9 декември, 2022

Ралица Траянова e Chief Product Owner в SmartIT – технологичният хъб, който прави възможна работата на над 8300 служители и компаниите от групата на Management Financial Group (MFG) в България, Румъния, Полша, Украйна, Северна Македония и Испания. В групата е от 2015-а година, когато стартира като бизнес анализатор. Има богат предишен опит в банковия сектор и магистърска степен по макроикономика от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Ралица, Вие имате впечатляващ опит в сферата на финансите и информационните технологии. Какво е усещането да си жена-лидер?

България традиционно държи първото място в Европа по дял на жените в технологиите – 28,2% за 2020 г., докато в някои западно- и северноевропейски страни като Австрия, Германия, Нидерландия– делът на дамите е под 10%. Делът на жените на ръководни позиции също е впечатляващ – 49%. Аз лично стартирах кариерата си в банковия сектор през 2005 г., като след 3 години вече ръководех екип от 4 човека. В следващите години развивах експертизата си в областта на финансите, бизнеса и икономиката като цяло, но постепенно трупах знания и опит с технологиите. И така днес съм част от голямото технологично звено на Management Financial Group – Smart IT. Към днешна дата мога да споделя, че да бъдеш жена-лидер в технологична компания е много отговорна роля, изпълнена с ежедневни предизвикателства и трудни казуси за решаване. Необходимо е непрекъснато да търсиш баланс между необятните желания на клиентите от една страна и наличните ресурси и технологични възможности, с които разполагаме от друга страна.

Заемате позицията Chief Product Owner в иновативната компания Smart IT. Какви са отговорностите и предизвикателствата, свързани с нея?

Като Chief Product Owner в Smart IT, моя главна стратегическа цел е да определя посоката за развитие на основната ни платформа за създаване и обслужване на кредитни продукти. Тази платформа предоставя технологични възможности на всички кредитиращи компании и кредитни брандове от групата на MFG – Easy Credit, Viva Credit, Бяла Карта, Fintrade, Rilla, както и техните подразделения в няколко европейски държави. Проектът започна преди около 4 години, но аз поех тази роля преди 6 месеца и това е едно от предизвикателствата в работата ми. Екипите, с които работя ежедневно, са сформирани още в началото, част от колегите, които са били в основата на този проект, вече не са с нас професионално и пред мен стоеше предизвикателството едновременно да се запознавам в детайли с всички аспекти по проекта, но и да не изоставаме с поетите ангажименти към акционерите в MFG, а именно добавянето на нови модули и функционалности към платформата. Понякога ми се налага да излизам от зоната си на комфорт, като поемам инициативи, които не са в рамките на моята експертност, но целта да сме по-гъвкави и бързи в доставките към нашите клиенти го налага. Разбира се, колегите ми винаги са насреща и екипната работа допринася за постигането на по-високи резултати.

Споделете някои от Вашите успехи в Smart IT.

Преди да поема настоящия проект, бях част от технологичния екип по създаването на модерно финансово приложение – Rilla. Подобен проект не беше правен дотогава в цялата група и в началото бяхме само 5 човека. Никой нямаше идея откъде да стартираме, но с малки стъпки всеки ден успяхме да изградим дигитална финансова екосистема, която вече работи на живо. Приложението предоставя иновативни дигитални решения за разплащания и бърз достъп до финансови
ресурси. Освен по този проект, съм работила и по анализ и имплементиране на големи проекти, свързани с отваряне на нов бизнес модел за дружествата, които са разширили пазарните си позиции извън България. Участвала съм в ключови
проекти по интегриране на множество партньори, които да предоставят възможност на компаниите ни да реализират своите продукти посредством разнообразни канали.

Да се върнем на темата с лидерството. Кои са най-важните качества и ключови умения, които трябва да притежава един висш мениджър?

