27 септември, 2022

Свилен Видев, Delivery Manager в KBC Global Services Варна, e инженер по микроелектроника и професионалист с повече от 25 години опит в Информационните технологии във Финансови институции. В кариерния си път е преминал през различни роли и позиции, от Разработчик на софтуерни решения, през системна администрация на Мрежова инфраструктура, Работни станции и Сървърни решения, през Бизнес анализ и архитектура на софтуерни решения и стигнем до управление на проекти и ръководител на ИТ екипи, PMO и по-късно CIO във банка и CTO във FinTech институции.

Свилен, разкажете ни повече за своя старт в кариерата, как се насочихте към ИТ сферата?

Защо се насочих към информационните технологии, много хора биха казали щастливо стечение на обстоятелствата. Имах щастието да уча в училище, в което Информатиката беше основен фокус. Разработчик на софтуерни решения, беше първата ми професия, и имах щастието да започна практиката си по време на задължителния двумесечен стаж в клон на БНБ.

Тогава почувствах, че това е нещото, с което желая да се занимавам, доставя ми удоволствие и ме кара да се чувствам напълно удовлетворен от свършената работа, и както е видно определи бъдещата ми кариера.

Бихте ли споделили през какви етапи и развитие сте преминал до позицията на Delivery Manager в KBC Global Services Варна?

Относно моето развитие, в ИТ сферата, мога да говоря много:

Започнах като разработчик на софтуерни решения за персонални компютри. Разработвали сме софтуер за банки, за транспортни услуги, решения за някой държавни учреждения. В този етап от кариерата си, като млад човек, работещ в малка фирма, научих най-важния си урок – как да разбирам и говоря на езика на моите клиенти. Безценно!

Завършвайки университет започнах работа като програмист, а след това като системен инженер в Банксервиз Варна. Там смея да твърдя, развих до голяма степен познанията си за банковия бизнес като цяло, понеже предоставяхме решения за цялостния бизнес на финансовите институции.

Работил съм и като системен инженер, системен администратор и интегратор на софтуерни решения в банкови институции.

За ужас на всички ИТ специалисти и девелопъри, в един момент се прехвърлих от страната на бизнеса, като започнах работа в отдел Проекти и организация, и работих като Бизнес анализатор, в картовия бизнес, като Ръководител проект и Заместник ръководител на отдела. И обратно в ИТ сферата, като CIO на банка и в последствие като CTO на FinTech компания.

Сега отново съм на ръководна позиция в ИТ, като Деливъри мениджър. Минал съм през много и различни предизвикателства в моята кариера, като имах щастието да работя с прекрасни колеги и ръководители, което ме е изградило до професионалиста в момента.

Какъв е технологичния стек използван в компанията? Какви са предизвикателствата, с които се сблъсквате?

В компанията ни работим с широк спектър от технологии в областта на софтуерните разработки, като започнем от JAVA Spring Middleware, Python for Data analysis and Machine learning, AI Modeling for Personal assistance (chat bots etc.), Big data management, Data Warehousing и стигнем до технологии, които са изключително базови за бизнеса на компанията, разработвани в период от повече от 30 години, базирани на решения на IBM Z Series and Cobol.

Във времето големите Мултинационални Финансови корпорации са развивали различни технологии. За някои битува мнението, че са вече остарели. Защо залагате на по-стари езици за програмиране, като COBOL например?

Говорим за повече от 20 години разработки и бизнес знания натрупани и реализирани в тези технологии. Освен това ние трябва да разглеждаме тези решения не в светлината когато са създадени, а в светлината на тяхното развитие и инвестициите, които производителите правят в тях. Cobol for Enterprises е един типичен случай. Z Series е лидерския продукт на IBM вече много години и продължава да бъде техния основен фокус в техните инвестиции и иновации.

На практика от 10 от топ 10 Застрахователи базират техните основни услуги на тези технологии, близо 70% от топ 100 Финансови институции също.

