7 декември, 2022

Адриана Бейли, мениджър на Hitachi Solutions за България, споделя за бурното развитие на IT компанията за крехките 3 години, откакто е отворила врати на българския пазар. В отговорностите й влизат всички аспекти, свързани с текущото управление и развитие на центъра в страната. Адриана работи в Hitachi Solutions Europe вече почти 8 години и продължава да вярва в културата и мисията на компанията. По нейна инициатива фирмата открива клона си в България, като тя го сформира и продължава да го управлява още от самото му създаване.

Hitachi Solutions е технологична компания, част от глобалната група Hitachi – работодател на повече от 400 000 души по целия свят. В Hitachi Solutions работят близо 3000 професионалисти. В Европа наброяват над 800. Основен фокус на дейността на организацията е използването и внедряването на достъпни и удобни за потребителите бизнес приложения, базирани на Microsoft cloud, и като един от най-големите Dynamics партньори, компанията е водеща във въвеждането на клиенти в модерния свят. Към момента европейската организация се позиционира с централа във Великобритания и офиси в Германия, Франция, Португалия.

През 2019 г. Hitachi Solutions Europe взима стратегическото решение да разшири дейността си и разкрива своя IT център в България през есента на същата година.

„Стартирахме в София с 5 човека и въпреки пандемията успяхме не само да останем, но и да се разраснем с изключително бързи темпове. Само за 3 години екипът ни в родината, с който много се гордеем, премина 90 професионалиста. Определено най-голямото увеличение се случи в последната една година – 2021-2022.“

Компанията има ясен план за дългосрочна инвестиция в развитието на български таланти. Като консултантска организация с фокус във внедряването на бизнес приложения, базирани на Microsoft технологии, служителите в по-голямата си част са консултанти по Microsoft Dynamics 365. В същото време огромен напредък има и центърът на Hitachi Solutions Bulgaria за споделени услуги, в който хората работят за почти всички клонове на компанията.

„Не само, че успяхме да постигнем целта си за поне 40% увеличение на българския екип за 2022 г., но и я надминахме още преди края на последното тримесечие.Основната ни посока на развитие е да се превърнем в най-големия клон в Централна и Източна Европа, работещ с Microsoft технологии.“

Hitachi Solutions Bulgaria е компания с бъдеще. Мисията й е да допринася към обществото посредством иновативни технологии и продукти. В същото време се грижи за служителите си, като се вслушва в техните желания. Ценности й са хармония, доверие и уважение.

Hitachi Solutions е мултинационална, мултикултурна компания. Хора от най-различни култури, с различни гледни точки и опит са в основата на начина, по който работи организацията. Целта на мениджмънта е да намира, развива и задържа таланти, независимо от техния произход, образование и вярвания. Стреми се да създава работна среда, в която всички служители да са третирани като личности, справедливо и последователно.

Тагове: , , , , , , , , , , , , ,
Shop manager