулирани работни натоварвания в облака“. Гунасекара и Мартин отбелязват, че едно от първите предизвикателства е, че „само лица от САЩ ще имат право на достъп до производствената среда“, тъй като това е основно изискване на FedRAMP High. AWS също така изисква само лица от САЩ да управляват и да имат достъп до ключовете на root акаунти, написа Infoq по темата.

Повече по темата можете да откриете на международното издание на сайта ни DevStyleR.IOSlack lessons learned from supporting workloads in AWS GovCloud

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Editor @ DevStyleR