27 септември, 2023

Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) изразява редица препоръки, свързани с планираните промени в инвестициите за STEM в Националния план за възстановяване и устойчивост в становище до служебния вицепремиер по управление на европейските средства, до служебния министър на образованието и науката и до председателя на Комисията по образование и наука в 48-то Народно събрание.

„Така заложеното в Концепцията приравняване на образователната среда с образователната инфраструктура представлява подмяна на концепцията за STEM образование, което трябваше като идея да създаде началната екосистема за иновации чрез ново съдържание, нови модели на преподаване и изцяло нова концепция за учебна среда. Понастоящем всичко това е сведено до строително-ремонтни дейности и закупуване на техника“,
пишат в становището си БАСКОМ.

Асоциацията настоява да се запази интегрираният подход при финансиране на дейностите, свързани с изграждане на инфраструктура от една страна, и обученията и подготовката на преподаватели, от друга. В противен случай се създават предпоставки да не настъпи съществена промяна в качеството на образование и вместо това, в училищата да възникнат проблеми, свързани с поддръжката на големи количества дигитални устройства или такива, чиито технически параметри не отговарят на реалните нужди на образователния процес.

Според БАСКОМ проблеми ще възникнат и с обученията на преподаватели, които нямат общо с целите, заложени от училището при кандидатстване за изграждане на STEM център, с липсата на дългосрочна стратегия за осигуряване на консумативи за техниката, както и такива, свързани със сроковете и отчитането на проекта. Асоциацията настоява още бенефициенти по програмата, касаеща всякакви STEM инвестиции, да не са общините, а училищата.

БАСКОМ напомнят, че едно от забележителните качества на Националната програма е интегрирането на всички важни компоненти за развиване на STEM обучението в едно: дизайн на нова училищна среда, технологии, интегрирано учебно съдържание, обучения на учители и нови лидерски роли, свързани с училищните STEM центрове.

„Смислено е всяко училище да изработва отделна концепция за STEM, според нуждите и профила си“,
пише още в становището на БАСКОМ.

За да се постигнат по-добри резултати в кратки срокове, от БАСКОМ отправят някои препоръки:

– Училищата сами да изготвят цялостна концепция за своите STEM центрове, да избират и планират подходящите за своя екип обучения, като се отдели процент от текущия бюджет, заложен в Националния план за възстановяване и устойчивост, за осигуряване на съдържание и обучение на преподаватели, заедно с концепцията за изграждане на средата и избора на оборудване.

– Относно хардуера и доставката на техника да се въведе „опционален“, а не „задължителен“ характер на спецификациите, а те да се отворят, за да поддържат различни хардуерни и софтуерни решения. Училищата да могат да избират инвестицията в екрани, компютърни устройства или комбинация от тях, спрямо нивото си на готовност и целите си.

– Да се създаде експертна група, която да подпомага Министерството на образованието и науката в цялостната реализация и комуникация по STEM програмата.

От сдружението припомнят също, че не бива да се пропуска възможността да се изгради приобщаващо и модерно образование, подкрепящо младите хора да се занимават с наука и да бъдат конкурентни в технологичните индустрии с добавена стойност. За тази цел е важно да се създаде образователна среда от ново поколение, обслужваща съвсем нова парадигма на мислене, подготвени учители, подходящо учебно съдържание и педагогически инструментариум.

БАСКОМ обединява над 150 компании и организации от софтуерния сектор в България и от години е ангажирана с проблемите на образованието.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Editor @ DevStyleR