Аз не бих се окачествила като висш мениджър. Но за мен всеки лидер, който ръководи екип от специалисти, трябва на първо място да дава пример с поведението и ежедневната си работа, от които колегите от екипа да виждат каква е общата посока и цел, към която да се стремят. Всеки мениджър трябва да се опитва да владее максимално дадена ситуация и да не допуска конфликти в екипа си. Да мотивира и да подкрепя колегите си, тъй като те са най-ценният ни капитал. Друго ключово умение е желанието за непрекъснато развитие и усъвършенстване, за което разбира се, срещнатите предизвикателства допринасят ежедневно. Именно казусите, които имам да разрешавам всеки ден, са енергийната буря, която ми дава сили да не се отказвам и винаги да гледам напред.

Променят ли се изискванията към мениджърите в условията на пандемия? Как?

Да, според мен пандемията изненадващо ни постави в условия на работа, които никой не е очаквал, че са възможни – работа от вкъщи, онлайн срещи, отдалечен достъп до системи и технически ресурси и т.н. Мениджърите бяха изправени пред предизвикателството да ръководят екипите си, без да ги виждат на живо, но бързо свикнахме и с тази реалност. Според мен, ако екипът ти е добре изграден, сплотен и отдаден на общата цел, то той ще работи ефективно, където и да се намират отделните му членове. Пандемията ни накара да се замислим за важните неща от живота и да обърнем повече внимание на хората. Някои от колегите ни се разболяха и се наложи да отсъстват за по-дълъг период, а ние като мениджъри бързо трябваше да препланираме ресурсите, така че да не изоставаме много с поетите срокове. Във финансовата сфера и най-вече в областта на кредитирането наблюдавахме извънредно явление, при което в кратки срокове трябваше да се предприемат промени по кредитни продукти и процеси, които предоставят нашите компании. Съответно това наложи незабавни действия от екипите в технологичните системи, които обслужват тези компании. Един от положителните ефекти от тези извънредни мерки обаче беше стремежът към дигитализация на бизнеса, което даде тласък на финтек компаниите да положат максимални усилия в тази посока. Радваме се, че SmartIt е част от промяната във финансовата индустрия.

Какви подходи използвате при управлението на хора и проекти?

Ние в Smart IT се гордеем със способността си да се справяме със сложни задачи, да стартираме иновативни проекти и да решаваме комплексни предизвикателства. Вярваме, че най-ценната и важна инвестиция е тази в хората и тяхното развитие. Успехът ни се дължи най-вече на инвестициите в човешкия потенциал. През последната една година внедряваме успешно използването на продукти на Atlassian – Jira, Confluence, Trello, както и нова система за споделяне на обучения, знания, опит и т.н. В процес сме на трансформиране на работата на всеки екип спрямо принципите и техниките на Kanban Framework, като по този начин ще имплементираме цялостно Agile методологията за разработване на софтуерни решения.

Технологии, покритие и решения в Management Financial Group

В бизнесите на MFG има 16 години опит в разработката и поддръжката на комплексни софтуерни решения и администриране на ИКТ инфраструктура. Основен фокус на Smart IT е разработването на собствена софтуерна платформа за управление на бизнеси и бизнес процеси на компании от финтех сектора с използването на технологии като C# и .NET Framework/.Net Core, ASP.Net/Core MVC, Web API, WCF, RabbitMQ, OAuth 2.0, Microservices, Docker, Kubernetes, ELK Stack, Grafana/InfluxDB, Polymer, DevExpress, JavaScript, jQuery, SignalR, EF, EF Core, MS SQL, MongoDB. Работата им дава конкурентно предимство на групата във финтех сферата. Management Financial Group е 100% българска група компании, чиято мисия е да осигури възможност за лесен достъп до финансиране на всеки без оглед на моментното му социално и финансово състояние. Някои от компаниите в групата оперират на българския пазар от над 16 години. Групата е активна в шест държави: България, Румъния, Украйна, Полша, Испания и Северна Македония, и осъществява планирана мащабна геоекспанзия на ключови международни пазари. Основният фокус на MFG е предлагането на финансови и кредитни продукти за физически лица, през малък и среден бизнес, до средно големи корпоративни клиенти, дигитален бизнес, алтернативни дигитални бизнес модели. В портфолиото на холдинга влизат компании и брандове като Easy Credit, Бяла Карта, Viva Credit, Fintrade, P2P лендинг платформата iuvo и др.