Мисля че това е повече от показателно, че технологията и езиците използвани за разработки ни най-малко не е умираща!

Споделихте, че в световен мащаб финансовите и застрахователните институции разчитат и смятата да развиват, дори може да се каже, че залагат изцяло на технологии базирани на IBM Z. Какво е положението при вас в KBC Global Services Варна?

Определено стратегически погледнато разчитаме на развитие и усъвършенстване на софтуерните решения базирани на IBM Z Series & Cobol. Натрупаният опит и бизнес Know How е най-важният актив, която компанията има и определено е фокус на бъдещи инвестиции.

Това е основната част от бизнес услугите, но ни най-малко не е единствената. Като показател можем да кажем че KBC Mobile получи наградата за Best App за 2021, което означава, че всички компоненти на услугите се развиват в унисон с бизнес инициативите – базови услуги, интеграционни услуги, обработка на информацията и смарт услуги за клиентите.

Какви професионалисти търсите в момента и какви бихте търсили в бъдеще? Успявате ли да намерите такива кадри на пазара?

Към момента основния ни фокус е осигуряване на ресурс за софтуерни разработки в областта на IBM Z Series Cobol developers, JAVA и Python.

Разбира се, извън необходимите специалисти софтуерни разработки, в областта на ИТ имаме нужда и от специалисти по бизнес анализ, архитекти на софтуерни решения и ръководители проекти (Scrum master) със опит в методологията Scaled Agile Framework.

Поради факта, че през последните години в учебните заведения и в различните Софтуерни академии, профила софтуерни разработчици за IBM Z Series with Cobol беше силно подценяван, а от друга страна натрупаните активи в най-големите компании в света в областта на Z Series са изключително големи, по напълно разбираеми причини, в момента в световен мащаб, както в Северна Америка, така и в Западна Европа се изпитва изключителен недостиг на такива специалисти. Съдейки по стратегията за развитие на технологията в IBM това ще се задълбочава все повече в следващите години. Да не забравяме че този клас Сървърни решения е дизайнът за изпълнение на милиони бизнес транзакции и към момента не могат да се намерят решения, които да го конкурират в тази сфера.

По думите ви съдим, че търсенето на  mainframe разработчици в България, а и в глобален мащаб е изключително голямо и тенденцията ще продължи. Какво може да направим за да има развие в страната ни такива кадри?

Бих казал, че основното предизвикателство към момента е да направим тази компетенция атрактивна сред младите хора. В тази насока имаме сериозни планове и комуникационна стратегия, съвместно с IBM, с основен фокус, какво представлява тази технология и какви са възможностите за кариерна реализация.

Имате ли установени връзки, и ако да с кои университети сте установили връзка/партньорство? Кои учебни заведения още бихте искали да привлечете?

В контакт сме със университетите, които имат специалности със насоченост в Информационните технологии, и организираме регулярни срещи със колегите от тези специалности, като започнем от представяне на технологията, възможностите за самостоятелно запознаване и развитие, посредством ресурсите на IBM, възможностите за участие в летни стажове с фокус развитие на Z-Series компетенции, и не на последно място сме в преговори за включване на специализирани дисциплини в учебните планове за Бакалавър и Магистър с фокус IBM-Z-Series.

Към момента имаме сключени договори за сътрудничество с Технически университет Варна, Икономически университет Варна и Военноморска академия Варна.

Определено бихме искали да разширим мрежата от университети, които биха се възползвали от нашето сътрудничество в тази посока.

Какво ще препоръчате на всички, които тепърва стартират своята кариера и искат да достигнат вашето ниво? Откъде да започнат?

Какво да кажа,  млади хора, дерзайте, бъдете винаги активни, изискващи, търсещи знания и развитие. Бъдете винаги готови за нови предизвикателства, независимо колко диаметрално противоположни ви изглеждат, това е опит и възможност за израстване, който живота ви предлага, грабнете го, ще се справите! И ако в един момент усетите че вашата текуща работа се превръща в рутина, сменете я!

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,