25 септември, 2022

Богой Богданов е Agile и Lean Coach и е част от ИТ индустрията с над 10-годишен опит. В хода на своята кариера той е имал възможността да работи с множество ИТ отбори в контекста на големи и малки организации. Богой е съосновател на компанията AgilePool Ltd, която помага на организациите да приложат успешно гъвкави подходи за работа и начин на мислене.

В ролята си на Agile and Lean Coach, как успявате да мотивирате отборите си да бъдат продуктивни в по-голямата част от работния ден?

Ключов елемент в коучинг процеса на отборите, с които работим е повишаването на вътрешната мотивация на всеки един човек. Постигаме това, като работим върху 3 основни направления, както групово, така и индивидуално – цел, себеусъвършенстване и автономност.

Определяне на ясни цели и желани резултати – основополагащо за мотивацията е всеки член от екипа е да има пълна яснота за целите и резултатите, които отборът или компанията иска за осъществи, както и да разбира как конкретно нейните/неговите действия допринасят за постигането им. На екипно ниво, това се отразява на ежедневната работа и решенията, които екипът трябва да взима. Когато всички са нясно за отборните цели, това дава възможност всички отборни усилия да бъдат насочени към най-значимата работа и ограничаване на ненужната работа, която наричаме „загуба“.

Възможност за себеусъвършенстване – ние приемаме, че хората по природа имат вътрешната нужда да израстват и да стават все по-добри в това, което правят, затова залагаме силен фокус върху това всеки човек от екипите да има възможността да учи, да се развива и да придобива нови знания
и опит, съобразени с индивидуалните желания и нужди. На отборно ниво, това се постига като установим процес на непрекъснато подобрение. На чести интервали отборът се събира, за да обсъди и създаде план за действие, който да им помогне да станат по-добра версия на себе си.

Автономност – не на последно място, ние вярваме, че всеки един човек е най-силно вътрешно мотивиран, когато има свободата да взима самостоятелни решения, а не когато следва нечии заповеди. Затова фокус на работата ни е да се установи култура на откритост и прозрачност, в която всеки да може свободно да изразява себе си, своите виждания и да поема отговорност за собствените си действия и резултати. На отборно ниво това се изразява в това, че цялата група има възможност
да се самоуправлява, без необходимост от външна намеса. Отборите могат да взимат самостоятелни решения за това „какво“, „как“ и „кога“ ще направят, като поемат пълна отговорност за своите решения.
Трите направления „цел“, „себеосъвършенстване“ и „автономност“ вървят ръка за ръка и ефективната мотивация се постига, когато имаме установени всички предпоставки за тяхното осъществяване. В резултат, отборите подобряват ефективността си и да увеличат добавената стойност, която предоставят.

Цялото интервю с Богой Богданов може да намерите в специалното ни издание „REMOTE:: Work-Life Балансът – Мит или Постижима Цел?“  като последвате линка тук.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,