Кое е най-важното за постигане на ефективност в един екип/компания/ проект?

Във всеки екип, от който съм била част, винаги съм се стремяла да водя максимално открита и прозрачна комуникация. Смятам, че това е в основата на един ефективен екип. Друг компонент на един успешен екип е той да има една обща цел, към която да се стреми всеки ден. Естествено, без ефективно взаимодействие на специалистите от всички екипи в компанията няма как да се постигне тази цел. Да не забравяме, че екипите се нуждаят и от почивка, така че сплотяването чрез различни приятни инициативи извън работата,също допринася за ефективността на екипа.

През последните години темата за дамите в технологичния сектор е особено актуална. Смятате ли, че двата основни пола са равнопоставени?

Абсолютно. Днес навсякъде по света и тук в България всеки професионалист кандидатства със своите знания, лични качества и способности. В Smart IT не категоризираме колегите спрямо техния пол, а се стремим да приобщим и развиваме човека и професионалиста.

Какъв е Вашият опит във връзка с темата за разнообразието (diversity) и какво може да посъветвате дамите, които тепърва ще израстват в своята кариера и поемат по пътя на лидерството?

Без да се повтарям, за мен и нашият екип полът не е основа за професионалния път. За това не само на дамите, но на всеки млад човек, който обмисля да се развива в ИТ сектора, пожелавам да не губят първоначалния си хъс и ентусиазъм. Нашата работа е за хора, които мислят нестандартно и търсят и проучват различни решения. Затова и любопитството, амбицията и интересът към новото не трябва да спират да бъдат част от ежедневието. С тези качества, знанията и оп-
ита си няма да срещнат лимити в професионалното си развитие.

Поставяте ли граница между професионалния и личния живот? Как се постига балансът?

Да, такава граница е нужна, щом приключиш работния ден. Стремя се да не пренасям тежките моменти от работното си ежедневие вкъщи, защото там ме чака моето семейство. Двете ми деца отнемат значителна част от моето време извън работата. За мен най-важното е да съм до тях, когато имат нужда от помощ, подкрепа, напътствие, така че да станат добри и достойни хо- ра. Най-щастливите ми моменти са тези, в които заедно със семейството караме колела, разхождаме се в парка или пътуваме до интересни места из България и чужбина. Надявам се в техните очи да съм пример за това, че когато човек е жаден за нови знания, полага големи усилия и следва пътя си напред, винаги ще успява.

Може ли един човек да се научи да бъде лидер?

Има много книги, изписани по темата за лидерството и как да станем успешни и ефективни лидери. За мен най-важно е човекът да има желание за развитие, за усвояване на нови знания и усъвършенстване на уменията. Първо, всеки сам трябва да иска и да постигне този прогрес и да знае къде иска да отиде. Когато извърви този път, добрият лидер започва да предава всичко научено и на хората около него, като ги мотивира и подкрепя в тяхното развитие.

Има ли известни личности или мениджъри, на които Вие самата се възхищавате и от които се вдъхновявате?

Да, една такава личност е Ан Боудън, CEO на Starling Bank. Осмелявайки се да създаде първата дигитална банка във Великобритания, тя показва, че новите бизнес модели могат да разрушат статуквото на традиционните финансови
институции и упешно да ги конкурират. Тя съумява да използва пълноценно комбинацията от 30-годишен опит в банкирането с технологиите, така че да създаде устойчива дигитална платформа, в която милиони клиенти да управляват лесно своите финанси.

Прочетете още много други мотивиращи истории за успехи и кариерно израстване на Жените- Лидери в TECH индустрията като се присъедините към общността на DevStyleR от #Тech професионалисти, иноватори и ентусиасти тук.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Nikoleta Yanakieva Editor at DevStyleR International