7 декември, 2022

Google е една от най-бързо развиващите се компании в света и тази седмица обяви някои нови функции, които впечатлиха клиентите, правейки работата им с платформата по-лесна от всякога.

Google Distributed Cloud Virtual вече поддържа виртуални машини

Неотдавна Google обяви общата наличност на поддръжка на виртуални машини (VM) в Anthos за голи метали, известна също като Google Distributed Cloud Virtual (GDC), която ще позволи на клиентите да работят с виртуални машини заедно с контейнери на една единствена, унифицирана, свързана с Google Cloud платформа, в техния център за данни или в периферията.

Google Cloud Spanner въвежда безплатни пробни инстанции и прецизен контрол на достъпа

Google Cloud наскоро обяви различни подобрения в своите бази данни. Доставчикът на облачни услуги въведе безплатни пробни екземпляри и стриктен контрол на достъпа за Spanner, за да позволи на разработчиците да изпробват управляваната услуга и да конфигурират достъпа до данните на ниво таблица и колона.

Метриките на равнината на управление на Kubernetes вече са налични в Google Kubernetes Engine

Google обяви общата наличност на метриките на контролната равнина на Kubernetes в Google Kubernetes Engine (GKE). Тези метрики са директно интегрирани с Google Cloud Monitoring, като осигуряват единно решение за отстраняване на проблеми с GKE. Възможна е и интеграция с инструменти за наблюдение на трети страни чрез API на Cloud Monitoring.

Инструментът с отворен код за откриване на заплахи Falco добавя поддръжка за Google gVisor

Най-новата версия на Falco въвежда поддръжка за gVisor – ядрото за приложения на Google, осигуряващо допълнителен изолационен слой между приложенията и хост операционната система. С помощта на Falco 0.32.1 потребителите могат да наблюдават събитията за сигурност от gVisor, за да откриват заплахи и да одитират контейнери.

Google открива метод за управление на роботи на естествен език SayCan

Изследователи от екипа по роботика на Google отвориха ресурсите на SayCan – метод за управление на роботи, който използва модел на голям език (LLM), за да планира последователност от действия на робота за постигане на зададена от потребителя цел. При експериментите SayCan генерира правилната последователност от действия в 84% от случаите.

GCP обявява картите на MITRE ATT&CK за прилагане на контрол на сигурността

Платформата Google Cloud Platform (GCP) наскоро обяви MITRE ATT&CK Mappings за подобряване на контрола на сигурността в работните натоварвания на Google Cloud. Рамката MITRE ATT&CK е глобално достъпна база от знания за тактиките и техниките на противника, базирана на наблюдения от реалния свят. Съпоставките ще дадат възможност на потребителите на Google Cloud да оценяват контролите на GCP спрямо тактиките, техниките и процедурите на противника (TTP).

Тагове: , , , , , , , , , , , , , ,
Editor @ DevStyleR