27 септември, 2022

Updata One е общност, която съчетава ноу-хау и опит на четири компании за бизнес разузнаване с общата цел да осигури повече сигурност в света, управляван от данни. Ние даваме възможност на лидерите да вземат добре информирани решения, като им даваме достъп до ценни ресурси и прозрения.

Тагове: