7 декември, 2022

Buildg – интерактивен инструмент за отстраняване на грешки в Dockerfiles вече наличен GitHub. Идеята на проекта е на Кохей Токунага – софтуерен инженер в NTT. Той създава проекта, за да предостави лесен за използване интерактивен инструмент за build-ване.

Docker може да изгражда т.нар. image, като чете инструкциите от даден Dockerfile.
С помощта на docker build потребителите могат да създадат автоматизиран build, който изпълнява последователно няколко инструкции от командния ред.

Същественото предимство на buildg позволява на разработчиците да изпълняват поетапно контейнерни компилации, като задават точки на прекъсване в процеса, и след това могат да проверяват състоянието на компилацията по време на междинните стъпки.

Приложението е базирано на BuildKit – инструмент от проекта Moby за изграждане и пакетиране на софтуер с помощта на контейнери, който е в основата на „docker build“ от Docker 18.09 насам. Токунага е предоставил patch за BuildKit, за да поддържа отстраняване на грешки, които са били приети в този проект.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Editor @ DevStyleR